left-back

Giao Dịch và Nhận 180,000 SHIB

VN_690x360.jpg

Kính gửi người dùng Bitget, 

 

Để cảm ơn sự hỗ trợ và tin tưởng của bạn, Bitget sẽ ra mắt một sự kiện với tên gọi: “Hoàn Thành Nhiệm Vụ Giao Dịch Hàng Ngày và Nhận Tới 180,000 SHIB”! Bạn hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, phần thưởng nhận được càng lớn. Tiền thưởng cùng với thời gian đều có giới hạn. 180,000 SHIB đang chờ đợi bạn. Tham Gia Ngay! 

VN.gif


Thời gian sự kiện: 19:000 ngày 31 tháng 8 - 19:00 ngày 7 tháng 9 (giờ Việt Nam)

 

????Hoàn Thành Nhiệm Vụ Giao Dịch Hàng Ngày và Nhận 80,000 SHIB

Để được tính là đã hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, bạn cần điền vào biểu mẫu đăng ký trước và hoàn thành khối lượng giao dịch giao ngay tối thiểu 200 USDT vào ngày hôm đó. Bạn giao dịch càng nhiều ngày, phần thưởng nhận được càng lớn. 

Số ngày

Số lượng (SHIB)

Lưu ý

1

10,000 SHIB

Chỉ cho 1,000 người dùng đầu tiên

3

50,000 SHIB

Chỉ cho 1,000 người dùng đầu tiên

5

80,000 SHIB

Chỉ cho 500 người dùng đầu tiên

Lưu ý: Bạn phải điều vào biểu mẫu Google để đăng ký sự kiện; nếu không bạn sẽ không đủ điều kiện nhận thưởng. Bạn không thể nhận nhiều phần thưởng trong sự kiện này. Chỉ phần thưởng có giá trị cao nhất sẽ được phân phối. 

 

????Phần thưởng giới hạn

Trong thời gian sự kiện, 100 người dùng đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ giao dịch trong 7 ngày sẽ được nhận thưởng thêm 100,000 SHIB.

 

Điều khoản & Điều kiện

  1. Bạn phải điền vào biểu mẫu đăng ký; nếu không bạn sẽ không được nhận thưởng.
  2. Chỉ dữ liệu giao dịch phát sinh trong thời gian sự kiện được tính. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 5 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc. 
  3. Bitget có quyền loại người dùng thực hiện giao dịch rửa, tài khoản đăng ký số lượng lớn bất hợp pháp cũng như các giao dịch có biểu hiện tự trục lợi hoặc thao túng thị trường.
  4. Người dùng tham gia với cùng địa chỉ IP sẽ được tính là không hợp lệ.
  5. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về Điều khoản và Điều kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thay đổi, chỉnh sửa hay hủy bỏ sự kiện mà không cần thông báo trước. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

 
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Mặc dù có tiềm năng tăng trưởng cao, tiền điện tử vẫn tìm ẩn biến động và rủi ro rất lớn. Bạn cần tự thực hiện nghiên cứu của chính mình và tự chịu rủi ro đầu tư. 

 

Bitget Team

31 tháng 8, 2022

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group