left-back

Giải Đấu Giao Dịch Futures WOO - Chiến Thắng $50,000 WOO!

VN.png

 

Kính gửi người dùng Bitget,

 

Để kỷ niệm lần ra mắt giao dịch Futures WOO trên Bitget Futures, Bitget và đội ngũ WOO Network sẽ tổ chức một sự kiện giveaway trị giá $50,000 dành cho những người dùng của chúng tôi.  

 

Thời gian chiến dịch: 17:00 ngày 1 tháng 9 - 17:00 ngày 9 tháng 9 (giờ Việt Nam)

 

Chiến dịch 1: Giao dịch Futures WOO và chia sẻ $50,000 WOO 

Tất cả người dùng giao dịch Futures WOO / USDT tối thiểu $1,000 trong thời gian diễn ra chiến dịch sẽ cùng nhau chia sẻ giải thưởng trị giá $50,000 WOO. Người dùng đủ điều kiện sẽ được xếp hạng dựa trên tổng khối lượng giao dịch của họ và chia sẻ giải thưởng. Chi tiết giải thưởng như sau:

Thứ Hạng Tổng Khối Lượng Giao Dịch

Phần Thưởng 

1st $6,000 WOO
2nd - 3rd $4,000 WOO
4th - 5th $3,000 WOO
6th - 10th $2,000 WOO
11th - 15th $1,500 WOO
16th - 20th $500 WOO
Tất cả người dùng đủ điều kiện Chia sẻ đều $10,000 WOO

 

Chiến dịch 2: Tìm Hiểu Về WOO Network và Nhận WOO

Đọc bài viết trên Học Viện [Bitget về WOO Network] và làm bài quiz. 10 người dùng ngẫu nhiên trả lời đúng tất cả các câu hỏi sẽ cùng nhau chia sẻ đều $500 $WOO.

 

[Quiz]

 

Chiến dịch 3: Chia Sẻ Chiến Dịch và Nhận $500 WOO 

Trong thời gian chiến dịch, retweet, ví dụ như các [tweet của chiến dịch] và gắn thẻ 3 người bạn. 10 người chiến thắng ngẫu nhiên sẽ được chọn và nhận $50 WOO mỗi người.

 

[Tham Gia Ngay]

 

Điều khoản & Điều kiện: 

  1. Người dùng phải bấm vào nút "Tham Gia Ngay" để hoàn thành đăng ký; 
  2. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 10 ngày làm việc sau khi chiến dịch kết thúc; 
  3. Bất cứ hành vi độc hại nào như đăng ký nhiều tài khoản với cùng địa chỉ IP sẽ không được nhận thưởng; 
  4. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về Điều khoản và Điều kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thay đổi, chỉnh sửa hay hủy bỏ sự kiện mà không cần thông báo trước.

 

 

Bitget Team

1 tháng 9, 2022

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group