--

  • Mời sau khi đăng nhập
Phiếu giảm giá: --

Nhận phiếu giảm giá USDT khi mỗi người được giới thiệu nạp hơn USDT.

Mời ngay
Mystery Box: --

Nhận Mystery Box khi khối lượng giao dịch của bạn bè lớn hơn USDT.

Mời ngay

Phần thưởng: 0-0 USDT

Giới thiệu Lịch sử phần thưởng
Giới thiệu
Giới thiệu Lịch sử phần thưởng
  • Tên người dùng Đăng ký Nhiệm vụ nạp tiền Nhiệm vụ giao dịch Phần thưởng nạp tiền Mystery Box
  • Đăng nhập để xem lịch sử giới thiệu của bạn.

Giới thiệu của tôi

Tiền thưởng giới thiệu (USDT)
--
Tiền thưởng khối lượng giao dịch (USDT)
--
Giới thiệu của tôi
--
Lượt giới thiệu thành công
--
Tiền thưởng giới thiệu (USDT)
--
Tiền thưởng khối lượng giao dịch (USDT)
--
Giới thiệu của tôi
--
Lượt giới thiệu thành công
--

Huỷ
‌Điều khoản và Điều kiện

1. Khi người được bạn giới thiệu hoàn thành nhiệm vụ nạp tiền, bạn sẽ nhận được phiếu giảm giá USDT. Sau hi họ hoàn thành nhiệm vụ giao dịch, bạn sẽ nhận được một Mystery Box.

2. Nhiệm vụ nạp tiền: Trong vòng ngày kể từ ngày đăng ký, người được giới thiệu phải nạp ròng lớn hơn USDT thông qua các kênh hợp lệ.

3. Nhiệm vụ giao dịch: Trong vòng ngày kể từ ngày đăng ký, người được giới thiệu phải có khối lượng giao dịch spot hoặc futures lớn hơn USDT.

4. Người được giới thiệu phải hoàn thành nhiệm vụ nạp tiền trước khi chuyển sang nhiệm vụ giao dịch. Nếu họ chưa hoàn thành nhiệm vụ nạp tiền, người mời sẽ không nhận được phần thưởng ngay cả khi họ đã giao dịch hơn USDT.

5. Các kênh nạp tiền hợp lệ: trên chuỗi, fiat, thẻ tín dụng/ghi nợ, P2P hoặc thanh toán qua bên thứ ba, không tính chuyển khoản nội bộ hoặc Quà tặng.

6. Người mời có thể nhận được tối đa phiếu giảm giá và Mystery Box mỗi tháng.

7. Thời hạn hiệu lực: phiếu giảm giá có giá trị trong ngày và có thể được sử dụng trong ngày sau khi được nhận. Hãy sử dụng phiếu giảm giá sau khi bạn nhận chúng. Quy đổi Mystery Box có hiệu lực trong ngày. Hãy quy đổi phần thưởng càng sớm càng tốt. Voucher tiền điện tử có giá trị trong ngày sau khi được nhận.

8. Lời mời từ cùng một địa chỉ IP hoặc thiết bị sẽ không được coi là giới thiệu hợp lệ.

9. Người dùng sử dụng cùng một địa chỉ IP hoặc thiết bị để mời cũng sẽ mất tất cả quyền nhận thưởng và Bitget có quyền thu hồi các tài khoản và tài sản liên quan. Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

10. Tất cả các điều khoản và điều kiện ở trên có hiệu lực vào (Giờ VN). Bitget có quyền đưa ra quyết định cuối cùng.

11. Giả mạo Bitget và đưa các phát ngôn gây hiểu lầm, sử dụng những từ khóa như "Bitget", "Đăng nhập Bitget", "Bitget chính thức" và "Bitget P2P" trên các công cụ tìm kiếm là trái phép. Người vi phạm sẽ bị loại khỏi chương trình giới thiệu và không được nhận bất kỳ phần thưởng nào.

Xem thêm

Sẵn sàng giới thiệu bạn bè và nhận phần thưởng

Mời bạn bè và hoàn thành nhiệm vụ để nhận phiếu giảm giá và các phần thưởng khác từ Bitget. Bắt đầu mời ngay!

Mời ngay
Tải ứng dụng
Tải ứng dụng
Tiếng Việt
USD