Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchSao chépBot‌EarnWeb3
Tether USDt

Giá Tether USDtUSDT

focusIcon
subscribe
Coin định giá:
USD
USDT
VectorImg
USD
1 USDT = 0.9990 USD
Cập nhật mới nhất 2024-05-28 19:51:12(UTC-0)
Mua USDT

Tóm tắt dữ liệu giá Tether USDt trực tiếp

Giá trực tuyến của Tether USDt là $0.9990 mỗi (USDT / USD) hôm nay với vốn hoá thị trường là $111.86B USD. Khối lượng giao dịch 24 giờ là $76.26B USD. Giá USDT theo USD được cập nhật trên thời gian thực. Tether USDt là -0.02% trong 24 giờ qua. Có nguồn cung lưu hành là 111,965,330,000 .

Giá cao nhất của USDT là bao nhiêu?

USDT có mức giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là $1.22, được ghi nhận vào 2015-02-25.

Giá thấp nhất của USDT là bao nhiêu?

USDT có mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $0.5683, được ghi nhận vào ngày 2015-03-02.

Dự đoán giá Tether USDt

Đặt dự đoán của bạn

Giá của USDT vào năm 2025 sẽ là bao nhiêu?

Dựa trên mô hình dự đoán hiệu suất giá lịch sử của USDT, giá USDT dự kiến sẽ đạt $1.19 vào năm 2025.

Giá của USDT vào năm 2030 sẽ là bao nhiêu?

Trong 2030, giá USDT dự kiến sẽ tăng +10.00%. Đến cuối 2030, giá USDT dự kiến sẽ đạt $2.28, với ROI tích lũy là +128.50%.
Mua Tether USDt với 1 USD
Gói chào mừng trị giá 1000 USDT dành cho người dùng mới của Bitget!
Mua Tether USDt ngay

Hiệu suất giá Tether USDt tính bằng USD

24h7d30d90d1y‌Tất cả thời gian
-0.02%-0.08%-0.07%-0.13%-0.12%-0.10%
Mua Tether USDt ngay

Lịch sử giá Tether USDt tính bằng USD

Thời gianThấpCao
24h$0.9985$1
7d$0.9985$1
30d$0.9981$1
90d$0.9981$1
1y$0.9958$1
‌Tất cả thời gian$0.5683(2015-03-02, 9 năm trước )$1.22(2015-02-25, 9 năm trước )
Mua Tether USDt ngay

Thông tin thị trường Tether USDt

Vốn hóa thị trường
$111,855,592,009.82
-0.02%
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn
$114,973,753,946.84
-0.02%
Khối lượng (24h)
$76,264,783,343.29
+24.56%
Thứ hạng thị trường
Tỷ lệ lưu hành
+97.00%
Khối lượng 24h / Vốn hóa thị trường
0.6818
Nguồn cung lưu hành
111,965,330,000 USDT
Tổng nguồn cung / Nguồn cung tối đa
115.09B USDT
-- USDT
Mua Tether USDt ngay
Mua Tether USDt với 1 USD
Gói chào mừng trị giá 1000 USDT dành cho người dùng mới của Bitget!
Mua Tether USDt ngay

Xếp hạng Tether USDt

Xếp hạng trung bình từ cộng đồng
4.6
Xếp hạng 100
Nội dung này chỉ dành cho mục đích thông tin.

Về Tether USDt(USDT)

Tether là gì?

Tether (USDT) là mt stablecoin, đưc thiết kế đ duy trì giá tr n đnh so vi đô la M, nhm kết hp các li ích ca công ngh blockchain vi s n đnh tương đi ca tin fiat. Thiết kế này nhm gim thiu s biến đng thưng thy các loi tin đin t như Bitcoin và Ethereum.

Khái nim đng sau Tether rt đơn gin: đi vi mi đơn v Tether đang lưu hành, có mt đô la M đưc d tr bi Tether Ltd., công ty đng sau USDT. Mc neo 1:1 vi đô la M có nghĩa là v mt lý thuyết, bt k ngưi nm gi Tether nào cũng có th đi USDT ly mt s tin tương đương bng đô la M.

Tháng 06/2023, USDT ca Tether đã trưt nh khi giá neo do mt cân bng thanh khon 3Pool ca Curve. Dù đã gim xung mc thp nht là $0.996 vào thi đim đó, giá USDT đã phc hi lên $0.999 vào cui ngày.

Ngun thông tin

Whitepaper gc: https://assets.ctfassets.net/vyse88cgwfbl/5UWgHMvz071t2Cq5yTw 5vi/c9798ea8db99311bf90ebe0810938b01/TetherWhitePaper.pdf

Website chính thc: https://tether.to/

Tether hot đng như thế nào?

Ban đu đưc ra mt trên blockchain Bitcoin, Tether đã phát trin đáng k. Nó hin tn ti i dng token k thut s trên 12 blockchain chính, bao gm nhưng không gii hn Avalanche, Bitcoin Cash’s Simple Ledger Protocol (SLP), Ethereum, EOS, Liquid Network, Omni, Polygon, Tezos, Tron, Solana và Statemine.

S cái Blockchain và tính tp trung hóa ca Tether

Ging như các đng tin đin t khác, tt c các giao dch Tether đưc ghi li minh bch trên mt blockchain. S cái phi tp trung này theo dõi tt c lch s giao dch và có th truy cp công khai. Tuy nhiên, cn lưu ý đim khác bit ca Tether khi nó là mt stablecoin tp trung. Ngun cung và hot đng ca nó đưc qun lý đc quyn bi Tether Ltd.

Bng cách cung cp mt tùy chn stablecoin đáng tin cy và minh bch, Tether tiếp tc đóng mt vai trò quan trng trong h sinh thái tin đin t rng ln hơn.

Yếu t nh hưng giá ca Tether?

Bt k ai tham gia vào th trưng tin đin t đu phi hiu rõ các yếu t nh hưng đến giá Tether hin ti. Tether (USDT), thưng đưc gi là stablecoin, có mc tiêu là duy trì neo 1:1 vi đô la M. Neo 1:1 này v mt lý thuyết đưc h tr bi các khon d tr đưc nm gi bi Tether Ltd., công ty chu trách nhim v USDT.

Các yếu t nh hưng đến s n đnh giá ca Tether

Tuy nhiên, s n đnh ca t l 1:1 ca Tether có th b nh hưng bi vô s yếu t bao gm tâm lý th trưng, s mt cân bng thanh khon và sc khe tng th ca h sinh thái tin đin t. Ví d: vào tháng 6 năm 2023, giá Tether USD đã tri qua mt đt gim nh do mt cân bng thanh khon 3Pool ca Curve. Giá USDT gim xung mc thp nht là $0.996 trưc khi phc hi, nh hưng đến lch s giá ca Tether.

Tm quan trng ca nim tin và s t tin

D liu giá Tether thưng đóng vai trò như mt ch báo v mc đ tin cy ca nhng ngưi tham gia th trưng đi vi stablecoin. Khi Tether duy trì neo 1:1, nó biu th trng thái cân bng ca dòng tin ra - vào. Điu này cũng cho thy nim tin vào kh năng duy trì d tr ca công ty, nh hưng đến d đoán giá ca Tether. Tuy nhiên, bt k thay đi nào v giá Tether, dù ch là mt chút, có th kích hot phn ng ca th trưng.

Phn ng ca th trưng đi vi s thay đi giá ca Tether

Ví d: mt s kin mt neo có th gia tăng khi lưng giao dch Tether khi các nhà đu tư tìm cách tn dng các cơ hi giao dch chênh lch giá hoc chuyn tài sn sang các stablecoin hoc tin t fiat khác. Các s liu trên chui như khi lưng giao dch và lưu hành token có th cung cp thông tin chi tiết hu ích v cách th trưng phn ng vi nhng thay đi v giá ca Tether.

Giám sát pháp lý và phân tích giá Tether

Hơn na, giá Tether sang USD cũng có th b nh hưng bi s giám sát pháp lý và tính minh bch ca công ty v d tr ca nó. Bt k s khác bit hoc không chc chn nào cũng có th dn đến biến đng giá Tether. Dù đôi khi b st gim, Tether vn c gng duy trì v trí thng tr ca mình trên th trưng stablecoin. Điu này cho thy rng công ngh blockchain cơ bn ca nó và h sinh thái tin đin t rng ln hơn tiếp tc h tr tuyên b giá tr ca nó.

S cn thiết phi theo dõi liên tc

Do đó, theo dõi giá Tether theo thi gian thc, cp nht quy đnh và tâm lý th trưng có th đem li nhng hiu biết có giá tr v s n đnh và đ tin cy ca stablecoin. Bng cách hiu các yếu t nh hưng đến giá ca Tether, bn có th đưa ra quyết đnh sáng sut hơn trong các khon đu tư tin đin t ca mình.

Điu gì làm cho Tether có giá tr?

Thay thế tin fiat

USDT đã ni lên như mt s thay thế ni bt cho tin fiat trong thế gii k thut s, đc bit là các quc gia có tin t không n đnh hoc kim soát vn mnh m. Bi vì đưc neo vi đô la M, USDT đã tr thành mt la chn cho các cá nhân mun duy trì giá tr, thc hin các giao dch quc tế hoc b qua các h thng ngân hàng truyn thng.

Khám phá giá và n đnh

Do s c đnh vi đng đô la, USDT đóng vai trò như mt chun mc cho vic khám phá giá trong th trưng tin đin t. Tính n đnh ca nó tương phn vi bn cht thưng biến đng ca tin đin t. Điu này mang li nim tin cho các nhà giao dch và nhà đu tư, đc bit là nhng ngưi có th hoài nghi v bn cht biến đng ca tin đin t.

Tăng tính thanh khon

USDT cung cp thêm thanh khon cho các sàn giao dch và nhà giao dch. Kh năng chuyn đi d dàng ca nó cho phép các nhà giao dch chuyn đi gia USDT và các loi tin đin t khác mt cách nhanh chóng, h tr phát hin giá và thc hin giao dch hiu qu.

Cng vào các loi tin đin t khác

Đi vi nhiu ngưi, USDT đóng vai trò là đim gia nhp chính ca thế gii tin đin t. Nhiu sàn giao dch tin đin t không cho phép giao dch fiat trc tiếp vào tin đin t do nhng lo ngi v quy đnh. USDT cung cp mt gii pháp, cho phép các nhà giao dch mua USDT bng fiat và sau đó s dng USDT đ giao dch các loi tin đin t khác.

nh hưng đến Tài chính phi tp trung (DeFi)

Vai trò ca Tether trong lĩnh vc tài chính phi tp trung là không th ph nhn. Vi s n đnh, USDT đã tr thành mt la chn tài sn thế chp đưc ưa thích trong các nn tng DeFi khác nhau. USDT cho phép các hot đng cho vay, vay và khai thác li sut, hot đng như mt nn tng cho các giao thc DeFi khác nhau.

Tim năng đưc chp nhn rng rãi

Khi các doanh nghip ngày càng chp nhn tin đin t, USDT, vi s n đnh vn có ca mình, có tim năng đưc chp nhn rng rãi cho các giao dch hàng ngày, thu hp khong cách gia tài chính truyn thng và thế gii tin đin t.

Tranh cãi và lo ngi v Tether

Trong khi Tether (USDT) đóng vai trò là yếu t ch cht trong bi cnh tin đin t, nó cũng thu hút không ít tranh cãi và hoài nghi. Mt trong nhng vn đ dai dng nht xoay quanh tính minh bch — c th là liu Tether Ltd. có đ d tr đô la M đ h tr mi token USDT đang lưu hành hay không. Mi lo ngi này thm chí đã thu hút s chú ý ca các cơ quan qun lý.

Th tc t tng pháp lý và minh bch

Vào năm 2020, mt tha thun mang tính bưc ngot đã đưc ký kết gia Tether Ltd., chi nhánh Bitfinex và Văn phòng tng chưng lý bang New York V kin cáo buc rng các công ty đã che giu khon l 850 triu USD tin ca khách hàng. Đ gii quyết nhng cáo buc này, c Tether Ltd. và Bitfinex đã đng ý tr khon tin pht 18.5 triu USD và cam kết minh bch hơn bng cách cung cp báo cáo hàng quý v d tr ca Tether.

Tng kết

Tether đã cách mng hóa th trưng tin đin t bng cách to ra mt gii pháp thay thế k thut s n đnh cho đng đô la M. Nó có vô s li thế, bao gm tăng tính thanh khon th trưng và nơi trú n an toàn trong thi k biến đng tin đin t khc nghit. Tuy nhiên, ngưi dùng tim năng và hin ti phi thc hin thm đnh, cân nhc kng v các lo ngi xung quanh tính minh bch d tr và các thách thc pháp lý ca nó.

Bài viết liên quan v Tether

Tether (USDT) là gì?

Bitget x Tether: C ng vào tài s n trong th ế gi i th c

Tether m t neo vào mùa hè 2023: Đi u gì đã x y ra v i USDT?

Hướng dẫn cách mua Tether USDt (USDT)

Mua Tether USDt trên Bitget rất nhanh chóng và đơn giản.
Bạn chỉ cần tạo tài khoản, hoàn thành xác minh danh tính, nạp tiền và bắt đầu hành trình giao dịch của mình!
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Hướng dẫn cách mua Tether USDt (USDT) .

Giao dịch futures vĩnh cửu USDT

Sau khi đã đăng ký thành công trên Bitget và mua USDT hoặc token USDT, bạn có thể bắt đầu giao dịch phái sinh, bao gồm giao dịch futures và ký quỹ USDT để tăng thu nhập của bạn.

Giá USDT hiện tại là $0.9990, biến động giá trong vòng 24 giờ là -0.02%. Nhà giao dịch có thể kiếm lợi nhuận bằng cách mở long hoặc short USDT futures.

Tham gia giao dịch sao chép USDT bằng cách theo dõi elite trader.

Sau khi đăng ký Bitget và mua thành công USDT hoặc token USDT, bạn có thể bắt đầu giao dịch sao chép bằng cách theo dõi elite trader.

Tin tức về Tether USDt

Xem thêm
profileImg

Bitget niêm yết Block Chain People (BCP), tham gia và chia sẻ 2,777 BCP!

Chúng tôi vui mừng thông báo Block Chain People (BCP) sẽ được niêm yết tại Innovation Zone và MEME Zone. Thông tin chi tiết như sau: Thời gian mở nạp: Đã mở Thời gian mở giao dịch: 18:00 29/05/2024 (Giờ VN) Thời gian mở rút: 19:00 30/05/2024 (Giờ VN) Giao Dịch Spot: BCP/USDT Hoạt động1: PoolX -- St

Bitget Announcement2024/05/28 11:00
profileImg

Bitget thông báo xóa FNSA/USDT khỏi giao dịch bot spot vào ngày 30/05/2024

Nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, Bitget sẽ tiến hành xóa các cặp giao dịch sau khỏi bot giao dịch spot vào lúc 14:00 30/5 (Giờ VN): FNSA/USDT Lưu ý: • Sau khi xóa, hệ thống sẽ tự động hủy mọi lệnh chờ và chuyển tài sản liên quan về tài khoản của bạn. • Người dùng sẽ không thể tạo bất kỳ bot mớ

Bitget Announcement2024/05/27 09:04
profileImg

Các cặp giao dịch ký quỹ spot mới — SAGA/USDT

Chúng tôi rất vui mừng thông báo Bitget đã ra mắt giao dịch ký quỹ spot isolated đối với SAGA/USDT. Giao dịch Ký quỹ Spot Lợi ích niêm yết mới: Nhân dịp niêm yết coin mới, Bitget sẽ ngẫu nhiên phân phối phiếu giảm lãi vay đòn bẩy spot hoặc tiền thưởng giao dịch đến tài khoản của người dùng. Bạn có

Bitget Announcement2024/05/24 09:53
profileImg

BICOUSDT Đã Mở Giao Dịch Futures

Bitget đã ra mắt cặp giao dịch futures BICOUSDT vào ngày 23 tháng 5, 2024 (Giờ VN) với đòn bẩy tối đa 20. Chào mừng bạn trải nghiệm giao dịch futures thông qua website chính thức (www.bitget.com) hoặc ứng dụng Bitget của chúng tôi. Futures vĩnh cửu BICOUSDT-M: Thông số Chi tiết Thời gian niêm yết 1

Bitget Announcement2024/05/23 03:05
profileImg

Kiếm tới $200 mỗi tuần khi làm thương nhân P2P trên Bitget!

Ưu đãi dành riêng cho thương nhân VND trên Bitget P2P. Làm thế nào để nhận đến $200 mỗi tuần khi làm thương nhân VND trên P2P? Bán USDT cho người dùng Bitget P2P. Nhận $0.5(12000 VND) với mỗi người dùng mà bạn bán USDT. Tăng phần thưởng bằng cách bán USDT cho nhiều người dùng hơn. Ví dụ: Bán USDT c

Bitget Announcement2024/05/23 06:35

Mọi người cũng đang quan tâm về giá Tether USDt.

Giá hiện tại của Tether USDt là bao nhiêu?

Chúng tôi cập nhật giá Tether USDt theo USD theo thời gian thực. Nhận Giá của Tether USDt trực tuyến trên Bitget.

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Tether USDt là bao nhiêu?

Trong 24 giờ qua, khối lượng giao dịch của Tether USDt là $76.26B.

Giá cao nhất mọi thời đại của Tether USDt là bao nhiêu?

Giá cao nhất mọi thời đại của Tether USDt là $1.22. Mức giá cao nhất mọi thời đại này là mức giá cao nhất của Tether USDt kể từ khi ra mắt.

Liệu tôi có thể mua Tether USDt trên Bitget?

Có, Tether USDt hiện đang khả dụng trên sàn giao dịch tập trung của Bitget. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem qua hướng dẫn Hướng dẫn mua Tether của chúng tôi.

Tôi có thể nhận được thu nhập ổn định khi đầu tư vào Tether USDt không?

Như mọi người đều biết, Bitget cung cấp nền tảng giao dịch chiến lược, với các bot giao dịch thông minh để tự động hóa các giao dịch của bạn và kiếm lợi nhuận.

Tôi có thể mua Tether USDt ở đâu với mức phí thấp nhất?

Chúng tôi vui mừng thông báo nền tảng giao dịch chiến lược hiện đã có mặt trên sàn giao dịch Bitget. Bitget cung cấp mức phí giao dịch và độ sâu tốt hàng đầu trong ngành để đảm bảo lợi nhuận cho các khoản đầu tư của nhà giao dịch.

Stablecoin là gì?

Stablecoin là một loại tiền điện tử được thiết kế để mang giá trị ổn định. Không giống như các loại tiền điện tử có tính biến động cao như Bitcoin, giá trị của loại tiền được neo (hay còn gọi là “peg") với tài sản hiện vật hoặc tiền tệ như vàng và USD. Mục đích là cung cấp sự ổn định của tiền tệ fiat và những lợi thế của tiền điện tử, như các giao dịch xuyên biên giới an toàn và liền mạch.

Tether (USDT) là gì và giá của đồng tiền này được xác định như thế nào?

Tether (USDT) là một stablecoin. Giá của stablecoin được neo với giá trị của một loại tiền tệ fiat, với Tether là USD. Điều này có nghĩa là 1 USDT thường tương đương với 1 USD. Sự ổn định về giá đạt được khi Tether Limited tuyên bố duy trì dự trữ theo tỷ lệ 1:1 so với các token USDT đang lưu hành.

Làm thế nào Tether có thể duy trì mức neo của mình với USD?

Tether Limited, công ty đứng sau USDT, tuyên bố giữ một khoản dự trữ USD (hoặc tài sản tương đương) trong tài khoản ngân hàng cho mỗi USDT được phát hành. Bằng cách đảm bảo rằng họ có nguồn dự trữ cần thiết và thông qua các cơ chế mua lại, Tether hướng đến mục tiêu duy trì mức neo 1:1.

Tại sao giá của USDT đôi khi cao hơn hoặc thấp hơn 1 USD một chút?

Mặc dù USDT hướng đến mục tiêu duy trì mức neo 1:1 với USD, những biến động nhỏ có thể xảy ra do động lực cung và cầu trên thị trường, cơ hội giao dịch chênh lệch giá và tâm lý thị trường. Ví dụ: Tháng 06/2023, giá trị USDT của Tether đã trải qua một sự suy giảm nhẹ do mất cân bằng thanh khoản 3Pool của Curve. Mặc dù đã giảm xuống mức thấp nhất là $0.996 vào thời điểm đó, giá USDT đã phục hồi lên $0.999 vào cuối ngày. Trong thời điểm thị trường tiền điện tử biến động mạnh, các nhà giao dịch có thể mua vào hoặc bán ra số lượng lớn USDT, điều này có thể gây ra chênh lệch ngắn hạn so với mức neo 1 USD.

Tether khác với các stablecoin khác như thế nào?

Trong khi Tether (USDT) là một trong những stablecoin phổ biến nhất và được công nhận rộng rãi, có những stablecoin khác trên thị trường như USDC, DAI và PAX. Sự khác biệt chính là tổ chức phát hành và các cơ chế minh bạch. Ví dụ: USDC được phát hành bởi Circle và Coinbase và cung cấp chứng thực thường xuyên hơn về dự trữ của họ. DAI, mặt khác, là một stablecoin phi tập trung được hỗ trợ bởi các tài sản thế chấp tiền điện tử thay vì fiat.

Tôi có thể đổi USDT trực tiếp lấy USD không?

Về lý thuyết, token Tether có thể được đổi thành USD thông qua nền tảng Tether, nhưng trên thực tế, hầu hết người dùng giao dịch USDT trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Điều quan trọng cần lưu ý là các chính sách và quy trình đổi tiền có thể thay đổi, vì vậy hãy luôn kiểm tra nền tảng Tether chính thức hoặc sàn giao dịch của bạn để biết thông tin mới nhất.
Mua Tether USDt với 1 USD
Gói chào mừng trị giá 1000 USDT dành cho người dùng mới của Bitget!
Mua Tether USDt ngay
Đầu tư tiền điện tử, bao gồm mua Tether USDt trực tuyến qua Bitget, có thể chịu rủi ro thị trường. Bitget cung cấp các phương thức đơn giản và thuận tiện để bạn mua Tether USDt, bên cạnh đó, chúng tôi cố gắng đưa thông tin đầy đủ đến người dùng của mình về từng loại tiền điện tử được cung cấp trên nền tảng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các kết quả có thể phát sinh từ giao dịch mua Tether USDt của bạn. Trang này và các thông tin trong đó không được xem là chứng thực của bất kỳ loại tiền điện tử cụ thể nào.

Giao dịch sao chép

BountyHunter-Q
BountyHunter-Q
insight1211/1300
13324.41%
‌ROI
Tổng lợi nhuận $127,815.01
机构交易1号
机构交易1号
insight147/1000
230.96%
‌ROI
Tổng lợi nhuận $243,514.36
Hợp đồng
ThêmThêm
https://img.bitgetimg.com/multiLang/develop/web/Algorand.png
Algorand
312769...9
Algorand
Link
Tether USDtTether USDtTether USDtTether USDt
Mua Tether USDt với 1 USD
Gói chào mừng trị giá 1000 USDT dành cho người dùng mới của Bitget!
Mua Tether USDt ngay

Tài sản liên quan

Mọi người cũng xem
Những người đã xem USDT cũng quan tâm đến các loại tiền điện tử sau.
Tài sản thịnh hành
Tài sản có thay đổi lớn nhất về lượt xem trang duy nhất trên Bitget.com trong 24 giờ qua.
Tiền điện tử phổ biến
Lựa chọn 12 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường.
Đã thêm gần đây
Các loại tiền điện tử đã được thêm gần đây nhất.
Vốn hóa thị trường tương đối
Trong tất cả các tài sản Bitget, 12 tài sản này có vốn hóa thị trường gần nhất với Tether USDt.