Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBot‌Earn

Collectibles & NFTs token hàng đầu theo vốn hóa thị trường

Collectibles & NFTs gồm 464 coin với tổng vốn hóa thị trường là $44.06B và biến động giá trung bình là +2.67%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.

TênGiá24 giờ (%)7 ngày (%)Vốn hóa thị trườngKhối lượng 24hNguồn cung24h gần nhất‌Hoạt động
focusIcon
$10.77+5.75%+24.99%$5.03B$94.32M467.05M
Giao dịch
focusIcon
$1.68+3.11%+17.54%$2.59B$51.07M1.54B
Giao dịch
focusIcon
$1.97+3.06%+14.15%$2.90B$79.26M1.48B
Giao dịch
focusIcon
Render
RenderRNDR
$7.16+4.02%+15.78%$2.81B$97.65M392.46M
Giao dịch
focusIcon
Flow
FlowFLOW
$0.6541+1.82%+12.29%$988.82M$27.36M1.51B
Giao dịch
focusIcon
$1.65+1.48%+13.30%$1.65B$25.54M1000.00M
Giao dịch
focusIcon
$0.07551+2.68%+8.93%$673.45M$65.28M8.92B
Giao dịch
focusIcon
$0.3479+0.71%+7.21%$794.76M$58.00M2.28B
Giao dịch
focusIcon
$0.8066+0.36%+1.64%$799.00M$20.80M990.61M
Giao dịch
focusIcon
$0.8628+2.88%+13.82%$521.88M$47.98M604.90M
Giao dịch
focusIcon
Blur
BlurBLUR
$0.2138-0.73%+22.26%$374.92M$37.36M1.75B
Giao dịch
focusIcon
$0.3632+1.75%+6.48%$693.05M$41.28M1.91B
Giao dịch
focusIcon
$0.1726+0.46%+10.11%$731.19M$34.65M4.24B
Giao dịch
focusIcon
$0.09734+3.02%+15.54%$653.49M$16.39M6.71B
Giao dịch
focusIcon
Gala
GalaGALA
$0.02657+2.19%+19.28%$874.75M$79.22M32.93B
Giao dịch
focusIcon
WEMIX
WEMIXWEMIX
$1.21-1.59%-8.27%$494.52M$3.21M408.17M
Giao dịch
focusIcon
$2.09+1.20%+8.01%$491.12M$23.18M235.47M
Giao dịch
focusIcon
$0.7061+0.29%+13.47%$344.40M$13.26M487.78M
Giao dịch
focusIcon
GMT
GMTGMT
$0.1600+1.12%+6.94%$363.93M$16.41M2.28B
Giao dịch
focusIcon
$0.01256+2.87%+12.31%$560.09M$24.26M44.60B
Giao dịch
focusIcon
$0.2036+0.66%+14.27%$336.74M$17.53M1.65B
Giao dịch
focusIcon
$0.{6}4319+0.46%-2.55%$431.91M$18.85M999.99T
Giao dịch
focusIcon
$2.51+1.44%+9.75%$250.64M$28.21M100.00M
Giao dịch
focusIcon
$75.47+0.17%+13.46%$338.01M$13.26M4.48M
Giao dịch
focusIcon
$0.2757+5.25%+11.20%$229.45M$9.72M832.41M
Giao dịch
focusIcon
$8.42-0.80%-1.63%$301.25M$2.13M35.77M
Giao dịch
focusIcon
$2.09+4.00%+11.42%$151.10M$6.73M72.38M
Giao dịch
focusIcon
$0.7546+1.56%+3.94%$197.08M$22.42M261.17M
Giao dịch
focusIcon
$0.04352+0.01%+4.08%$96.86M$1.60M2.23B
Giao dịch
focusIcon
$2.2+14.94%+110.50%$184.72M$7.11M84.08M
focusIcon
$1.96+2.96%-6.02%$59.83M$173,695.5130.54M
Giao dịch
focusIcon
WAX
WAXWAXP
$0.04309+3.68%+13.20%$148.65M$23.87M3.45B
Giao dịch
focusIcon
$2.58-2.76%+43.74%$99.28M$14.27M38.52M
Giao dịch
focusIcon
$0.01148-3.48%-2.02%$70.94M$1.18M6.18B
Giao dịch
focusIcon
$3.65+0.63%+12.86%$102.64M$3.89M28.10M
Giao dịch
focusIcon
Big Time
Big TimeBIGTIME
$0.1082-0.05%+3.57%$107.76M$12.46M996.12M
Giao dịch
focusIcon
Cyber
CyberCYBER
$4.79+1.17%+11.33%$115.64M$19.03M24.14M
Giao dịch
focusIcon
$0.008489+1.18%+16.12%$145.52M$6.05M17.14B
focusIcon
$0.5327+0.29%+12.37%$194.69M$46.23M365.46M
Giao dịch
focusIcon
$0.003268+2.62%+17.19%$135.07M$8.35M41.34B
Giao dịch
focusIcon
Gomining
GominingGomining
$0.2986-0.39%-1.30%$119.94M$9.49M401.64M
Giao dịch
focusIcon
$1.02-5.59%-13.15%$92.35M$59.63M90.46M
Giao dịch
focusIcon
$0.005222-0.72%+3.45%$139.90M$506,620.3326.79B
focusIcon
$0.2153+5.53%+12.48%$92.93M$7.20M431.70M
Giao dịch
focusIcon
Telos
TelosTLOS
$0.2123+0.81%+0.83%$79.73M$21.67M375.57M
Giao dịch
focusIcon
$0.006502+1.62%-14.09%$34.70M$2.19M5.34B
Giao dịch
focusIcon
$0.1827+0.32%+37.89%$93.79M$6.91M513.27M
Giao dịch
focusIcon
$0.1144-2.83%+2.27%$90.55M$2.19M791.61M
Giao dịch