Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchSao chépBot‌EarnWeb3
BitTorrent (New)

Giá BitTorrent (New)BTT

focusIcon
subscribe
Coin định giá:
USD
BTT
VectorImg
USD
1 BTT = 0.{5}1190 USD
Cập nhật mới nhất 2024-05-20 16:02:42(UTC-0)

Tóm tắt dữ liệu giá BitTorrent (New) trực tiếp

Giá trực tuyến của BitTorrent (New) là $0.{5}1190 mỗi (BTT / USD) hôm nay với vốn hoá thị trường là $1.15B USD. Khối lượng giao dịch 24 giờ là $16.72M USD. Giá BTT theo USD được cập nhật trên thời gian thực. BitTorrent (New) là +0.20% trong 24 giờ qua. Có nguồn cung lưu hành là 968,246,400,000,000 .

Giá cao nhất của BTT là bao nhiêu?

BTT có mức giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là $0.{5}3054, được ghi nhận vào 2022-01-18.

Giá thấp nhất của BTT là bao nhiêu?

BTT có mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $0.{6}3657, được ghi nhận vào ngày 2023-10-13.

Dự đoán giá BitTorrent (New)

Đặt dự đoán của bạn

Giá của BTT vào năm 2025 sẽ là bao nhiêu?

Dựa trên mô hình dự đoán hiệu suất giá lịch sử của BTT, giá BTT dự kiến sẽ đạt $0.{5}1465 vào năm 2025.

Giá của BTT vào năm 2030 sẽ là bao nhiêu?

Trong 2030, giá BTT dự kiến sẽ tăng -13.00%. Đến cuối 2030, giá BTT dự kiến sẽ đạt $0.{5}2107, với ROI tích lũy là +77.11%.
icon_ad

Giao dịch thông minh hơn trên Bitget

Gói chào mừng trị giá 1000 USDT dành cho người dùng mới của Bitget!

Hiệu suất giá BitTorrent (New) tính bằng USD

24h7d30d90d1y‌Tất cả thời gian
+0.20%+0.23%-7.01%+9.46%+99.24%-99.01%

Lịch sử giá BitTorrent (New) tính bằng USD

Thời gianThấpCao
24h$0.{5}1175$0.{5}1194
7d$0.{5}1148$0.{5}1227
30d$0.{5}1111$0.{5}1397
90d$0.{5}1037$0.{5}2184
1y$0.{6}3657$0.{5}2184
‌Tất cả thời gian$0.{6}3657(2023-10-13, 221 ngày trước )$0.{5}3054(2022-01-18, 2 năm trước )

Thông tin thị trường BitTorrent (New)

Vốn hóa thị trường
$1,151,854,643.71
+0.20%
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn
$1,177,733,336.91
+0.20%
Khối lượng (24h)
$16,717,268.35
+6.69%
Thứ hạng thị trường
Tỷ lệ lưu hành
+97.00%
Khối lượng 24h / Vốn hóa thị trường
0.0145
Nguồn cung lưu hành
968,246,400,000,000 BTT
Tổng nguồn cung / Nguồn cung tối đa
990T BTT
-- BTT

Xếp hạng BitTorrent (New)

Xếp hạng trung bình từ cộng đồng
4.6
Xếp hạng 100
Nội dung này chỉ dành cho mục đích thông tin.

Về BitTorrent (New)(BTT)

BitTorrent là gì?

BitTorrent là mt giao thc chia s tp ngang hàng (P2P) cho phép ngưi dùng phân phi các tp k thut s qua internet. Không ging như các phương pháp truyn thng nơi bn ti xung các tp t mt máy ch trung tâm duy nht, BitTorrent chia s ti ti xung gia nhiu máy tính. Cách tiếp cn này tăng tc đ ti xung và gim chi phí liên quan đến vic lưu tr các tp ln. Ph biến cho mc đích chia s các tp ln như phim, trò chơi và phn mm, BitTorrent là mt gii pháp phù hp k t khi đưc to ra bi Bram Cohen vào năm 2001. Vào năm 2019, mt loi tin đin t mi có tên BitTorrent Token (BTT) đã đưc gii thiu sau khi Justin Sun mua li giao thc vào năm 2020.

Ngun thông tin v BitTorrent

Whitepaper chính thc: https://www.bittorrent.com/btt/btt-docs/BitTorrent_(BTT)_White_Paper_v0.8.7_Feb_2019.pdf

Website chính thc: https://bt.io/

BitTorrent hot đng như thế nào?

BitTorrent hot đng mà không cn máy ch trung tâm, s dng khung phi tp trung. Các tp đưc chia s đưc chia thành các phn nh hơn, giúp ti xung chúng d dàng hơn. Dưi đây là bng phân tích tng bưc đưc đơn gin hóa:

- Tp torrent: Quá trình bt đu vi mt tp 'torrent' nh, cha siêu d liu v tp k thut s bn mun ti xung. Tp torrent này thưng đưc ti xung t mt website và đưc ti vào máy khách BitTorrent (phn mm).

- Trình theo dõi và Peer: ng dng khách BitTorrent liên h vi mt 'trình theo dõi' đưc ch đnh trong tp torrent. Trình theo dõi là mt máy ch lưu gi danh sách tt c các máy tính ('peer') đang chia s tp c th.

- Swarm: Tt c các đng nghip đang chia s các phn ca tp tin to ra 'swarm'. ng dng khách BitTorrent ca bn s kết ni vi các peer trong swarm này đ ti xung các phn khác nhau ca tp.

- Seeder và Leecher: Trong mt swarm, 'seeder' là ngưi có mt bn sao hoàn chnh ca tp và ch ti lên d liu. 'Leecher' là ngưi vn đang ti xung tp. Càng có nhiu seeder thì tc đ ti xung nói chung càng nhanh.

- Ti xung theo mnh: ng dng khách BitTorrent ti xung nhiu phn ca tp đng thi t các đng nghip khác nhau. Khi mt mnh đưc ti xung, client cũng bt đu ti lên mnh đó đ giúp đ nhng ngưi khác trong swarm.

- Hoàn thành tp: Khi tt c các phn đưc ti xung, ng dng khách BitTorrent s tp hp li chúng đ to thành tp hoàn chnh, làm cho nó có th truy cp đ s dng.

BitTorrent (New) Token (BTT) là gì?

BitTorrent Token (BTT) là mt loi tin đin t đưc phát trin đ ci thin giao thc BitTorrent. Đưc gii thiu vào năm 2019, token này nhm khuyến khích ngưi dùng ti lên các tp trong thi gian dài hơn, do đó nâng cao tc đ và hiu qu ca mng. Ngưi dùng có th kiếm BTT bng cách ti lên các tp và h có th s dng token đ tăng tc đ ti xung hoc truy cp các tính năng cao cp. BTT tích hp công ngh blockchain vào mng BitTorrent đ cung cp mt cách thc an toàn và minh bch nhm bù đp cho ngưi dùng đóng góp vào hiu sut ca mng.

Nhng yếu tng đến giá token BitTorrent (mi) (BTT)?

Giá ca BitTorrent Token (BTT) b nh hưng bi nhiu yếu t tương t như các loi tin đin t khác. Tâm lý th trưng, t l chp nhn và phát trin công ngh trong h sinh thái BitTorrent có th có tác đng đáng k đến đnh giá ca BTT. Tin tc pháp lý liên quan đến tin đin t cũng có th nh hưng đến tâm lý nhà đu tư và do đó, nh hưng đến giá. Ngoài ra, tin ích ca BTT trong mng BitTorrent — ví d, vic s dng nó trong vic cho phép tc đ ti xung nhanh hơn — có th nh hưng đến nhu cu và do đó, nh hưng đến giá. Cũng cn lưu ý rng vic BitTorrent có hoc không có quan h đi tác vi các nn tng công ngh khác và vic áp dng rng rãi hơn giao thc BitTorrent có th gián tiếp nh hưng đến giá tr th trưng ca BTT.

Mt yếu t quan trng khác nh hưng đến giá ca BTT là điu kin chung ca th trưng tin đin t, vì BTT thưng di chuyn trong mi tương quan vi các xu hưng th trưng ln hơn đưc thiết lp bi các loi tin đin t ln như Bitcoin và Ethereum. Các yếu t kinh tế, chng hn như t l lm phát và lãi sut, cũng có th có tác đng gián tiếp đến giá BTT, vì chúng nh hưng đến hành vi ca nhà đu tư trên th trưng tài chính rng ln hơn. Cui cùng, giao dch đu cơ thưng góp phn vào s biến đng giá ngn hn, đưc thúc đy bi các nhà giao dch nhm tn dng s thay đi giá. Do th trưng tin đin t vn còn tương đi non tr và ít đưc kim soát, BTT có tính biến đng cao, khiến giá ca nó d biến đng nhanh chóng do các yếu t nói trên.

Tác đng ca BitTorrent đi vi tài chính

BitTorrent đã phát trin t mt nn tng chia s tp thành mt công c tài chính vi s ra đi ca BTT. Tin đin t này đã to ra mt nn kinh tế da trên token trong h sinh thái BitTorrent, cung cp c cơ hi và thách thc đu tư mi. BTT có th giao dch trên các sàn giao dch tin đin t khác nhau, biến nó thành mt tài sn tài chính.

Tng kết

Dù BitTorrent bt đu như mt công c đ chia s các tp k thut s, tác đng ca nó đi vi các h thng tài chính ngày càng tr nên đáng k. T vic dân ch hóa phân phi ni dung đến gii thiu mt loi tin đin t có th giao dch và cung cp mt th nghim cho các h thng tài chính phi tp trung, BitTorrent có ý nghĩa mà các nhà phân tích tài chính, nhà đu tư và nhà qun lý ch mi bt đu khám phá.

Giao dịch futures vĩnh cửu BTT

Sau khi đã đăng ký thành công trên Bitget và mua USDT hoặc token BTT, bạn có thể bắt đầu giao dịch phái sinh, bao gồm giao dịch futures và ký quỹ BTT để tăng thu nhập của bạn.

Giá BTT hiện tại là $0.{5}1190, biến động giá trong vòng 24 giờ là +0.20%. Nhà giao dịch có thể kiếm lợi nhuận bằng cách mở long hoặc short BTT futures.

Tham gia giao dịch sao chép BTT bằng cách theo dõi elite trader.

Sau khi đăng ký Bitget và mua thành công USDT hoặc token BTT, bạn có thể bắt đầu giao dịch sao chép bằng cách theo dõi elite trader.

Mọi người cũng đang quan tâm về giá BitTorrent (New).

Giá hiện tại của BitTorrent (New) là bao nhiêu?

Chúng tôi cập nhật giá BitTorrent (New) theo USD theo thời gian thực. Nhận Giá của BitTorrent (New) trực tuyến trên Bitget.

Khối lượng giao dịch 24 giờ của BitTorrent (New) là bao nhiêu?

Trong 24 giờ qua, khối lượng giao dịch của BitTorrent (New) là $16.72M.

Giá cao nhất mọi thời đại của BitTorrent (New) là bao nhiêu?

Giá cao nhất mọi thời đại của BitTorrent (New) là $0.{5}3054. Mức giá cao nhất mọi thời đại này là mức giá cao nhất của BitTorrent (New) kể từ khi ra mắt.

Liệu tôi có thể mua BitTorrent (New) trên Bitget?

Có, BitTorrent (New) hiện đang khả dụng trên sàn giao dịch tập trung của Bitget. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem qua hướng dẫn Hướng dẫn mua của chúng tôi.

Tôi có thể nhận được thu nhập ổn định khi đầu tư vào BitTorrent (New) không?

Như mọi người đều biết, Bitget cung cấp nền tảng giao dịch chiến lược, với các bot giao dịch thông minh để tự động hóa các giao dịch của bạn và kiếm lợi nhuận.

Tôi có thể mua BitTorrent (New) ở đâu với mức phí thấp nhất?

Chúng tôi vui mừng thông báo nền tảng giao dịch chiến lược hiện đã có mặt trên sàn giao dịch Bitget. Bitget cung cấp mức phí giao dịch và độ sâu tốt hàng đầu trong ngành để đảm bảo lợi nhuận cho các khoản đầu tư của nhà giao dịch.

BTT có phải là một khoản đầu tư tốt không?

Việc xem xét đầu tư vào BitTorrent Token có thể đa dạng hóa tiền điện tử mà bạn nắm giữ, đặc biệt nếu bạn đánh giá cao các dự án blockchain có tiện ích hữu hình trong thế giới thực. Là dịch vụ chia sẻ tập tin P2P tiên phong, giao thức BitTorrent có nhiều ứng dụng thực tiễn, nâng cao giá trị nội tại của token gốc BTT. Khi nhóm BitTorrent giới thiệu nhiều cách hơn để tận dụng hệ sinh thái lấy token làm trung tâm bao gồm cả việc giới thiệu các trường hợp sử dụng BTT mới hoặc gia tăng lợi ích cho cơ sở người dùng, giá trị của token có thể tăng lên. Quỹ đạo giá của BTT cũng có thể bị ảnh hưởng bởi tâm lý chung của thị trường tiền điện tử. Bầu không khí tăng giá có thể làm tăng nhu cầu về các altcoin như BTT, đẩy giá của nó lên cao. Ngược lại, quan điểm giảm giá có thể cản trở các nhà đầu tư, có khả năng làm giảm giá trị của BTT.

Dự đoán giá BTT?

Mặc dù không thể đưa ra dự đoán giá BitTorrent Token chính xác trong bất kỳ khoảng thời gian nào nhưng bạn có thể theo dõi một số nguyên tắc cơ bản thúc đẩy hành động giá và sự biến động của giá BTT. Bao gồm: Mức độ chấp nhận và sử dụng: Giá trị của token BTT thay đổi dựa trên mức độ sử dụng tiền điện tử và hệ sinh thái BitTorrent. Giá BitTorrent Token tăng lên khi có nhiều người dùng hơn đăng ký truy cập dịch vụ chia sẻ tập tin của BitTorrent và trả bằng BTT để tải xuống nhanh hơn. Sự phát triển trong tương lai: Khi BitTorrent ra mắt các ứng dụng mới yêu cầu sử dụng token BTT làm ưu đãi, nhu cầu về tiền điện tử có thể tăng cao hơn. Điều này có thể làm tăng giá trị của BitTorrent Token trên thị trường. Triển vọng thị trường: Tâm lý lạc quan hoặc chấp nhận rủi ro đối với tiền điện tử hoặc tin tức về việc chấp nhận phổ biến các nền tảng như BitTorrent giúp tăng niềm tin của nhà đầu tư và hỗ trợ giá tiền điện tử BTT. Tuy nhiên, tâm lý giảm giá hoặc ngại rủi ro có thể khiến các nhà đầu tư rời bỏ, dẫn đến việc bán tháo có thể làm suy yếu giá BitTorrent Token.

Sự khác biệt giữa BTT và BTT mới là gì?

Việc đổi tên BTT thể hiện sự cải tiến token BTT sử dụng công nghệ blockchain vượt trội. Chuỗi BitTorrent tạo điều kiện tương thích với các chuỗi công khai như Ethereum, TRON, BSC, v.v., đảm bảo giao dịch nhanh hơn, an toàn hơn và giảm chi phí giao dịch.

Token BTT được sử dụng trong trường hợp nào?

BTT là tiền điện tử gốc của giao thức BitTorrent, tự hào với một số ứng dụng sau: Token tiện ích Là token tiện ích TRC-20 của giao thức BitTorrent, BTT tạo điều kiện tải xuống nhanh hơn trên nền tảng BitTorrent Speed. Người dùng có thể mua quyền truy cập nhanh hơn, trong khi đó những người cung cấp băng thông và dung lượng lưu trữ gia tăng có thể kiếm được BTT. Ngoài ra, sau khi tập tin được tải xuống, người dùng seed tập tin đó sẽ củng cố thêm mạng và đổi lại kiếm được BTT. Tài sản giao dịch và đầu tư Các nhà đầu tư có thể giao dịch BTT với nhiều loại tiền điện tử, tận dụng động lực thị trường để kiếm lợi nhuận. Cho dù bạn đang mua, bán hay duy trì việc nắm giữ BTT lâu dài thì niềm tin vào tiềm năng của BitTorrent chính là chìa khóa. Đảm bảo giám sát giá theo thời gian thực, vốn hóa thị trường, nguồn cung lưu hành và khối lượng giao dịch trong 24 giờ của BitTorrent Token trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Làm cách nào để kiếm được token BTT?

Có thể kiếm BTT theo nhiều cách: Cung cấp tính năng Tải xuống nhanh với Băng thông bổ sung: Tăng lợi nhuận BTT của bạn bằng cách tải lên BitTorrent và cho phép cho người dùng tải xuống nhanh hơn. Có thể đạt được điều này bằng cách cung cấp băng thông và lưu trữ nâng cao. Seed tập tin của bạn:Bằng cách seed các tập tin trên BitTorrent Speed, bạn có thể kiếm được BTT một cách thụ động. Mặc dù việc seed các tập tin có thể mang lại ít lợi nhuận hơn so với tải lên nhưng đó là cách kiếm tiền đơn giản hơn. Giao dịch BTT: Tăng số lượng BTT của bạn bằng cách giao dịch trên các nền tảng như Bitget. Đảm bảo bạn có đầy đủ thông tin trước khi giao dịch để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Ai sở hữu BitTorrent (mới)?

TRON Foundation Connection: Được thành lập lần đầu tiên vào năm 2001 bởi Bram Cohen và David Harrison, BitTorrent Chain đã trở thành nền tảng hàng đầu cho việc chia sẻ tập tin và dữ liệu ngang hàng. Sau gần hai mươi năm dưới sự dẫn dắt của họ, Justin Sun đã mua lại BitTorrent Chain thông qua TRON Foundation.
Đầu tư tiền điện tử, bao gồm mua BitTorrent (New) trực tuyến qua Bitget, có thể chịu rủi ro thị trường. Bitget cung cấp các phương thức đơn giản và thuận tiện để bạn mua BitTorrent (New), bên cạnh đó, chúng tôi cố gắng đưa thông tin đầy đủ đến người dùng của mình về từng loại tiền điện tử được cung cấp trên nền tảng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các kết quả có thể phát sinh từ giao dịch mua BitTorrent (New) của bạn. Trang này và các thông tin trong đó không được xem là chứng thực của bất kỳ loại tiền điện tử cụ thể nào.

Giao dịch

‌Earn

BTT khả dụng để giao dịch trên Sàn giao dịch Bitget và có thể được nắm giữ trên Bitget Wallet. Sàn giao dịch Bitget cũng là một trong những nền tảng CEX đầu tiên hỗ trợ giao dịch BTT.
Bạn có thể giao dịch BTT trên Bitget.

BTC/USDT

Spot

BTC/USDT

Ký quỹ

BTC/USDT

USDT-M Futures

BTC/USD

Coin-M Futures

Giao dịch sao chép

BountyHunter-Q
BountyHunter-Q
insight1300/1300
13407.11%
‌ROI
Tổng lợi nhuận $112,266.24
Rich-Bugatti
Rich-Bugatti
insight1099/1100
1909.86%
‌ROI
Tổng lợi nhuận $5,968.42
Hợp đồng
ThêmThêm
https://img.bitgetimg.com/multiLang/develop/web/BNB.png
BNB Smart Chain (BEP20)
0x352C...BaE434B
BNB Smart Chain (BEP20)
BNB Smart Chain (BEP20)
Link
BitTorrent (New)BitTorrent (New)BitTorrent (New)BitTorrent (New)

Tài sản liên quan

Mọi người cũng xem
Những người đã xem BTT cũng quan tâm đến các loại tiền điện tử sau.
Tài sản thịnh hành
Tài sản có thay đổi lớn nhất về lượt xem trang duy nhất trên Bitget.com trong 24 giờ qua.
Tiền điện tử phổ biến
Lựa chọn 12 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường.
Đã thêm gần đây
Các loại tiền điện tử đã được thêm gần đây nhất.
Vốn hóa thị trường tương đối
Trong tất cả các tài sản Bitget, 12 tài sản này có vốn hóa thị trường gần nhất với BitTorrent (New).