Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBot‌Earn

Giá thị trường BRC-20

Về giá BRC-20

Được tạo ra vào tháng 3/2023 bởi @domodata, tài liệu gốc và whitepaper của tiêu chuẩn có thể được truy cập tại đây: https://domo-2.gitbook.io/brc-20-experiment/.The tiêu chuẩn token BRC-20 sử dụng các ordinal inscription của dữ liệu JSON để triển khai các hợp đồng token, mint và tạo điều kiện chuyển token.
Giá của token BRC-20 bị ảnh hưởng bởi cung và cầu trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau, cũng như các yếu tố như tâm lý thị trường, tin tức, thông báo và thay đổi quy định. Với những biến số này, giá trị của token BRC-20 có thể gặp biến động đáng kể trong một thời gian ngắn, khiến nó trở thành một khoản đầu tư có tính biến động cao.

‌Tất cả token BRC-20

28,181 token
Tất cả
Nổi bật
Đang xử lý
TickGiáVốn hóa thị trườngKhối lượng (24h)Nguồn cungĐã mintChủ sở hữuGiao dịch
$0.005178
7.9 Sats
$116,658.36
0-marketcap-btc-icon1.68
$71,768.66
0-volume-btc-icon1.09
21.00M
100.00%
1,553
270
$3.28
5,000 Sats
$31,459
1-marketcap-btc-icon0.4985
$4,904.48
1-volume-btc-icon0.07482
9,999
100.00%
207
11
$0.00
0.00 Sats
$0.00
2-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
2-volume-btc-icon0.00
21.00M
1.29%
19
-
$0.004457
6.8 Sats
$102,265.3
3-marketcap-btc-icon1.68
$617,198.84
3-volume-btc-icon9.42
21.00M
100.00%
361
995
$0.00
0.00 Sats
$0.00
4-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
4-volume-btc-icon0.00
100,000
100.00%
5
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
5-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
5-volume-btc-icon0.00
69,000
100.00%
7
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
6-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
6-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.00%
14
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
7-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
7-volume-btc-icon0.00
21.00M
1.17%
20
-
$0.01573
24 Sats
$0.00
8-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
8-volume-btc-icon0.00
21.00M
6.20%
28
-
$0.01147
17.5 Sats
$268,380.1
9-marketcap-btc-icon4.21
$251,706.62
9-volume-btc-icon3.84
21.00M
100.00%
492
533
$0.00
0.00 Sats
$0.00
10-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
10-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.00%
1
-
$20.23
30,859.61 Sats
$0.00
11-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
11-volume-btc-icon0.00
999
100.00%
42
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
12-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
12-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.67%
5
-
$45.88
70,000 Sats
$0.00
13-marketcap-btc-icon0.00
$7,450.99
13-volume-btc-icon0.1137
1,337
100.00%
215
24
$0.{4}7866
0.1200 Sats
$78.74M
14-marketcap-btc-icon1,201.18
$205.22M
14-volume-btc-icon3,130.87
1000.00B
100.00%
24,022
48,503
$0.00
0.00 Sats
$0.00
15-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
15-volume-btc-icon0.00
9,999
100.00%
41
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
16-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
16-volume-btc-icon0.00
999
100.00%
70
-
$65,548.7
100.00M Sats
$0.00
17-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
17-volume-btc-icon0.00
1,000,000
0.31%
28
-
$18.32
27,945 Sats
$0.00
18-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
18-volume-btc-icon0.00
420
100.00%
79
-
$6.55
10,000 Sats
$0.00
19-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
19-volume-btc-icon0.00
69,000
100.00%
31
-
$0.002294
3.5 Sats
$68,986.32
20-marketcap-btc-icon1.04
$53,761.08
20-volume-btc-icon0.8202
21.00M
100.00%
120
98
$0.00
0.00 Sats
$0.00
21-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
21-volume-btc-icon0.00
6,969
4.43%
3
-
$0.006542
9.98 Sats
$150,127.84
22-marketcap-btc-icon2.31
$398,885.44
22-volume-btc-icon6.09
21.00M
100.00%
349
605
$5.24
8,000 Sats
$0.00
23-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
23-volume-btc-icon0.00
6,969
100.00%
125
-
$0.7866
1,200 Sats
$54,059.63
24-marketcap-btc-icon0.8327
$814.48
24-volume-btc-icon0.01243
69,420
100.00%
139
2
$0.00
0.00 Sats
$0.00
25-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
25-volume-btc-icon0.00
6,969
4.43%
22
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
26-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
26-volume-btc-icon0.00
420,000
4.40%
6
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
27-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
27-volume-btc-icon0.00
10,000
0.00%
-
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
28-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
28-volume-btc-icon0.00
2.30T
0.00%
1
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
29-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
29-volume-btc-icon0.00
21.00M
1.10%
6
-
$10.41
15,888 Sats
$0.00
30-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
30-volume-btc-icon0.00
6.97B
0.00%
3
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
31-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
31-volume-btc-icon0.00
21.00B
0.00%
1
-
$0.01442
22 Sats
$0.00
32-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
32-volume-btc-icon0.00
10000.00T
0.00%
14
-
$0.004221
6.44 Sats
$96,891.68
33-marketcap-btc-icon1.46
$52,879.65
33-volume-btc-icon0.8067
21.00M
100.00%
260
183
$5.83
8,887 Sats
$38,142.3
34-marketcap-btc-icon0.8876
$6,382.7
34-volume-btc-icon0.09737
9,999
100.00%
102
11
$0.0009832
1.5 Sats
$13,242.2
35-marketcap-btc-icon0.2000
$183,875
35-volume-btc-icon2.81
10.00M
100.00%
833
292
$0.00
0.00 Sats
$0.00
36-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
36-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.30%
5
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
37-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
37-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.70%
7
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
38-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
38-volume-btc-icon0.00
99
100.00%
10
-
$0.06555
100 Sats
$0.00
39-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
39-volume-btc-icon0.00
42,069
100.00%
8
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
40-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
40-volume-btc-icon0.00
512,000
3.10%
8
-
$0.3664
559 Sats
$784,129.72
41-marketcap-btc-icon11.76
$525,631.39
41-volume-btc-icon8.02
2.10M
100.00%
1,263
720
$0.00
0.00 Sats
$0.00
42-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
42-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.00%
2
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
43-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
43-volume-btc-icon0.00
1,337
2.31%
2
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
44-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
44-volume-btc-icon0.00
2100.00T
0.00%
13
-
$327.74
500,000 Sats
$0.00
45-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
45-volume-btc-icon0.00
1,337
100.00%
16
-
$44.42
67,765 Sats
$2,022.46
46-marketcap-btc-icon0.03051
$641.64
46-volume-btc-icon0.009789
1,337
3.36%
7
3
$220.6
336,548 Sats
$0.00
47-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
47-volume-btc-icon0.00
100,000
0.34%
13
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
48-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
48-volume-btc-icon0.00
69.00T
0.00%
-
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
49-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
49-volume-btc-icon0.00
400.00M
0.01%
7
-

Câu Hỏi Thường Gặp

BRC-20 là gì?

Mô tả ngắn gọn về tiêu chuẩn BRC-20: BRC-20 là một tiêu chuẩn thử nghiệm thể hiện việc tạo ra các token có thể thay thế trên Layer 1 của Bitcoin. Cách tiếp cận sáng tạo này sử dụng lý thuyết ordinal và inscription để mô phỏng khả năng thay thế.
Bối cảnh: Token BRC-20 được giới thiệu vào tháng 03/2023, xuất phát từ ý tưởng bảng điều khiển Dune vui tươi và lấy cảm hứng từ tên .sats. Kể từ khi ra mắt, token BRC-20 đã chiếm khoảng 3% tổng số giao dịch Bitcoin, với 250,000 người dùng, và đạt khối lượng 150 triệu USD đối với giao dịch trên chuỗi và 3 tỷ USD đối với giao dịch ngoài chuỗi.
Tải ứng dụng
Tải ứng dụng