Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchSao chépBot‌EarnWeb3

Giá thị trường BRC-20

Về giá BRC-20

Được tạo ra vào tháng 3/2023 bởi @domodata, tài liệu gốc và whitepaper của tiêu chuẩn có thể được truy cập tại đây: https://domo-2.gitbook.io/brc-20-experiment/.The tiêu chuẩn token BRC-20 sử dụng các ordinal inscription của dữ liệu JSON để triển khai các hợp đồng token, mint và tạo điều kiện chuyển token.
Giá của token BRC-20 bị ảnh hưởng bởi cung và cầu trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau, cũng như các yếu tố như tâm lý thị trường, tin tức, thông báo và thay đổi quy định. Với những biến số này, giá trị của token BRC-20 có thể gặp biến động đáng kể trong một thời gian ngắn, khiến nó trở thành một khoản đầu tư có tính biến động cao.

‌Tất cả token BRC-20

28,102 token
Tất cả
Nổi bật
Đang xử lý
TickGiáVốn hóa thị trườngKhối lượng (24h)Nguồn cungĐã mintChủ sở hữuGiao dịch
$0.00
0.00 Sats
$0.00
0-marketcap-btc-icon0.00
$67.51
0-volume-btc-icon0.001000
21.00M
1.11%
30
-
$0.0007991
1.3 Sats
$16,873.23
1-marketcap-btc-icon0.2745
$20,526.07
1-volume-btc-icon0.3040
21.00M
100.00%
316
106
$0.003889
6 Sats
$81,779.87
2-marketcap-btc-icon1.26
$157,474.12
2-volume-btc-icon2.33
21.00M
100.00%
655
256
$0.00
0.00 Sats
$0.00
3-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
3-volume-btc-icon0.00
33.33M
2.61%
12
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
4-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
4-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.01%
5
-
$5.89
8,400 Sats
$59,153.77
5-marketcap-btc-icon0.8437
$2,562.37
5-volume-btc-icon0.03796
10,000
100.00%
536
15
$0.01166
18 Sats
$245,177.6
6-marketcap-btc-icon3.78
$44,248.98
6-volume-btc-icon0.6554
21.00M
100.00%
934
132
$0.00
0.00 Sats
$0.00
7-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
7-volume-btc-icon0.00
21.00M
2.43%
16
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
8-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
8-volume-btc-icon0.00
21.00M
1.52%
13
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
9-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
9-volume-btc-icon0.00
100
100.00%
13
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
10-marketcap-btc-icon0.00
$118.82
10-volume-btc-icon0.001760
21.00M
16.04%
51
3
$0.00
0.00 Sats
$0.00
11-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
11-volume-btc-icon0.00
21.00M
1.47%
5
-
$0.006236
10.5 Sats
$130,337.57
12-marketcap-btc-icon2.19
$303,233.03
12-volume-btc-icon4.49
21.00M
100.00%
562
470
$0.00
0.00 Sats
$0.00
13-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
13-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.52%
6
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
14-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
14-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.70%
9
-
$0.4719
699 Sats
$9.91M
15-marketcap-btc-icon146.8
$21.33M
15-volume-btc-icon315.88
21.00M
100.00%
7,828
5,561
$0.001584
2.3 Sats
$33,284.11
16-marketcap-btc-icon0.4834
$26,747.03
16-volume-btc-icon0.3962
21.00M
100.00%
1,457
125
$0.00
0.00 Sats
$0.00
17-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
17-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.68%
9
-
$0.01515
22 Sats
$318,369.74
18-marketcap-btc-icon4.62
$103,501.01
18-volume-btc-icon1.53
21.00M
100.00%
316
203
$0.00
0.00 Sats
$0.00
19-marketcap-btc-icon0.00
$459.82
19-volume-btc-icon0.006811
1,111
100.00%
91
1
$0.004140
6 Sats
$86,205.8
20-marketcap-btc-icon1.25
$29,744.39
20-volume-btc-icon0.4406
21.00M
100.00%
329
129
$2.52
3,739.19 Sats
$0.00
21-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
21-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.83%
61
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
22-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
22-volume-btc-icon0.00
1
100.00%
1
-
$0.001229
1.82 Sats
$0.00
23-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
23-volume-btc-icon0.00
10.00M
100.00%
82
-
$0.002537
3.9 Sats
$53,212.03
24-marketcap-btc-icon0.8181
$75,887.73
24-volume-btc-icon1.12
21.00M
100.00%
484
195
$0.00
0.00 Sats
$0.00
25-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
25-volume-btc-icon0.00
21.00M
6.62%
15
-
$0.{5}1128
0.001900 Sats
$119,083.38
26-marketcap-btc-icon1.9
$27,082.67
26-volume-btc-icon0.4012
100.00B
100.00%
191
106
$0.{8}1322
0.{5}2000 Sats
$132,127.82
27-marketcap-btc-icon2
$20,963.11
27-volume-btc-icon0.3105
100.00T
100.00%
132
38
$0.007291
10.8 Sats
$7.29M
28-marketcap-btc-icon108
$84.07M
28-volume-btc-icon1,245.35
1000.00M
100.00%
5,611
20,788
$0.00
0.00 Sats
$0.00
29-marketcap-btc-icon0.00
$733,988.31
29-volume-btc-icon10.87
1,000,000
100.00%
220
349
$0.{6}3795
0.0006200 Sats
$79,773.01
30-marketcap-btc-icon1.3
$18,479.38
30-volume-btc-icon0.2737
210.00B
100.00%
590
82
$0.{5}2775
0.004000 Sats
$583,291.8
31-marketcap-btc-icon8.41
$4.57M
31-volume-btc-icon67.67
210.00B
100.00%
5,209
2,151
$0.00
0.00 Sats
$0.00
32-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
32-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.12%
5
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
33-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
33-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.07%
2
-
$0.002928
6 Sats
$64,427.52
34-marketcap-btc-icon1.32
$25,541.01
34-volume-btc-icon0.3783
22.00M
100.00%
316
90
$5.41
8,006.85 Sats
$0.00
35-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
35-volume-btc-icon0.00
4,444
100.00%
181
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
36-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
36-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.52%
3
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
37-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
37-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.66%
12
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
38-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
38-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.12%
4
-
$2.37
3,999 Sats
$31,683.42
39-marketcap-btc-icon0.5340
$1,738.32
39-volume-btc-icon0.02575
13,370
100.00%
793
15
$0.00
0.00 Sats
$0.00
40-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
40-volume-btc-icon0.00
1,337
0.00%
-
-
$0.07110
165.99 Sats
$39,694.47
41-marketcap-btc-icon0.9267
$135.02
41-volume-btc-icon0.002000
21.00M
3.14%
29
1
$0.001105
1.7 Sats
$23,253.14
42-marketcap-btc-icon0.3578
$29,467.29
42-volume-btc-icon0.4365
21.00M
100.00%
539
201
$4.32
6,402.8 Sats
$0.00
43-marketcap-btc-icon0.00
$1,382.88
43-volume-btc-icon0.02048
9,393
100.00%
847
10
$0.003827
6 Sats
$80,125.56
44-marketcap-btc-icon1.26
$10,977.07
44-volume-btc-icon0.1626
21.00M
100.00%
642
85
$0.00
0.00 Sats
$0.00
45-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
45-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.52%
5
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
46-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
46-volume-btc-icon0.00
100
100.00%
11
-
$1,013.25
1.50M Sats
$0.00
47-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
47-volume-btc-icon0.00
1,337
100.00%
37
-
$15.55
23,034.34 Sats
$0.00
48-marketcap-btc-icon0.00
$687.92
48-volume-btc-icon0.01019
1,999
100.00%
453
5
$0.01714
28 Sats
$359,384.36
49-marketcap-btc-icon5.87
$287,631.33
49-volume-btc-icon4.26
21.00M
100.00%
1,076
527

Câu Hỏi Thường Gặp

BRC-20 là gì?

Mô tả ngắn gọn về tiêu chuẩn BRC-20: BRC-20 là một tiêu chuẩn thử nghiệm thể hiện việc tạo ra các token có thể thay thế trên Layer 1 của Bitcoin. Cách tiếp cận sáng tạo này sử dụng lý thuyết ordinal và inscription để mô phỏng khả năng thay thế.
Bối cảnh: Token BRC-20 được giới thiệu vào tháng 03/2023, xuất phát từ ý tưởng bảng điều khiển Dune vui tươi và lấy cảm hứng từ tên .sats. Kể từ khi ra mắt, token BRC-20 đã chiếm khoảng 3% tổng số giao dịch Bitcoin, với 250,000 người dùng, và đạt khối lượng 150 triệu USD đối với giao dịch trên chuỗi và 3 tỷ USD đối với giao dịch ngoài chuỗi.
Tải ứng dụng
Tải ứng dụng