Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchSao chépBot‌EarnWeb3

Giá thị trường BRC-20

Về giá BRC-20

Được tạo ra vào tháng 3/2023 bởi @domodata, tài liệu gốc và whitepaper của tiêu chuẩn có thể được truy cập tại đây: https://domo-2.gitbook.io/brc-20-experiment/.The tiêu chuẩn token BRC-20 sử dụng các ordinal inscription của dữ liệu JSON để triển khai các hợp đồng token, mint và tạo điều kiện chuyển token.
Giá của token BRC-20 bị ảnh hưởng bởi cung và cầu trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau, cũng như các yếu tố như tâm lý thị trường, tin tức, thông báo và thay đổi quy định. Với những biến số này, giá trị của token BRC-20 có thể gặp biến động đáng kể trong một thời gian ngắn, khiến nó trở thành một khoản đầu tư có tính biến động cao.

‌Tất cả token BRC-20

27,888 token
Tất cả
Nổi bật
Đang xử lý
TickGiáVốn hóa thị trườngKhối lượng (24h)Nguồn cungĐã mintChủ sở hữuGiao dịch
$0.{5}5142
0.008400 Sats
$5,146.64
0-marketcap-btc-icon0.08408
$5,302.35
0-volume-btc-icon0.07642
1000.00M
100.00%
174
62
$0.00
0.00 Sats
$0.00
1-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
1-volume-btc-icon0.00
1000.00M
1.03%
4
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
2-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
2-volume-btc-icon0.00
10.00B
1.54%
15
-
$0.{4}9682
0.1500 Sats
$9,655.63
3-marketcap-btc-icon0.1496
$6,231.6
3-volume-btc-icon0.08981
100.00M
100.00%
215
58
$0.001318
1.9 Sats
$131,935.05
4-marketcap-btc-icon1.9
$1.40M
4-volume-btc-icon20.24
100.00M
100.00%
762
2,655
$0.01097
15.81 Sats
$0.00
5-marketcap-btc-icon0.00
$26.21
5-volume-btc-icon0.0003777
3.80B
0.13%
17
2
$0.00
0.00 Sats
$0.00
6-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
6-volume-btc-icon0.00
100.00M
0.26%
4
-
$1.43
2,200 Sats
$28,558.05
7-marketcap-btc-icon0.4406
$25,916.43
7-volume-btc-icon0.3735
20,000
100.00%
550
198
$0.00
0.00 Sats
$0.00
8-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
8-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.00%
6
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
9-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
9-volume-btc-icon0.00
100.00M
0.01%
16
-
$0.0004510
0.6500 Sats
$5,001.74
10-marketcap-btc-icon0.07208
$3,125.98
10-volume-btc-icon0.04505
694.20B
0.00%
227
15
$0.008326
12 Sats
$174,987.54
11-marketcap-btc-icon2.52
$346,408.18
11-volume-btc-icon4.99
21.00M
100.00%
493
485
$18.81
27,106.58 Sats
$0.00
12-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
12-volume-btc-icon0.00
400
100.00%
85
-
$0.005551
8 Sats
$122,831.87
13-marketcap-btc-icon1.89
$16,537.66
13-volume-btc-icon0.2383
21.00M
100.00%
1,717
145
$0.003266
5.5 Sats
$68,272.06
14-marketcap-btc-icon1.15
$34,283.37
14-volume-btc-icon0.4941
21.00M
100.00%
538
268
$0.003410
5.6 Sats
$71,585.47
15-marketcap-btc-icon1.18
$439,023.83
15-volume-btc-icon6.33
21.00M
100.00%
607
488
$0.006577
10.7 Sats
$138,879.71
16-marketcap-btc-icon2.26
$1.21M
16-volume-btc-icon17.49
21.00M
100.00%
411
735
$0.02232
32.01 Sats
$25,492.87
17-marketcap-btc-icon0.3655
$87.77
17-volume-btc-icon0.001265
21.00M
15.42%
90
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
18-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
18-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.56%
7
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
19-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
19-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.52%
7
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
20-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
20-volume-btc-icon0.00
21.00M
3.63%
18
-
$0.07652
147.98 Sats
$76,517.19
21-marketcap-btc-icon1.48
$6,458.82
21-volume-btc-icon0.09308
1,000,000
100.00%
461
70
$0.00
0.00 Sats
$0.00
22-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
22-volume-btc-icon0.00
21.00M
1.07%
13
-
$0.03053
44 Sats
$641,620.98
23-marketcap-btc-icon9.25
$2.28M
23-volume-btc-icon32.86
21.00M
100.00%
932
1,624
$0.004019
6.2 Sats
$84,505.86
24-marketcap-btc-icon1.3
$37,463.51
24-volume-btc-icon0.5399
21.00M
100.00%
534
230
$0.00
0.00 Sats
$0.00
25-marketcap-btc-icon0.00
$902.86
25-volume-btc-icon0.01301
21.00M
100.00%
172
7
$0.00
0.00 Sats
$0.00
26-marketcap-btc-icon0.00
$15,403.72
26-volume-btc-icon0.2220
21.00M
100.00%
667
77
$0.02100
29.8 Sats
$215,300.6
27-marketcap-btc-icon3.05
$84,928.81
27-volume-btc-icon1.22
10.24M
100.00%
274
90
$0.00
0.00 Sats
$0.00
28-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
28-volume-btc-icon0.00
10,000
100.00%
26
-
$0.004474
7 Sats
$93,965.49
29-marketcap-btc-icon1.47
$65,570.26
29-volume-btc-icon0.9450
21.00M
100.00%
728
204
$0.001217
1.9 Sats
$25,530.62
30-marketcap-btc-icon0.3987
$3,587.17
30-volume-btc-icon0.05170
21.00M
100.00%
254
40
$0.00
0.00 Sats
$0.00
31-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
31-volume-btc-icon0.00
2.00M
0.11%
8
-
$0.002864
5 Sats
$60,338.21
32-marketcap-btc-icon1.05
$111,201.27
32-volume-btc-icon1.6
21.00M
100.00%
326
333
$0.{4}3174
0.04800 Sats
$31,729.49
33-marketcap-btc-icon0.4799
$91,196.4
33-volume-btc-icon1.31
1000.00M
100.00%
306
125
$0.01459
22 Sats
$305,734.51
34-marketcap-btc-icon4.61
$3.57M
34-volume-btc-icon51.48
21.00M
100.00%
849
1,951
$0.02045
29 Sats
$430,382.28
35-marketcap-btc-icon6.1
$147,380.04
35-volume-btc-icon2.12
21.00M
100.00%
325
416
$0.00
0.00 Sats
$0.00
36-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
36-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.52%
2
-
$0.007697
12 Sats
$161,071.85
37-marketcap-btc-icon2.51
$47,400.93
37-volume-btc-icon0.6831
21.00M
100.00%
1,191
216
$0.005482
7.9 Sats
$115,200.13
38-marketcap-btc-icon1.66
$160,417.01
38-volume-btc-icon2.31
21.00M
100.00%
592
279
$0.0001974
0.2867 Sats
$197,544.98
39-marketcap-btc-icon2.87
$67,777.23
39-volume-btc-icon0.9768
1000.00M
100.00%
458
267
$0.002610
3.79 Sats
$54,846.42
40-marketcap-btc-icon0.7966
$2,745.45
40-volume-btc-icon0.03957
21.00M
100.00%
264
35
$0.4166
600.35 Sats
$0.00
41-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
41-volume-btc-icon0.00
42,069
100.00%
48
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
42-marketcap-btc-icon0.00
$541.22
42-volume-btc-icon0.007800
2,020
100.00%
180
2
$0.00
0.00 Sats
$0.00
43-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
43-volume-btc-icon0.00
21.00M
3.07%
46
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
44-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
44-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.26%
6
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
45-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
45-volume-btc-icon0.00
21.00M
2.12%
17
-
$0.01318
19 Sats
$277,063.6
46-marketcap-btc-icon3.99
$218,177.95
46-volume-btc-icon3.14
21.00M
100.00%
608
339
$0.001943
2.8 Sats
$4.08M
47-marketcap-btc-icon58.84
$67.55M
47-volume-btc-icon973.53
2.10B
100.00%
5,144
18,287
$0.00
0.00 Sats
$0.00
48-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
48-volume-btc-icon0.00
21.00M
9.44%
43
-
$0.005551
8 Sats
$116,658.53
49-marketcap-btc-icon1.68
$3.22M
49-volume-btc-icon46.43
21.00M
100.00%
699
1,566

Câu Hỏi Thường Gặp

BRC-20 là gì?

Mô tả ngắn gọn về tiêu chuẩn BRC-20: BRC-20 là một tiêu chuẩn thử nghiệm thể hiện việc tạo ra các token có thể thay thế trên Layer 1 của Bitcoin. Cách tiếp cận sáng tạo này sử dụng lý thuyết ordinal và inscription để mô phỏng khả năng thay thế.
Bối cảnh: Token BRC-20 được giới thiệu vào tháng 03/2023, xuất phát từ ý tưởng bảng điều khiển Dune vui tươi và lấy cảm hứng từ tên .sats. Kể từ khi ra mắt, token BRC-20 đã chiếm khoảng 3% tổng số giao dịch Bitcoin, với 250,000 người dùng, và đạt khối lượng 150 triệu USD đối với giao dịch trên chuỗi và 3 tỷ USD đối với giao dịch ngoài chuỗi.
Tải ứng dụng
Tải ứng dụng