Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchSao chépBot‌EarnWeb3

Giá thị trường BRC-20

Về giá BRC-20

Được tạo ra vào tháng 3/2023 bởi @domodata, tài liệu gốc và whitepaper của tiêu chuẩn có thể được truy cập tại đây: https://domo-2.gitbook.io/brc-20-experiment/.The tiêu chuẩn token BRC-20 sử dụng các ordinal inscription của dữ liệu JSON để triển khai các hợp đồng token, mint và tạo điều kiện chuyển token.
Giá của token BRC-20 bị ảnh hưởng bởi cung và cầu trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau, cũng như các yếu tố như tâm lý thị trường, tin tức, thông báo và thay đổi quy định. Với những biến số này, giá trị của token BRC-20 có thể gặp biến động đáng kể trong một thời gian ngắn, khiến nó trở thành một khoản đầu tư có tính biến động cao.

‌Tất cả token BRC-20

28,101 token
Tất cả
Nổi bật
Đang xử lý
TickGiáVốn hóa thị trườngKhối lượng (24h)Nguồn cungĐã mintChủ sở hữuGiao dịch
$0.008881
13 Sats
$185,712.66
0-marketcap-btc-icon2.72
$681,174.03
0-volume-btc-icon10.09
21.00M
100.00%
624
519
$0.008260
12.9 Sats
$173,339.43
1-marketcap-btc-icon2.71
$124,747.54
1-volume-btc-icon1.85
21.00M
100.00%
757
340
$0.03167
46.9 Sats
$663,412.83
2-marketcap-btc-icon9.82
$4.93M
2-volume-btc-icon72.96
21.00M
100.00%
3,067
3,862
$0.008104
12 Sats
$808,473.55
3-marketcap-btc-icon11.97
$12.34M
3-volume-btc-icon182.77
100.00M
100.00%
6,733
3,619
$0.00
0.00 Sats
$0.00
4-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
4-volume-btc-icon0.00
21.00M
1.74%
21
-
$1.45
2,100.17 Sats
$999,212.34
5-marketcap-btc-icon14.51
$2,630.47
5-volume-btc-icon0.03895
690,420
100.00%
137
23
$1.95
2,950 Sats
$27,890.5
6-marketcap-btc-icon0.4221
$819.64
6-volume-btc-icon0.01214
21.00M
0.06%
179
7
$0.00
0.00 Sats
$0.00
7-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
7-volume-btc-icon0.00
210.00M
0.00%
21
-
$0.{4}9121
0.1500 Sats
$68,296.72
8-marketcap-btc-icon1.12
$19,877.89
8-volume-btc-icon0.2943
750.00M
100.00%
465
61
$0.{6}6198
0.0009001 Sats
$56,637.94
9-marketcap-btc-icon0.8225
$9,110.73
9-volume-btc-icon0.1349
91.31B
100.00%
476
46
$0.007277
9.9 Sats
$152,312.95
10-marketcap-btc-icon2.07
$267,601.47
10-volume-btc-icon3.96
21.00M
100.00%
617
527
$0.0007297
1.1 Sats
$11,647.17
11-marketcap-btc-icon0.1756
$19,473.99
11-volume-btc-icon0.2884
16.00M
100.00%
540
153
$0.001189
1.76 Sats
$26,349.32
12-marketcap-btc-icon0.3902
$180,719.66
12-volume-btc-icon2.68
21.00B
0.10%
446
281
$0.00
0.00 Sats
$0.00
13-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
13-volume-btc-icon0.00
18.92M
2.98%
31
-
$0.{5}1785
0.002910 Sats
$181,039.75
14-marketcap-btc-icon2.95
$14,899.38
14-volume-btc-icon0.2206
100.00B
100.00%
200
44
$0.{4}2750
0.04500 Sats
$27,628.06
15-marketcap-btc-icon0.4521
$7,076.16
15-volume-btc-icon0.1048
1000.00M
100.00%
174
56
$0.007024
10.97 Sats
$147,405.7
16-marketcap-btc-icon2.3
$234,938.15
16-volume-btc-icon3.48
21.00M
100.00%
229
463
$0.00
0.00 Sats
$0.00
17-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
17-volume-btc-icon0.00
1000.00M
3.86%
47
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
18-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
18-volume-btc-icon0.00
10.00B
1.10%
11
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
19-marketcap-btc-icon0.00
$2,183.34
19-volume-btc-icon0.03233
10.00M
100.00%
109
11
$0.00
0.00 Sats
$0.00
20-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
20-volume-btc-icon0.00
1.42B
0.88%
28
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
21-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
21-volume-btc-icon0.00
1000.00M
100.00%
11
-
$0.001318
1.9 Sats
$296,142.51
22-marketcap-btc-icon4.46
$0.00
22-volume-btc-icon0.00
250.00M
100.00%
328
167
$0.{4}7561
0.1230 Sats
$76,022.27
23-marketcap-btc-icon1.24
$16,101.79
23-volume-btc-icon0.2384
1000.00M
100.00%
427
51
$0.{4}1202
0.01780 Sats
$11,992.04
24-marketcap-btc-icon0.1776
$27,026.55
24-volume-btc-icon0.4002
1000.00M
100.00%
416
120
$0.00
0.00 Sats
$0.00
25-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
25-volume-btc-icon0.00
1.01B
1.35%
16
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
26-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
26-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.00%
7
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
27-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
27-volume-btc-icon0.00
2.78B
0.17%
7
-
$0.0001722
0.2900 Sats
$18,482.18
28-marketcap-btc-icon0.3112
$87,902.06
28-volume-btc-icon1.3
107.82M
100.00%
400
211
$0.00
0.00 Sats
$0.00
29-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
29-volume-btc-icon0.00
1,337
13.68%
38
-
$0.001074
1.55 Sats
$537,097.41
30-marketcap-btc-icon7.75
$1.10M
30-volume-btc-icon16.26
500.00M
100.00%
786
1,149
$0.00
0.00 Sats
$0.00
31-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
31-volume-btc-icon0.00
21.00M
4.82%
26
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
32-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
32-volume-btc-icon0.00
1000.00M
0.19%
6
-
$0.0001161
0.1900 Sats
$57,961.2
33-marketcap-btc-icon0.9492
$31,936.33
33-volume-btc-icon0.4729
500.00M
100.00%
264
105
$0.{4}7807
0.1200 Sats
$77,988.49
34-marketcap-btc-icon1.2
$75,259.93
34-volume-btc-icon1.11
1000.00M
100.00%
814
224
$0.0003166
0.4500 Sats
$94,928.06
35-marketcap-btc-icon1.35
$24,780.48
35-volume-btc-icon0.3669
300.00M
100.00%
336
110
$0.1871
277 Sats
$38.06M
36-marketcap-btc-icon563.57
$24.82M
36-volume-btc-icon367.49
203.98M
100.00%
7,983
11,213
$0.{5}4217
0.006900 Sats
$42,363.02
37-marketcap-btc-icon0.6932
$17,266.37
37-volume-btc-icon0.2557
10.00B
100.00%
765
111
$0.{4}1242
0.01800 Sats
$124,160.6
38-marketcap-btc-icon1.8
$55,548.66
38-volume-btc-icon0.8225
10.00B
100.00%
926
202
$0.00
0.00 Sats
$0.00
39-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
39-volume-btc-icon0.00
1000.00M
5.35%
23
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
40-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
40-volume-btc-icon0.00
1,776
100.00%
42
-
$0.005931
8.78 Sats
$0.00
41-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
41-volume-btc-icon0.00
531.02M
5.22%
49
-
$0.{4}3658
0.05300 Sats
$26,307.89
42-marketcap-btc-icon0.3812
$300,602.9
42-volume-btc-icon4.45
720.00M
100.00%
558
362
$0.{4}6800
0.09800 Sats
$68,050.71
43-marketcap-btc-icon0.9807
$175,028.52
43-volume-btc-icon2.59
1000.00M
100.00%
410
459
$0.00
0.00 Sats
$0.00
44-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
44-volume-btc-icon0.00
1000.00M
1.43%
12
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
45-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
45-volume-btc-icon0.00
1.50B
1.35%
8
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
46-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
46-volume-btc-icon0.00
10.00M
1.32%
18
-
$0.{4}1311
0.01880 Sats
$28,634.17
47-marketcap-btc-icon0.4105
$11,343.85
47-volume-btc-icon0.1680
2.19B
100.00%
206
89
$0.{4}1217
0.01900 Sats
$12,156.94
48-marketcap-btc-icon0.1899
$5,577.87
48-volume-btc-icon0.08259
1000.00M
100.00%
201
60
$0.00
0.00 Sats
$0.00
49-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
49-volume-btc-icon0.00
1000.00M
4.61%
26
-

Câu Hỏi Thường Gặp

BRC-20 là gì?

Mô tả ngắn gọn về tiêu chuẩn BRC-20: BRC-20 là một tiêu chuẩn thử nghiệm thể hiện việc tạo ra các token có thể thay thế trên Layer 1 của Bitcoin. Cách tiếp cận sáng tạo này sử dụng lý thuyết ordinal và inscription để mô phỏng khả năng thay thế.
Bối cảnh: Token BRC-20 được giới thiệu vào tháng 03/2023, xuất phát từ ý tưởng bảng điều khiển Dune vui tươi và lấy cảm hứng từ tên .sats. Kể từ khi ra mắt, token BRC-20 đã chiếm khoảng 3% tổng số giao dịch Bitcoin, với 250,000 người dùng, và đạt khối lượng 150 triệu USD đối với giao dịch trên chuỗi và 3 tỷ USD đối với giao dịch ngoài chuỗi.
Tải ứng dụng
Tải ứng dụng