Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchSao chépBot‌EarnWeb3

Giá thị trường BRC-20

Về giá BRC-20

Được tạo ra vào tháng 3/2023 bởi @domodata, tài liệu gốc và whitepaper của tiêu chuẩn có thể được truy cập tại đây: https://domo-2.gitbook.io/brc-20-experiment/.The tiêu chuẩn token BRC-20 sử dụng các ordinal inscription của dữ liệu JSON để triển khai các hợp đồng token, mint và tạo điều kiện chuyển token.
Giá của token BRC-20 bị ảnh hưởng bởi cung và cầu trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau, cũng như các yếu tố như tâm lý thị trường, tin tức, thông báo và thay đổi quy định. Với những biến số này, giá trị của token BRC-20 có thể gặp biến động đáng kể trong một thời gian ngắn, khiến nó trở thành một khoản đầu tư có tính biến động cao.

‌Tất cả token BRC-20

27,888 token
Tất cả
Nổi bật
Đang xử lý
TickGiáVốn hóa thị trườngKhối lượng (24h)Nguồn cungĐã mintChủ sở hữuGiao dịch
$0.007210
11.1 Sats
$151,304.98
0-marketcap-btc-icon2.33
$108,938.37
0-volume-btc-icon1.57
21.00M
100.00%
613
164
$0.01560
24 Sats
$328,279.62
1-marketcap-btc-icon5.05
$127,837.67
1-volume-btc-icon1.84
21.00M
100.00%
1,129
394
$0.{5}1537
0.002388 Sats
$153,724.9
2-marketcap-btc-icon2.39
$401,354.24
2-volume-btc-icon5.78
100.00B
100.00%
1,198
794
$0.006771
11.4 Sats
$141,513.76
3-marketcap-btc-icon2.38
$37,879.45
3-volume-btc-icon0.5459
21.00M
100.00%
762
156
$3.44
4,900 Sats
$13,284.41
4-marketcap-btc-icon0.1895
$215.1
4-volume-btc-icon0.003100
1,000,000
0.38%
343
2
$0.1776
299 Sats
$123,185.49
5-marketcap-btc-icon2.07
$17,184.3
5-volume-btc-icon0.2477
696,969
100.00%
795
97
$0.003470
5 Sats
$0.00
6-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
6-volume-btc-icon0.00
21.00M
100.00%
18
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
7-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
7-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.86%
53
-
$3.26
4,700 Sats
$137,298.76
8-marketcap-btc-icon1.98
$101,703.68
8-volume-btc-icon1.47
42,069
100.00%
1,319
332
$0.005781
8.9 Sats
$121,314.92
9-marketcap-btc-icon1.87
$30,051.17
9-volume-btc-icon0.4331
21.00M
100.00%
1,043
143
$0.00
0.00 Sats
$0.00
10-marketcap-btc-icon0.00
$254.65
10-volume-btc-icon0.003670
1,254
100.00%
92
3
$0.0001560
0.2500 Sats
$15,563.7
11-marketcap-btc-icon0.2494
$21,790.58
11-volume-btc-icon0.3140
210.00B
0.04%
586
57
$0.1512
246.98 Sats
$113,073.29
12-marketcap-btc-icon1.85
$51,553.67
12-volume-btc-icon0.7430
21.00M
3.59%
1,112
146
$0.00
0.00 Sats
$0.00
13-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
13-volume-btc-icon0.00
21.00M
100.00%
2
-
$4,803.48
6.92M Sats
$0.00
14-marketcap-btc-icon0.00
$5,550.96
14-volume-btc-icon0.08000
1,000,000
0.01%
23
1
$0.01444
20 Sats
$0.00
15-marketcap-btc-icon0.00
$6.94
15-volume-btc-icon0.0001000
6.53M
23.55%
149
1
$0.002459
4 Sats
$51,917.64
16-marketcap-btc-icon0.8446
$49,510.92
16-volume-btc-icon0.7135
21.00M
100.00%
314
75
$0.01985
31 Sats
$83,310.42
17-marketcap-btc-icon1.3
$44,821.79
17-volume-btc-icon0.6460
4.20M
100.00%
354
208
$0.01346
21 Sats
$283,447.4
18-marketcap-btc-icon4.42
$19,670.61
18-volume-btc-icon0.2835
21.00M
100.00%
221
34
$0.02382
35 Sats
$11,166.34
19-marketcap-btc-icon0.1641
$79.1
19-volume-btc-icon0.001140
42.07M
1.25%
64
1
$0.00
0.00 Sats
$0.00
20-marketcap-btc-icon0.00
$4,102.29
20-volume-btc-icon0.05912
4.20M
100.00%
64
5
$0.00
0.00 Sats
$0.00
21-marketcap-btc-icon0.00
$107.55
21-volume-btc-icon0.001550
21.00M
100.00%
82
2
$0.01929
27.8 Sats
$405,387.8
22-marketcap-btc-icon5.84
$98,890.35
22-volume-btc-icon1.43
21.00M
100.00%
586
198
$0.001590
2.5 Sats
$33,338.86
23-marketcap-btc-icon0.5241
$11,506.42
23-volume-btc-icon0.1658
21.00M
100.00%
564
32
$0.004788
6.9 Sats
$94,338.04
24-marketcap-btc-icon1.45
$9,336.16
24-volume-btc-icon0.1346
21.00M
100.00%
545
78
$0.1598
250 Sats
$672,284.71
25-marketcap-btc-icon10.52
$20,941.1
25-volume-btc-icon0.3018
4.21M
100.00%
57
24
$0.00
0.00 Sats
$0.00
26-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
26-volume-btc-icon0.00
4.21M
100.00%
2
-
$0.06942
100.05 Sats
$0.00
27-marketcap-btc-icon0.00
$1,459.52
27-volume-btc-icon0.02103
42.07M
100.00%
45
1
$0.{5}3098
0.004500 Sats
$384.87
28-marketcap-btc-icon0.005590
$159.59
28-volume-btc-icon0.002300
900.00T
0.00%
25
2
$0.006123
10 Sats
$128,351.56
29-marketcap-btc-icon2.1
$42,875.21
29-volume-btc-icon0.6179
21.00M
100.00%
218
96
$0.00
0.00 Sats
$0.00
30-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
30-volume-btc-icon0.00
4.21M
100.00%
1
-
$0.01959
32 Sats
$410,724.99
31-marketcap-btc-icon6.71
$1.28M
31-volume-btc-icon18.51
21.00M
100.00%
720
1,056
$0.1596
230 Sats
$3.35M
32-marketcap-btc-icon48.34
$1.77M
32-volume-btc-icon25.46
21.00M
100.00%
1,940
1,175
$6.86
9,893.32 Sats
$0.00
33-marketcap-btc-icon0.00
$138
33-volume-btc-icon0.001989
10,000
100.00%
279
1
$0.002204
3.6 Sats
$46,206.56
34-marketcap-btc-icon0.7546
$28,317.07
34-volume-btc-icon0.4081
21.00M
100.00%
1,116
155
$0.001952
3 Sats
$40,943.95
35-marketcap-btc-icon0.6293
$22,138.88
35-volume-btc-icon0.3191
21.00M
100.00%
825
94
$0.00
0.00 Sats
$0.00
36-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
36-volume-btc-icon0.00
21.00M
1.06%
42
-
$0.001955
3.4 Sats
$41,133.76
37-marketcap-btc-icon0.7153
$125,150.11
37-volume-btc-icon1.8
21.00M
100.00%
588
523
$0.00
0.00 Sats
$0.00
38-marketcap-btc-icon0.00
$263.67
38-volume-btc-icon0.003800
21.00M
100.00%
182
1
$4.02
5,800 Sats
$86.04M
39-marketcap-btc-icon1,239.94
$42.56M
39-volume-btc-icon613.32
21.00M
100.00%
7,047
10,355
$0.00
0.00 Sats
$0.00
40-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
40-volume-btc-icon0.00
7.78M
0.37%
15
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
41-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
41-volume-btc-icon0.00
10,000
1.84%
12
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
42-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
42-volume-btc-icon0.00
42,069
100.00%
87
-
$0.3758
541.53 Sats
$0.00
43-marketcap-btc-icon0.00
$138.77
43-volume-btc-icon0.002000
1,000,000
100.00%
45
1
$0.01240
18 Sats
$260,505.53
44-marketcap-btc-icon3.78
$7,695.02
44-volume-btc-icon0.1109
21.00M
100.00%
57
9
$0.002514
4 Sats
$52,887.67
45-marketcap-btc-icon0.8416
$243,935.34
45-volume-btc-icon3.52
21.00M
100.00%
640
388
$0.00
0.00 Sats
$0.00
46-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
46-volume-btc-icon0.00
21.00M
2.47%
21
-
$0.05628
90 Sats
$39,361.81
47-marketcap-btc-icon0.6294
$892.26
47-volume-btc-icon0.01286
696,969
100.00%
130
3
$0.01750
27 Sats
$12,213.87
48-marketcap-btc-icon0.1884
$198.81
48-volume-btc-icon0.002865
696,969
100.00%
105
2
$0.0004378
0.6600 Sats
$45,860.73
49-marketcap-btc-icon0.6913
$6,513.7
49-volume-btc-icon0.09387
105.00M
100.00%
387
73

Câu Hỏi Thường Gặp

BRC-20 là gì?

Mô tả ngắn gọn về tiêu chuẩn BRC-20: BRC-20 là một tiêu chuẩn thử nghiệm thể hiện việc tạo ra các token có thể thay thế trên Layer 1 của Bitcoin. Cách tiếp cận sáng tạo này sử dụng lý thuyết ordinal và inscription để mô phỏng khả năng thay thế.
Bối cảnh: Token BRC-20 được giới thiệu vào tháng 03/2023, xuất phát từ ý tưởng bảng điều khiển Dune vui tươi và lấy cảm hứng từ tên .sats. Kể từ khi ra mắt, token BRC-20 đã chiếm khoảng 3% tổng số giao dịch Bitcoin, với 250,000 người dùng, và đạt khối lượng 150 triệu USD đối với giao dịch trên chuỗi và 3 tỷ USD đối với giao dịch ngoài chuỗi.
Tải ứng dụng
Tải ứng dụng