Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchSao chépBot‌EarnWeb3
baby price

Giá baby

$0.{7}3229
USD
BRC-20
Số đầu inscription #362912
Xem token BRC-20 của tôi

Tóm tắt dữ liệu giá baby thời gian thực

Giá trực tiếp của baby hôm nay là $0.{7}3229 mỗi (baby / USD) với vốn hóa thị trường $15,848.55 USD. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là $10,046.66 USD. Giá baby sang USD được cập nhật theo thời gian thực. Token này có tổng nguồn cung là $420000.00T .

Dữ liệu thị trường baby

Vốn hóa thị trường
$15,848.55
Tất cả các giao dịch
21

Tính giá baby

baby
VectorImg
USD
1 baby = 0.{7}3229 USD
Cập nhật lần cuối vào (UTC)

Về baby

baby là một token inscription được phát hành trên blockchain Bitcoin, dựa trên giao thức Ordinals. Với tổng nguồn cung là 21 triệu bitcoin, mỗi coin được chia thành 100 triệu satoshi (satoshi là mệnh giá nhỏ nhất của Bitcoin), tạo nên số lượng tổng cộng 2100 nghìn tỷ satoshi. Inscription được tạo ra bằng cách sử dụng giao thức Ordinals để viết nội dung lên mỗi satoshi. Giao thức Ordinals liên quan đến việc viết thông tin lên mỗi satoshi, bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thành, video, v.v.

Làm thế nào để mua inscription baby?

Token inscription BRC-20 baby là những token dựa trên giao thức Ordinals và được khắc trên mạng Bitcoin. Để mua baby, bạn cần một ví tiền điện tử hỗ trợ mạng Bitcoin. Ví dụ, bạn có thể mua baby trên thị trường trong những ví Bitcoin này tại unisat.io/market/brc20?tick=baby hoặc ordinalswallet.com/brc20/baby. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn cần mua BTC và nạp số BTC đó vào các ví Bitcoin trước khi thực hiện những token BRC-20 này.

Tôi có thể mua token inscription baby trên các CEX không?

Một vài token inscription BRC-20 chính, bao gồm $ORDI, $SATS, $RATS, $VMPX, $PEPE, $BIP hiện đang được niêm yết trên Bitget, nơi bạn có thể mua chúng.

Làm thế nào để khắc một token inscription như baby?

Bạn có thể khắc nhiều loại token inscription Bitcoin, bao gồm Bitcoin NFT, BRC-20 và nhiều loại khác tại web3.bitget.com, unisat.io/inscribe, ordinalswallet.com/inscribe, idclub.io/brc20 or looksordinal.com. Quá trình khắc token inscription BRC-20 như sau:
1. Đầu tiên, bạn cần mua BTC và nạp BTC đã mua vào Ví Bitcoin của mình.
2. Sau đó, mở mô-đun tính năng inscription trên các nền tảng này trong trình duyệt của mình và chọn loại BRC-20.
3. Bạn có thể nhấp vào biểu tượng tìm kiếm và chọn BRC-20 để xem danh sách token inscription dựa trên Bitcoin.
4. Chọn một token inscription đang được phân phối và tham gia vào quá trình đúc.
5. Chọn số lần bạn muốn đúc token inscription. Với mỗi lượt đúc, bạn sẽ nhận được một số lượng token cụ thể. Ví dụ, với 5 lượt đúc, bạn sẽ nhận được gấp 5 lần số lượng token cụ thể đó.
6. Nhập phí gas. Hãy nhớ rằng phí gas cao hơn sẽ giúp thời gian xử lý giao dịch nhanh hơn.
7. Quá trình đúc đã hoàn tất. Bạn có thể xem các token được khắc của mình trong mục Inscription của tôi trên trang Hồ sơ của các nền tảng đúc này, hoặc tất cả token inscription trong Bitget Wallet của mình.

Top token BRC-20

Trạng thái Inscription #362912

Inscription ID
a0161ebcb87de4f91cb84362e48c1c27e58fc6cae8f283bd5483946ee647d964i0copy-inscriptionId
Triển khai bởi
bc1pvg2yj875kw2ngytcfktpf0qc9ug09zv97658mantm4s9v6p84kjsdu3fcxcopy-deployedBy
Thời gian triển khai
2023-03-09 12:23:55
Nguồn cung/Đã mint
420000.00T/496.79B
Chủ sở hữu
164
Số đầu inscription
#362912copy-inscriptionStartingNo
Số đuôi inscription
#54677695copy-inscriptionEndingNo
Thập phân
18
Giới hạn mỗi mint
420.00M

Nguồn thông tin về baby

Website của bên thứ ba được cung cấp công khai trên Internet và KHÔNG có mối quan hệ nào với Bitget. Vui lòng tự mình đánh giá rủi ro khi sử dụng website của bên thứ ba và tiến hành thận trọng!
Tải ứng dụng
Tải ứng dụng