Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchSao chépBot‌EarnWeb3
0000 price

Giá 0000

$0.2565
USD
BRC-20
Số đầu inscription #360822
Xem token BRC-20 của tôi

Tóm tắt dữ liệu giá 0000 thời gian thực

Giá trực tiếp của 0000 hôm nay là $0.2565 mỗi (0000 / USD) với vốn hóa thị trường $0.00 USD. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là $0.00 USD. Giá 0000 sang USD được cập nhật theo thời gian thực. Token này có tổng nguồn cung là $21.00M .

Dữ liệu thị trường 0000

Vốn hóa thị trường
$0.00
Tất cả các giao dịch
0.00

Tính giá 0000

0000
VectorImg
USD
1 0000 = 0.2565 USD
Cập nhật lần cuối vào (UTC)

Về 0000

0000 là một token inscription được phát hành trên blockchain Bitcoin, dựa trên giao thức Ordinals. Với tổng nguồn cung là 21 triệu bitcoin, mỗi coin được chia thành 100 triệu satoshi (satoshi là mệnh giá nhỏ nhất của Bitcoin), tạo nên số lượng tổng cộng 2100 nghìn tỷ satoshi. Inscription được tạo ra bằng cách sử dụng giao thức Ordinals để viết nội dung lên mỗi satoshi. Giao thức Ordinals liên quan đến việc viết thông tin lên mỗi satoshi, bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thành, video, v.v.

Làm thế nào để mua inscription 0000?

Token inscription BRC-20 0000 là những token dựa trên giao thức Ordinals và được khắc trên mạng Bitcoin. Để mua 0000, bạn cần một ví tiền điện tử hỗ trợ mạng Bitcoin. Ví dụ, bạn có thể mua 0000 trên thị trường trong những ví Bitcoin này tại unisat.io/market/brc20?tick=0000 hoặc ordinalswallet.com/brc20/0000. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn cần mua BTC và nạp số BTC đó vào các ví Bitcoin trước khi thực hiện những token BRC-20 này.

Tôi có thể mua token inscription 0000 trên các CEX không?

Một vài token inscription BRC-20 chính, bao gồm $ORDI, $SATS, $RATS, $VMPX, $PEPE, $BIP hiện đang được niêm yết trên Bitget, nơi bạn có thể mua chúng.

Làm thế nào để khắc một token inscription như 0000?

Bạn có thể khắc nhiều loại token inscription Bitcoin, bao gồm Bitcoin NFT, BRC-20 và nhiều loại khác tại web3.bitget.com, unisat.io/inscribe, ordinalswallet.com/inscribe, idclub.io/brc20 or looksordinal.com. Quá trình khắc token inscription BRC-20 như sau:
1. Đầu tiên, bạn cần mua BTC và nạp BTC đã mua vào Ví Bitcoin của mình.
2. Sau đó, mở mô-đun tính năng inscription trên các nền tảng này trong trình duyệt của mình và chọn loại BRC-20.
3. Bạn có thể nhấp vào biểu tượng tìm kiếm và chọn BRC-20 để xem danh sách token inscription dựa trên Bitcoin.
4. Chọn một token inscription đang được phân phối và tham gia vào quá trình đúc.
5. Chọn số lần bạn muốn đúc token inscription. Với mỗi lượt đúc, bạn sẽ nhận được một số lượng token cụ thể. Ví dụ, với 5 lượt đúc, bạn sẽ nhận được gấp 5 lần số lượng token cụ thể đó.
6. Nhập phí gas. Hãy nhớ rằng phí gas cao hơn sẽ giúp thời gian xử lý giao dịch nhanh hơn.
7. Quá trình đúc đã hoàn tất. Bạn có thể xem các token được khắc của mình trong mục Inscription của tôi trên trang Hồ sơ của các nền tảng đúc này, hoặc tất cả token inscription trong Bitget Wallet của mình.

Top token BRC-20

Trạng thái Inscription #360822

Inscription ID
31e171646de00ac183cd05e3e5dd282b6cdcdbdeff14f7ae25d0253ca54410c4i0copy-inscriptionId
Triển khai bởi
bc1pwps4sljll8weq0kup9zpcc9p2u6857wwat78q0s3yg54327eh0cs8z5ujwcopy-deployedBy
Thời gian triển khai
2023-03-09 11:03:43
Nguồn cung/Đã mint
21.00M/858
Chủ sở hữu
290
Số đầu inscription
#360822copy-inscriptionStartingNo
Số đuôi inscription
#53659046copy-inscriptionEndingNo
Thập phân
18
Giới hạn mỗi mint
1

Nguồn thông tin về 0000

Website của bên thứ ba được cung cấp công khai trên Internet và KHÔNG có mối quan hệ nào với Bitget. Vui lòng tự mình đánh giá rủi ro khi sử dụng website của bên thứ ba và tiến hành thận trọng!
Tải ứng dụng
Tải ứng dụng