Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchSao chépBot‌EarnWeb3

Giá thị trường ARC-20

Về giá ARC-20

Atomicals Protocol mang đến một cách tiếp cận đơn giản và linh hoạt cho hoạt động đúc, chuyển và cập nhật đối tượng kỹ thuật số. ARC-20 mô phỏng khả năng phân chia và kết hợp của Bitcoin truyền thống bằng cách sử dụng Satoshi làm đơn vị gốc cho mỗi token. Tính năng này cho phép tất cả mọi người có thể đúc và chuyển token đến bất kỳ loại địa chỉ Bitcoin nào.
Giá của token ARC-20 bị ảnh hưởng bởi cung và cầu trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau, cũng như các yếu tố như tâm lý thị trường, tin tức, thông báo và thay đổi quy định. Với những biến số này, giá trị của token ARC-20 có thể biến động đáng kể trong một thời gian ngắn, khiến nó trở thành một khoản đầu tư có tính biến động cao.

‌Tất cả token ARC-20

113 token
TokenGiáVốn hóa thị trườngKhối lượng (24h)Biến động 24 giờTổng khối lượngNguồn cungĐã mintChủ sở hữu
$0.5580
888 Sats
$17.29
5 marketcap0.2750
$0.00
5 volume_24h0.00
0.00%
$0.00
5 total_volume0.00
21.00M
0.14%
3
$0.4330
690 Sats
$7.37
7 marketcap0.1170
$0.00
7 volume_24h0.00
0.00%
$0.00
7 total_volume0.00
21.00M
0.34%
18
$0.5970
950 Sats
$6.56
808080 marketcap0.1050
$0.00
808080 volume_24h0.00
0.00%
$0.00
808080 total_volume0.00
21.00M
0.05%
5
$0.05400
86 Sats
$16.72
abtc marketcap0.2660
$0.00
abtc volume_24h0.00
0.00%
$0.00
abtc total_volume0.00
21.00M
1.54%
79
$0.005000
8 Sats
$3.37
ai marketcap0.05400
$0.00
ai volume_24h0.00
0.00%
$653.84
ai total_volume0.01000
10.00M
6.76%
141
$0.007000
10 Sats
$2.58
arc20 marketcap0.03900
$0.00
arc20 volume_24h0.00
0.00%
$0.00
arc20 total_volume0.00
2.00B
0.04%
10
$0.009000
15 Sats
$4.1
arcswap marketcap0.06500
$0.00
arcswap volume_24h0.00
0.00%
$97.09
arcswap total_volume0.002000
21.00M
2.19%
73
$0.06200
99 Sats
$3.79
atmo marketcap0.06000
$0.00
atmo volume_24h0.00
0.00%
$0.00
atmo total_volume0.00
21.00M
0.36%
44
$2.79
4,450 Sats
$54.05
atom marketcap860.42
$34.72
atom volume_24h0.5530
2.38%
$69.68
atom total_volume1,109.29
21.00M
100.00%
3,099
$0.009000
13.8 Sats
$180.04
atomi marketcap2.87
$0.00
atomi volume_24h0.00
0.00%
$214.54
atomi total_volume3.42
21.00M
100.00%
6,018
$0.004000
5.9 Sats
$77.52
atomical marketcap1.23
$0.00
atomical volume_24h0.00
0.00%
$17.91
atomical total_volume0.2850
21.00M
100.00%
873
$0.03200
50.9 Sats
$649.66
atomicals marketcap10.34
$132.91
atomicals volume_24h0.002000
0.19%
$257.3
atomicals total_volume4.1
21.00M
100.00%
1,674
$0.02800
44 Sats
$3.23
atomp marketcap0.05100
$0.00
atomp volume_24h0.00
0.00%
$282.06
atomp total_volume0.004000
0.00
0.00%
15
$0.01700
26.9 Sats
$352.72
atoms marketcap5.62
$0.00
atoms volume_24h0.00
0.00%
$41.76
atoms total_volume0.6650
21.00M
100.00%
518
$0.01300
20 Sats
$1.07
aton marketcap0.01700
$0.00
aton volume_24h0.00
0.00%
$0.00
aton total_volume0.00
21.00M
0.40%
32
$0.1570
250 Sats
$3.14
avm marketcap50.02
$1.5
avm volume_24h0.02400
0.72%
$4.04
avm total_volume64.28
21.00M
100.00%
3,305
$0.01300
21 Sats
$259.33
bitvm marketcap4.13
$649.17
bitvm volume_24h0.01000
0.00%
$195.9
bitvm total_volume3.12
21.00M
100.00%
2,433
$0.03700
58.8 Sats
$72.77
bitwork marketcap1.16
$0.00
bitwork volume_24h0.00
0.00%
$49.17
bitwork total_volume0.7830
2.11M
100.00%
322
$0.005000
8 Sats
$5.08
bomb marketcap0.08100
$0.00
bomb volume_24h0.00
0.00%
$43.97
bomb total_volume0.001000
2.10B
0.04%
23
$0.06300
100 Sats
$13.19
boson marketcap0.2100
$0.00
boson volume_24h0.00
0.00%
$0.00
boson total_volume0.00
210,000
100.00%
1
$0.01700
26.9 Sats
$344.07
btc marketcap5.48
$0.00
btc volume_24h0.00
0.00%
$34.01
btc total_volume0.5410
21.00M
100.00%
953
$0.006000
9.98 Sats
$3.75
btcs marketcap0.06000
$0.00
btcs volume_24h0.00
0.00%
$888.19
btcs total_volume0.01400
21.00M
3.13%
89
$0.02300
33 Sats
$1.53
cation marketcap0.02200
$0.00
cation volume_24h0.00
0.00%
$0.00
cation total_volume0.00
7.41M
0.90%
3
$0.1760
280 Sats
$15.65
coin marketcap0.2490
$0.00
coin volume_24h0.00
0.00%
$188.46
coin total_volume0.003000
21.00M
0.44%
26
$0.003000
5.55 Sats
$31.71
coloredbitcoin marketcap0.5050
$15.8
coloredbitcoin volume_24h0.00
2.04%
$7.44
coloredbitcoin total_volume0.1180
21.00M
45.81%
557
$0.003000
4.9 Sats
$581.77
d10s marketcap0.009000
$0.00
d10s volume_24h0.00
0.00%
$20.79
d10s total_volume0.00
10.00M
1.90%
44
$0.007000
11 Sats
$3.8
darkmatter marketcap0.06100
$0.00
darkmatter volume_24h0.00
0.00%
$0.00
darkmatter total_volume0.00
210.00M
0.26%
9
$0.001000
2 Sats
$18.61
desat marketcap0.2960
$0.00
desat volume_24h0.00
0.00%
$647.41
desat total_volume0.01000
2.10B
0.72%
158
$0.006000
9.8 Sats
$120.96
dmint marketcap1.93
$0.00
dmint volume_24h0.00
0.00%
$677.52
dmint total_volume10.79
21.00M
100.00%
2,704
$0.006000
9.48 Sats
$16.62
doge marketcap0.2650
$0.00
doge volume_24h0.00
0.00%
$3.34
doge total_volume0.05300
21.00M
15.58%
475
$0.02500
40 Sats
$931.96
dots marketcap14.84
$0.00
dots volume_24h0.00
0.00%
$2.88
dots total_volume0.04600
40.00M
100.00%
2,083
$0.001000
1 Sats
$849.27
dragon marketcap13.52
$0.00
dragon volume_24h0.00
0.00%
$324.57
dragon total_volume5.17
2.10B
100.00%
1,596
$0.003000
4.9 Sats
$1.47
einsof marketcap0.02300
$0.00
einsof volume_24h0.00
0.00%
$462.91
einsof total_volume0.007000
0.00
0.00%
73
$0.01100
18 Sats
$10.55
electron marketcap167.88
$2.85
electron volume_24h0.04500
3.69%
$6.59
electron total_volume104.88
1.00B
100.00%
2,108
$0.01800
29 Sats
$61.31
electrumx marketcap0.9760
$0.00
electrumx volume_24h0.00
0.00%
$0.00
electrumx total_volume0.00
0.00
0.00%
31
$0.01900
30 Sats
$18.69
eth marketcap0.2980
$0.00
eth volume_24h0.00
0.00%
$3.12
eth total_volume0.05000
1,000,000
100.00%
139
$0.003000
4.9 Sats
$61.11
fanshood marketcap0.9730
$0.00
fanshood volume_24h0.00
0.00%
$20.94
fanshood total_volume0.3330
21.00M
100.00%
2,495
$0.01400
20 Sats
$136.7
feg marketcap0.002000
$0.00
feg volume_24h0.00
0.00%
$0.00
feg total_volume0.00
1000.00M
0.00%
1
$2.51
4,000 Sats
$25.13
fmob marketcap0.4000
$0.00
fmob volume_24h0.00
0.00%
$0.00
fmob total_volume0.00
10,000
100.00%
2
$0.005000
8.59 Sats
$109.98
gem marketcap1.75
$85.43
gem volume_24h0.001000
0.00%
$110.35
gem total_volume1.76
21.00M
100.00%
1,191
$3.14
5,000 Sats
$157.05
gluon marketcap2.5
$0.00
gluon volume_24h0.00
0.00%
$0.00
gluon total_volume0.00
50,000
100.00%
8
$0.2200
350 Sats
$10.56
gpt4 marketcap0.1680
$0.00
gpt4 volume_24h0.00
0.00%
$774.44
gpt4 total_volume0.01200
54,600
100.00%
21
$0.006000
9 Sats
$104.38
icals marketcap1.66
$0.00
icals volume_24h0.00
0.00%
$17.89
icals total_volume0.2850
21.00M
100.00%
1,324
$0.001000
1.59 Sats
$3.17
infinity marketcap50.42
$160.42
infinity volume_24h0.003000
0.00%
$539.82
infinity total_volume8.59
0.00
0.00%
4,897
$4.38M
6.97B Sats
$518.71
jacobs marketcap8.26M
$0.00
jacobs volume_24h0.00
0.00%
$0.00
jacobs total_volume0.00
696.91M
0.01%
3
$0.07000
112 Sats
$14.78
lepton marketcap0.2350
$0.00
lepton volume_24h0.00
0.00%
$0.00
lepton total_volume0.00
210,000
100.00%
1
$0.03000
48 Sats
$19.38
luck marketcap0.3080
$0.00
luck volume_24h0.00
0.00%
$1.27
luck total_volume0.02000
777,777
100.00%
104
$0.02100
34 Sats
$64.08
midu marketcap0.001000
$0.00
midu volume_24h0.00
0.00%
$0.00
midu total_volume0.00
38.63M
0.00%
3
$0.04400
70 Sats
$9.23
molecule marketcap0.1470
$0.00
molecule volume_24h0.00
0.00%
$499.14
molecule total_volume0.008000
210,000
100.00%
15
$0.03800
60 Sats
$15.83
neutrino marketcap0.2520
$0.00
neutrino volume_24h0.00
0.00%
$0.00
neutrino total_volume0.00
420,000
100.00%
1

Câu Hỏi Thường Gặp

Inscription Bitcoin là gì?

Inscription Bitcoin có thể bao gồm hình ảnh, video, âm thanh và tệp văn bản lưu trữ dữ liệu trực tiếp trên blockchain Bitcoin. Về cơ bản, chúng có khả năng lưu trữ nhiều loại dữ liệu trên Blockchain.
Tải ứng dụng
Tải ứng dụng