Savings

Nhận lãi suất mỗi ngày chỉ với một nhấp

Sản phẩm nổi bật

Nạp tài sản để kiếm lợi nhuận ổn định
Coin ‌APR Thời hạn Đăng ký tự động
 • BGB

  2.00 %
  Linh hoạt 7 14
  2.00 %
  Linh hoạt 7 14
 • USDT

  30.00 %
  7
  Sản phẩm cho người mới
  Người mới
  30.00 %
  7
  3.00 %
  Linh hoạt 7 14
  4.50 %
  Linh hoạt 7
 • BTC

  1.50 %
  14
  1.50 %
  Linh hoạt 7 14
  1.50 %
  Linh hoạt
 • ETH

  3.00 %
  Linh hoạt
  2.00 %
  Linh hoạt 7 14
  3.00 %
  Linh hoạt
 • MCADE

  30.00 %
  Linh hoạt 7
  30.00 %
  Linh hoạt 7
 • SHIA

  160.00 %
  Linh hoạt 7
  Kết thúc trong:
  23H:28M:23S
  160.00 %
  Linh hoạt 7
  Kết thúc trong:
  23H:28M:23S
 • WALV

  1.00 %
  Linh hoạt 7
  1.00 %
  Linh hoạt 7
 • WBTC

  1.30 %
  Linh hoạt 7
  1.30 %
  Linh hoạt 7
 • BGB
  2.00 % ‌APR
 • USDT
  30.00 % ‌APR
 • BTC
  1.50 % ‌APR
 • ETH
  3.00 % ‌APR
 • MCADE
  30.00 % ‌APR
 • SHIA
  160.00 % ‌APR
 • WALV
  1.00 % ‌APR
 • WBTC
  1.30 % ‌APR
Hiển thị thêm 100
Bitget
‌Earn
Savings Savings
Tải ứng dụng
Tải ứng dụng
Tiếng Việt
USD