Launchpool

Stake để khai phá vô vàn cơ hội
$ 527.867.687,72 Tổng Số Tiền Đã Stake(USDT)
52 Số lượng Dự án

Câu Hỏi Thường Gặp

1. Bitget Launchpool là gì?

2. Ai đủ điều kiện tham gia Launchpool?

3. Tôi cần chuẩn bị gì để tham gia Launchpool?

4. Số lượng token tối đa mà tôi có thể stake là bao nhiêu?

5. Khi nào tôi có thể nhận số token mình kiếm được?

6. ROI được tính như thế nào?

7. Nếu tôi stake BGB hoặc các token được hỗ trợ, điều này có nghĩa chúng đã được khóa?

Bitget
‌Earn
Launchpool Launchpool
Tải ứng dụng
Tải ứng dụng
Tiếng Việt
USD