Kiếm tiền từ các chiến lược của bạn
  • Phí đăng ký: nhận đến 300 USDT cho mỗi lần đăng ký.
  • Doanh số chiến lược: nhận tới 50 USDT cho mọi chiến lược giao dịch.
Hỗ trợ tiếp cận người dùng toàn cầu
Bitget sẽ giúp bạn quảng bá và tăng mức độ hiển thị của các chiến lược, đồng thời mở rộng mạng xã hội của bạn để bạn trở thành người có ảnh hưởng trên thị trường toàn cầu và kiếm được lợi nhuận.
Quỹ thưởng cho các hoạt động
Bitget có quỹ thưởng đặc biệt cho nhà chiến lược và nhà giao dịch xuất sắc trong các chiến dịch.
Dịch vụ khách hàng độc quyền
  • Được ưu tiên giải đáp bất kỳ câu hỏi nào.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm 24/7.

FAQ

Tại sao mô hình đăng ký được sử dụng?
Bitget có thu lợi nhuận từ phí đăng ký và bán chiến lược không?
Các yêu cầu để trở thành nhà chiến lược là gì?
Tôi có thể trở thành nhà chiến lược khi đã là nhà giao dịch sao chép spot hay futures không?
Đăng ký ngay
Tải ứng dụng
Tải ứng dụng
Tiếng Việt
USD