xx

您好,Bitget提示您

检测到您的Internet Explorer浏览器版本过低,
为了您在Bitget获得更好的体验,推荐您使用以下浏览器。
继续访问>>
xx

Hello, Bitget prompts you

Detected that your Internet Explorer browser version is too low.
For a better experience with your Bitget, we recommend the following browsers.。
Continue to visit>>
xx

안녕하세요. Bitget이 묻습니다.

Internet Explorer 브라우저 버전이 너무 낮습니다.
비트 젯에 대한 더 나은 경험을 위해 다음 브라우저를 사용하는 것이 좋습니다.
계속 방문하십시오>>
Đang tải....

Bạn đang ở tên miền sao lưu của Bitget, vui lòng sử dụng phiên bản desktop để có trải nghiệm tốt hơn.

Tôi đã tải xuống

Đừng nhắc lại

Bản Đồ Chiến Lược Toàn Cầu của Bitget

Bitget luôn chú trọng thực hiện hoạt động kinh doanh ở các quốc gia và khu vực khác nhau trên cơ sở hợp pháp và tuân thủ, mở rộng lãnh thổ chiến lược quốc tế và đạt được các hoạt động tuân thủ toàn cầu.

Bitget cam kết trở thành một nền tảng hoạt động tuân thủ toàn cầu trong ngành, cung cấp các dịch vụ giao dịch tiền kỹ thuật số tuân thủ nhất, an toàn và chuyên nghiệp nhất cho người dùng trên toàn thế giới.

Hoa kỳ
Brazil
Châu Âu
Ấn Độ
Singapore
Việt Nam
Nga
Philippines
Hàn Quốc
Úc
Nhật Bản

Giấy phép U.S. MSB

Cơ quan quản lý:

Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN), Bộ Tài chính Hoa Kỳ

Giấy phép MSB Canada

Cơ quan quản lý:

Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính của Canada (FINTRAC)

Giấy phép sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Úc (DCE)

Cơ quan quản lý:

Trung tâm phân tích và báo cáo giao dịch Úc (AUSTRAC)

Miễn cung cấp dịch vụ thanh toán tiền điện tử tại Singapore

Cơ quan quản lý:

Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS)

Telegram