xx

您好,Bitget提示您

检测到您的Internet Explorer浏览器版本过低,
为了您在Bitget获得更好的体验,推荐您使用以下浏览器。
继续访问>>
xx

Hello, Bitget prompts you

Detected that your Internet Explorer browser version is too low.
For a better experience with your Bitget, we recommend the following browsers.。
Continue to visit>>
xx

안녕하세요. Bitget이 묻습니다.

Internet Explorer 브라우저 버전이 너무 낮습니다.
비트 젯에 대한 더 나은 경험을 위해 다음 브라우저를 사용하는 것이 좋습니다.
계속 방문하십시오>>
Đang tải....

Bạn đang ở tên miền sao lưu của Bitget, vui lòng sử dụng phiên bản desktop để có trải nghiệm tốt hơn.

Tôi đã tải xuống

Đừng nhắc lại

Chính sách bảo mật

1. Các bên
1.1 Bitget (sau đây gọi là 'Công ty') là một công ty được thành lập tại Singapore theo luật pháp Singapore và vận hành website https://www.bitget.com (sau đây được gọi là 'website' hoặc 'Trang web'), là nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số và cung cấp các dịch vụ liên quan (sau đây gọi là 'Dịch vụ'). Để thuận tiện cho việc diễn đạt, Công ty và Trang web sẽ được gọi chung là 'chúng tôi' hoặc các đại từ nhân xưng khác trong Thỏa thuận này.
1.2 Tất cả các cá nhân hoặc chủ thể khác khi đăng nhập vào Trang web này sẽ là người dùng của chúng tôi. Để thuận tiện cho việc diễn đạt sau đây, người dùng được gọi là 'bạn' hoặc đại từ nhân xưng khác.
1.3 Để thuận tiện cho việc diễn đạt, bạn và chúng tôi được gọi chung là Bên cả hai bên, và cá nhân là một bên.”.
2. Mục đích của chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật quy định các loại thông tin của bạn mà chúng tôi có thể thu thập thông qua đăng nhập của bạn vào Trang web này, đăng ký của bạn với Trang web này và / hoặc sử dụng các dịch vụ chúng tôi cung cấp, cũng như cách chúng tôi sẽ sử dụng và bảo vệ thông tin được thu thập.
3. Sự đồng ý của bạn
Để đảm bảo rằng bạn hoàn toàn tin tưởng vào việc xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi, bạn nên đọc và hiểu chi tiết các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này. Đặc biệt, khi bạn đăng nhập vào Trang web của chúng tôi, bất kể bạn có đăng ký với Trang web này hay không, bạn sẽ được coi là chấp nhận, đồng ý, cam kết và xác nhận rằng:
3.1 Bạn, trên cơ sở ý chí tự do của riêng bạn và sự đồng ý cần thiết của bạn, đồng ý tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi;
3.2 Bạn sẽ tuân thủ tất cả các điều khoản và giới hạn của Chính sách quyền riêng tư này;
3.3 Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn thông qua đăng nhập, đăng ký vào Trang web này và / hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ do chúng tôi cung cấp; bạn đồng ý với mọi thay đổi và sửa đổi mà chúng tôi có thể thực hiện đối với Chính sách quyền riêng tư trong tương lai;
3.4 Bạn đồng ý rằng các chi nhánh, và nhân viên của chúng tôi có thể liên hệ với bạn liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm (trừ khi bạn cho biết rằng bạn không muốn nhận thông tin đó).
4. Thông tin được thu thập
4.1 Khi bạn sử dụng Trang web này, bạn đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi từng hành động của bạn và thu thập và lưu giữ tất cả thông tin bạn để lại trên Trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, vị trí và thông tin khác của bạn.
4.2 Nếu bạn sẵn sàng sử dụng các dịch vụ do Trang web này cung cấp, bạn sẽ được yêu cầu điền và cung cấp hai loại thông tin sau đây:
4.2.1 Thông tin nhận dạng Thông tin này có thể giúp chúng tôi xác minh xem bạn có đủ điều kiện để được đăng ký làm thành viên hay không. Nó bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ cư trú, địa chỉ thư tín, các chứng chỉ và thông số tương ứng được cấp bởi quốc gia hoặc chính phủ để xác nhận thông tin cá nhân của bạn, cũng như tất cả các thông tin khác có thể giúp chúng tôi xác minh danh tính của bạn (sau đây gọi là 'thông tin nhận dạng').
4.2.2 Thông tin dịch vụ. Thông tin đó giúp chúng tôi liên hệ với bạn và cung cấp cho bạn các dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn số điện thoại, số fax, địa chỉ email hợp lệ, địa chỉ gửi thư và thông tin liên quan đến thẻ ghi nợ của bạn và / hoặc các tài khoản khác (sau đây gọi chung là 'thông tin dịch vụ').
4.3 Khi bạn sử dụng Trang web này hoặc các dịch vụ mà Trang web này cung cấp, chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin cần thiết từ các hộp thư độc quyền của chúng tôi hoặc theo cách khác mà chúng tôi coi là tuân thủ các yêu cầu có liên quan, nhằm mục đích cải thiện các chức năng của Trang web này, nâng cao trải nghiệm của bạn về việc sử dụng Trang web này và các dịch vụ của nó cũng như bảo mật của nó, hoặc theo yêu cầu của bất kỳ lệnh nào của tòa án, bất kỳ luật hiện hành, quy định hành chính hoặc bất kỳ lệnh nào của bất kỳ cơ quan chính phủ có thẩm quyền nào khác.
4.4 Nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết nào đến các trang web của bên thứ ba như được liệt kê trên Trang web này hoặc bất kỳ liên kết nào của bất kỳ đối tác bên thứ ba nào của chúng tôi, bạn sẽ đồng ý và tuân thủ Chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập của trang web bên thứ ba đó. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung và hoạt động của các trang web đó hoặc các đối tác.
5. Cookies
5.1 Khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi, chúng tôi sử dụng số liệu thống kê của Google thông qua cookie để ghi lại hiệu suất của chúng tôi và kiểm tra hiệu quả của quảng cáo trực tuyến. Cookies là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi đến trình duyệt của bạn và được lưu trên ổ cứng máy tính của bạn. Chỉ khi bạn sử dụng máy tính để truy cập Trang web của chúng tôi, cookie mới có thể được gửi đến ổ cứng máy tính của bạn.
5.2 Cookies thường được sử dụng để ghi lại thói quen và sở thích của khách truy cập khi duyệt các mục trên Trang web của chúng tôi. Thông tin được thu thập bởi cookie là dữ liệu thống kê không được đăng ký và tập thể và không liên quan đến dữ liệu cá nhân.
5.3 Không thể sử dụng cookie, cho phép Trang web hoặc hệ thống nhà cung cấp dịch vụ nhận biết trình duyệt của bạn và nắm bắt và thu hồi thông tin, để lấy dữ liệu trên ổ cứng, địa chỉ email hoặc dữ liệu cá nhân của bạn. Hầu hết các trình duyệt được thiết kế để chấp nhận cookie. Bạn có thể chọn đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie hoặc thông báo cho bạn càng sớm càng tốt nếu bạn được tải trên cookie. Tuy nhiên, nếu bạn đặt trình duyệt của mình để tắt cookie, có thể bạn không thể khởi chạy hoặc sử dụng một số chức năng của Trang web của chúng tôi.
6. Mục đích của thông tin
6.1 Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn mà chúng tôi thu thập cho các mục đích sau hoặc theo các cách sau:
6.1.1 để cung cấp cho bạn Dịch vụ của chúng tôi thông qua Trang web của chúng tôi;
6.1.2 để xác định và xác nhận danh tính của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi;
6.1.3 để cải thiện và nâng cấp các dịch vụ của Trang web (thông tin và phản hồi của bạn nhận được có thể giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ của Trang web, để chúng tôi có thể đáp ứng hiệu quả hơn các yêu cầu dịch vụ và nhu cầu hỗ trợ của bạn);
6.1.4 để giữ số liệu thống kê liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi và được sử dụng để phân tích dữ liệu được thực hiện với sự hợp tác của các cơ quan chính phủ, các tổ chức công vụ;
6.1.5 để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn (thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn các nhu cầu cá nhân của bạn);
6.1.6 để tạo điều kiện cho các giao dịch (thông tin của bạn, dù là công khai hay riêng tư, sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng, hoặc cung cấp cho bất kỳ công ty nào khác trên bất kỳ lý do nào mà không có sự đồng ý của bạn, ngoại trừ trường hợp thực hiện rõ ràng cho mục đích hoàn thành giao dịch bạn yêu cầu);
6.1.7 để gửi e-mail thường xuyên (địa chỉ email bạn cung cấp cho mục đích xử lý lệnh có thể được sử dụng để nhận thông tin và cập nhật cho lệnh của bạn, ngoài các bản tin, cập nhật, thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan, v.v. thỉnh thoảng có thể gửi cho bạn)
6.1.8 để đáp ứng các mục đích khác như được quy định trong Thỏa thuận người dùng của trang web này và tất cả các phương tiện pháp lý được thông qua để đáp ứng các mục đích đó.
6.2 Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển thông tin hoặc cho phép người khác thu thập, sử dụng thông tin; tuy nhiên, thông tin đó không liên quan đến các bên sau và không bao gồm các thông tin sau: các chi nhánh của chúng tôi, các bên thứ ba đáng tin cậy giúp chúng tôi vận hành trang web của chúng tôi, quản lý doanh nghiệp của chúng tôi hoặc cung cấp dịch vụ cho bạn, miễn là các bên đó đồng ý giữ thông tin đó bảo mật; Khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin là phù hợp hoặc được yêu cầu bởi bất kỳ luật, quy định, quy tắc hiện hành nào hoặc bởi bất kỳ lệnh nào của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác, và cần thiết để thực hiện chiến lược của Trang web của chúng tôi và đảm bảo hoạt động đúng của Trang web, hoặc có thể cần thiết cho các bên liên quan để cung cấp dịch vụ hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc những người khác. Tuy nhiên, thông tin của bạn sẽ không được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc các mục đích khác.
7. Bảo vệ dữ liệu cá nhân
7.1 Chúng tôi áp dụng các biện pháp vật lý, điện tử, quản lý và kỹ thuật phù hợp để bảo vệ và bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân của bạn. Trong phạm vi lớn nhất có thể, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua Trang web của chúng tôi sẽ không bị phiền toái bởi bất kỳ bên thứ ba nào không liên quan đến chúng tôi. Các biện pháp bảo mật mà chúng tôi có thể áp dụng nhưng không giới hạn ở:
7.1.1 Các biện pháp vật lý: hồ sơ dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ ở nơi khóa đúng cách.
7.1.2 Biện pháp điện tử: Dữ liệu máy tính chứa thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trong hệ thống máy tính và phương tiện lưu trữ bị hạn chế đăng nhập nghiêm ngặt.
7.1.3 Các biện pháp quản lý: chỉ những nhân viên được chúng tôi ủy quyền hợp lệ mới có thể truy cập dữ liệu cá nhân của bạn và những nhân viên này phải tuân thủ mã nội bộ của chúng tôi về bảo mật dữ liệu cá nhân.
7.1.4 Các biện pháp kỹ thuật: các kỹ thuật mã hóa như Mã hóa lớp cổng bảo mật có thể được sử dụng để truyền tải dữ liệu cá nhân của bạn.
7.1.5 Các biện pháp khác: máy chủ mạng của chúng tôi được bảo vệ bởi tường lửa thích hợp '.
7.2 Nếu bạn biết về bất kỳ lỗi bảo mật nào trong Trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay để chúng tôi có thể có hành động phù hợp càng sớm càng tốt.
7.3 Bất chấp các biện pháp kỹ thuật và bảo mật nêu trên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin được truyền qua Internet là an toàn tuyệt đối, vì vậy chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối rằng dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua Trang web của chúng tôi sẽ an toàn bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc gây ra bởi bất kỳ sự kiện nào có thể xảy ra liên quan đến việc truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân của bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho những mất mát hoặc thiệt hại đó.
8. Sửa đổi chính sách bảo mật
Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách quyền riêng tư theo thời gian và bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các sửa đổi được thực hiện đối với Chính sách quyền riêng tư bằng cách cập nhật và xuất bản ngày có hiệu lực của việc phát hành các phiên bản mới của tài liệu này và nêu bật các sửa đổi. Đôi khi, chúng tôi có thể đưa ra thông báo để thông báo cho bạn về việc sửa đổi trong Chính sách bảo mật, tuy nhiên, đây không phải là nghĩa vụ đối với chúng tôi. Bạn sẽ thường xuyên xem lại Chính sách quyền riêng tư và tập trung vào các sửa đổi của nó và nếu bạn không đồng ý với các sửa đổi đó, bạn sẽ ngay lập tức ngừng truy cập Trang web này. Khi phiên bản cập nhật của Chính sách quyền riêng tư này được phát hành, việc bạn tiếp tục truy cập Trang web này sẽ cho biết và cho thấy rằng bạn đồng ý với bản cập nhật và đồng ý tuân thủ Chính sách quyền riêng tư được cập nhật.
9. Liên lạc với chúng tôi
9.1 Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu và nhận xét nào, bạn có thể gửi email đến [email protected], đây là email chính thức và hợp lệ duy nhất mà chúng tôi liên lạc với bạn, vì vậy chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc bạn không sử dụng thông tin liên hệ hiệu quả , bất kỳ hành động hoặc thiếu sót.
9.2 Chúng tôi chỉ xuất bản thông báo và thông tin trên cơ sở thông tin liên hệ hợp lệ và hiệu quả trên Trang web này hoặc đăng thông báo trên Trang web này; do đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ sự tin tưởng của bạn vào thông tin chưa có được thông qua các phương tiện nêu trên.
9.3 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách bảo mật của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.
Telegram