Ürün Haberleri

Bitget'in AML/CFT İlke ve Prosedürleri

Bitget'in Kara Para Aklama İle Mücadele (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) İlkelerini dikkatlice okuduğunuzdan emin olun.

Bitget'in AML/CFT İlke ve Prosedürleri

Bu belge Bitget'in Kara Para Aklama İle Mücadele ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (AML/CFT) ilke ve prosedürlerini özetlemektedir. Bu belge yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve Bitget ve/veya başka herhangi bir kişi (gerçek veya başka türlü) için yasal olarak bağlayıcı değildir.

A. Bitget AML/CFT Tedbirlerinin İlke ve Yöntemleri

Bitget, AML/CFT çabalarını desteklemeye kararlıdır. Prensip olarak şunları taahhüt ediyoruz:

● Müşterilerimizle ve müşterilerimiz adına hareket etmek üzere atanan gerçek kişilerle iş yaparken gerekli durum tespiti özenini göstermek.

● İşleri yüksek etik standartlara uygun olarak yürütmek ve mümkün olduğu ölçüde kara para aklama veya terörizmin finansmanı ile ilgili veya bunlara katkıda bulunabilecek herhangi bir iş ilişkisinin kurulmasını önlemek.

● Kara para aklama ve terörizmin finansmanı tehdidini önlemek için ilgili yasal makamlara mümkün olan en geniş ölçüde yardımcı olmak ve onlarla işbirliği yapmak.

B. Bitget'in Risk Değerlendirme ve Risk Azaltma Metodolojisi

Risk Değerlendirmesi

Müşterilerimizin çoğunluğunun perakende müşteriler olacağını öngörüyoruz. Bu ilkelerin tarihi itibarıyla, birincil olarak Seyşeller Cumhuriyeti'nde faaliyet göstermekteyiz.

Bu bağlamda yapacaklarımız:

a. Aşağıdakilere ilişkin belgeleri kaydeder ve/veya toplarız:

1) Müşterilerimizin kimliği.

2) Müşterilerimizin bulunduğu ülke veya yargı bölgesi.

b. Müşterilerimizin, müşterilerimizle bağlantılı kişilerin, müşterilerimiz adına hareket etmek üzere atanan gerçek kişilerin ve müşterilerimizin intifa hakkı sahiplerinin şu belirlenmiş kişi ve kuruluş listeleri yardımıyla (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) değerlendirilmesini ve taranmasını bilgi, beceri ve yeteneklerimiz dahilinde sağlamak:

● Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti

● Demokratik Kongo Cumhuriyeti

● İran

● Libya

● Somali

● Güney Sudan

● Sudan

● Yemen

● BM El Kaide (1267/1989) yaptırım listesi

● BM Taliban (1988) yaptırım listesi

● Terörizm (Finansmanının Önlenmesi) Yasası, Ek 1, Fasıl 325'te tanımlanan kişiler.

Risk Azaltma

Listede olduğu belirlendiğinde, belirlenmiş kişi ve kuruluşlar listesinde yer alan hiç kimse ile iş yapmayacağız.

C. Yeni Ürünler, Uygulamalar ve Teknik Metodoloji

Aşağıdaki alanlarda ortaya çıkabilecek kara para aklama ve terörün finansmanı risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda uygun bildirimde bulunacağız:

● Yeni dağıtım mekanizmaları da dahil olmak üzere yeni ürünlerin ve yeni iş uygulamalarının geliştirilmesi.

● Yeni ve mevcut ürünler ile ilgili yeni veya gelişmekte olan teknolojilerin kullanılması

Anonimliği kolaylaştıran dijital geçişler (hisseler, ödemeler ve/veya kullanışlılık tokenleri) gibi yeni teslim mekanizmaları ve yeni veya gelişmekte olan teknolojiler de dahil olmak üzere anonimliği kolaylaştıran tüm yeni ürünlere ve yeni iş uygulamalarına özellikle dikkat edeceğiz.

D. Müşteri Durum Tespitine (CDD) Yaklaşım

Anonim veya takma isimli hesaplar açmıyor, bunları sürdürmüyor ve kabul etmiyoruz.

Varlıklarının veya fonlarının uyuşturucu ticareti veya diğer suç teşkil eden davranışlardan elde edilen gelirler olduğundan şüphelenmek için makul gerekçelerimiz olduğunda, müşterilerle bir iş ilişkisine girmeyecek veya müşteriler için işlem yapmayacağız. Bu tür işlemler için bir STR düzenleyip sunar ve bir kopyasını ilgili FIU'ya veririz.

Aşağıdaki durumlarda müşteri durum tespiti yaparız:

● Herhangi bir müşteri ile iş ilişkisine girdiğimizde.

● Yerleşik bir iş ilişkimiz olmayan herhangi bir müşteri için işlem gerçekleştirdiğimizde.

● İş ilişkimiz olmayan müşteriler için kripto para transferleri aldığımızda.

● Kara para aklama veya terörizmin finansmanından şüphelendiğimizde.

● Herhangi bir bilginin doğruluğundan veya yeterliliğinden şüphe ettiğimizde.

İki veya daha fazla işlemin ilişkili veya bağlantılı olduğundan veya olabileceğinden ya da Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (AML/CFT) önlemlerinden kaçınmak için tek bir işlemin kasıtlı olarak daha küçük işlemler halinde yeniden düzenlendiğinden şüphelendiğimizde, işlemi tek bir işlem olarak ele alacak ve AML/CFT ilkelerine uymak için değerini toplulaştıracağız.

Müşteri Doğrulama

Tüm müşterilerimizin kimliğini doğrularız.

Müşterilerimizi doğrulamak için en azından şunları bilmemiz gerekir:

● Takma adları da dahil olmak üzere tam adları.

● Benzersiz kimlik numaraları (örn. kimlik kartı numarası, doğum belgesi numarası veya pasaport numarası veya müşterinin gerçek kişi olmadığı durumlarda ticari sicil numarası); veya

● Kayıtlı adresleri veya kayıtlı iş adresleri (geçerli ise) veya kayıtlı adresleri ve iş adresleri farklıysa asıl iş yerleri; ve

● Doğum, kuruluş veya sicil kayıt tarihleri; ve

● Uyrukları veya sicile kayıtlı oldukları yer.

Müşteri bir tüzel kişi ise, yukarıda özetlenen ilgili bilgileri edinmenin yanı sıra, tüzel kişilik türlerini, tüzüklerini ve tüzel kişi olarak kendilerini düzenleyen ve bağlayan yetkileri de belirleriz. Ayrıca, her biri için asgari olarak aşağıdaki bilgileri elde ederek ilişkili tarafları (örneğin, yöneticiler, ortaklar ve/veya icra yetkisine sahip kişiler) belirleriz:

● Takma adları da dahil olmak üzere tam adları.

● Kimlik kartı numarası, doğum belgesi numarası veya pasaport numarası gibi benzersiz kimlik numaraları.

Müşteri Kimlik Doğrulama

Müşterilerimizin kimliğini doğrulamak için güvenilir ve bağımsız veriler, belgeler veya bilgileri kullanırız. Müşterimiz bir tüzel kişi veya tüzel düzenleme ise, tüzel kişilik türünü, varlık kanıtını, tüzüklerini ve bunları düzenleyen ve bağlayan yetkileri doğrulamak için güvenilir ve bağımsız veriler, belgeler veya bilgiler kullanırız.

Müşteri Temsilcisi Kimlik Doğrulaması

a. Müşteri Temsilcileri

Bir müşteri bizimle olan iş ilişkisinde kendisini temsil etmesi için bir veya daha fazla gerçek kişiyi temsilci olarak atarsa veya müşteri gerçek kişi değilse, şunları gerçekleştiririz:

● Aşağıdaki bilgileri edinerek müşteri adına hareket eden veya müşteri adına hareket etmek üzere atanan her bir gerçek kişinin kimliğini belirleriz:

● Tam adları.

● Benzersiz kimlik numaraları.

● İkamet adresleri.

● Doğum tarihleri.

● Uyrukları.

● Söz konusu gerçek kişilerin kimliğini doğrulamak için kullanılabilecek güvenilir ve bağımsız kaynaklardan elde edilen veri ve belgeler.

Ayrıca, aşağıdaki bilgileri elde etmek suretiyle müşterimiz adına hareket etmek üzere atanan her gerçek kişinin gerçek yetkisini de doğrularız:

● Söz konusu gerçek kişilerin müşterimizin temsilcisi olarak atanmasına yetki veren uygun yazılı kanıt.

● Her bir gerçek kişinin imza örneği.

Müşteri bir devlet kurumu olduğunu iddia ederse, yalnızca müşterinin iddia edilen kimliğini doğrulamak için gerekli olabilecek bilgileri elde ederiz.

İntifa Hak Sahiplerinin Belirlenmesi ve Doğrulanması

Müşteri ile ilişkili herhangi bir intifa hak sahibinin varlığını sorgularız.

Müşterinin bir veya daha fazla intifa hak sahibi olması durumunda, intifa hakkı sahibini/sahiplerini belirleyecek ve güvenilir ve bağımsız kaynaklardan elde edilen ilgili bilgileri veya verileri kullanarak intifa hakkı sahibinin/sahiplerinin kimliğini doğrulamak için makul adımları atacağız.

Müşteri tüzel kişi ise, şunları gerçekleştireceğiz:

● Tüzel kişilik üzerinde nihai sahipliğe sahip gerçek kişileri (bağımsız veya birlikte hareket eden) belirleyip netleştiririz.

● Tüzel kişi üzerinde nihai sahipliğe sahip gerçek kişilerin intifa hak sahipleri olup olmadığı konusunda şüphe varsa veya tüzel kişi üzerinde nihai mülkiyete sahip gerçek kişi yoksa, tüzel kişi üzerinde nihai intifa hak sahibi olan gerçek kişileri belirleriz; ve

● Böyle bir gerçek kişi tanımlanmamışsa, tüzel kişi üzerinde icra haklarına sahip olan gerçek kişi belirlenir.

Müşteri yasal bir düzenleme ise şunları gerçekleştiririz:

● Tröstler söz konusu ise, yerleşimciyi, mütevelliyi, koruyucuyu (varsa), lehtarları, tröst üzerinde nihai mülkiyet, nihai kontrol veya nihai etkin kontrol kullanan herhangi bir gerçek kişiyi tanımlarız; ve

● Diğer yasal düzenleme türleri için, eşdeğer pozisyonlardaki kişileri tanımlayıp belirleriz.

Müşteri gerçek kişi değilse, müşterinin işinin niteliğini, sahipliğini ve kontrol yapısını belirleyeceğiz.

Aşağıdaki müşterilerin intifa hak sahiplerinin kimliğini doğrulamamız gerekmektedir:

Borsalarda işlem gören kuruluşlar.

● Menkul kıymetler borsalarında işlem gören ve yasal açıklama gerekliliklerine ve gerçek sahipleriyle ilgili tam şeffaflık gerekliliklerine tabi olan kuruluşlar.

● Finansal kurumlar.

● FATF tarafından belirtilen AML/CFT gerekliliklerine uygunluk açısından denetlenen finansal kuruluşlar; veya

● Yöneticinin bir finans kurumu olduğu veya FATF tarafından belirtilen AML/CFT gerekliliklerine tabi olduğu yatırım araçları.

CDD bilgilerinin doğruluğundan şüphe etmediğimiz veya müşterilerimizin kara para aklama veya terörizmin finansmanı ile ilgili iş ilişkilerine veya işlemlere girdiğinden şüphelenmediğimiz sürece yukarıdakiler geçerli olacaktır.

Kararımızın dayanağını da belgelendiririz.

Hesap Açılmaksızın Yürütülen İş İlişkileri ve İşlemlerin Amacı ve Amaçlanan Niteliğine İlişkin Bilgiler*

Bir iş ilişkisine girmek veya açıklanmamış bir işlemi yürütmek için yapılan başvuruları işleme koyarken, iş ilişkisinin veya işlemin amacı ve amaçlanan niteliği hakkında bilgi sahibi olmamız ve uygun olduğu durumlarda müşteriden bilgi almamız gerekmektedir.

Hesap Açılmadan Gerçekleştirilen İşlemlerin İncelenmesi*

Bir müşteri için hesap açmadan bir veya daha fazla işlem gerçekleştirirsek ("mevcut işlem”), mevcut işlemin müşteri, iş ve risk profili ve fonlarının kaynağı hakkındaki bilgilerimizle tutarlı olmasını sağlamak için söz konusu müşteri tarafından gerçekleştirilen önceki işlemleri gözden geçiririz.

Bir müşteriyle iş ilişkisine girdiğimizde, ödeme hizmeti sağlayıcısı iş ilişkisine girmeden önce tüm işlemleri gözden geçirerek iş ilişkisinin müşteri, müşterinin işi, risk profili ve fonlarının kaynağı hakkındaki bilgilerimizle tutarlı olmasını sağlayacaktır.

Hesap açmadan gerçekleştirilen ve görünürde ekonomik bir amacı olmayan tüm karmaşık, olağandışı büyüklükteki veya olağandışı işlem modellerine özellikle dikkat edilecektir. Söz konusu işlemlerin arka planını ve amacını mümkün olan en geniş ölçüde araştıracak ve gerektiğinde ilgili makamlara bu tür bilgileri sağlamak amacıyla bulgularımızı kaydedeceğiz.

Hesap açmadan gerçekleştirilen işlemleri incelemek için, şunları yapmak üzere ödeme hizmeti sağlayıcısının büyüklüğü ve karmaşıklığı ile orantılı uygun sistemler ve süreçler oluşturacak ve uygulayacağız:

● Hesap açmadan gerçekleştirilen işlemleri izlemek.

● Bir hesap açmadan gerçekleştirilen işlemlere ilişkin şüpheli, karmaşık, olağandışı büyüklükte veya olağandışı kalıpları tespit etmek ve raporlamak.

Hesap açılmadan gerçekleştirilen bir işlemin kara para aklama veya terörizmin finansmanı ile ilgili olduğundan şüphelenmek için makul gerekçeler varsa ve işlemi gerçekleştirmenin uygun olduğunu düşünürsek, ödeme hizmeti sağlayıcısı, işlemi gerçekleştirme nedenlerini kanıtlayacak ve belgeleyecektir.

Sürekli İzleme

Müşterilerimizle olan iş ilişkilerimizi sürekli olarak takip edeceğiz. Müşterilerin hesaplarının işleyişini izleyecek ve iş ilişkimiz boyunca işlemlerini gözden geçirerek bunların müşteriye, iş ve risk profiline ve fonlarının kaynağına ilişkin bilgilerimizle tutarlı olmasını sağlayacağız.

İşlem aşağıdaki kuruluşlara/kurumlardan kripto para transferi veya alınmasını içeriyorsa risk önleme tedbirlerimizi uygulayacağız:

● Finansal kurumlar.

● FATF tarafından belirtilen AML/CFT gerekliliklerine uygunluk açısından denetlenen finansal kuruluşlar.

İş ilişkimiz süresince, görünürde ekonomik bir amaç olmaksızın gerçekleştirilen tüm karmaşık, olağandışı büyüklükteki veya alışılmadık işlem modellerine özellikle dikkat edeceğiz. Söz konusu işlemlerin arka planını ve amacını mümkün olan en geniş ölçüde araştıracak ve gerektiğinde ilgili makamlara bu tür bilgileri sağlamak amacıyla bulgularımızı kaydedeceğiz.

Sürekli izleme amacıyla, şunları gerçekleştirmek amacıyla ödeme hizmeti sağlayıcısının büyüklüğü ve karmaşıklığı ile orantılı olarak uygun sistemler ve süreçler oluşturacak ve uygulayacağız:

● Müşterilerimizle olan iş ilişkilerini izlemek.

● İş ilişkileri boyunca gerçekleştirilen şüpheli, karmaşık, alışılmadık derecede büyük veya olağandışı işlem modellerini tespit etmek ve raporlamak.

Özellikle yüksek riskli müşterilerle ilgili olarak mevcut CDD verileri, belgeleri ve bilgileri gözden geçirerek, müşterilerimiz, müşterilerimiz adına hareket etmek üzere görevlendirilen gerçek kişiler ve müşterilerimizin ilişkili tarafları ve intifa hakkı sahipleri ile ilgili olarak elde edilen CDD verileri, belgeler ve bilgilerinin alakalı ve güncel olmasını sağlayacağız.

Bir müşteri ile mevcut iş ilişkisinin kara para aklama veya terörizmin finansmanı ile bağlantılı olduğundan şüphelenmek için makul gerekçeler varsa ve müşteriyi elde tutmanın uygun olduğuna inanıyorsak:

● Müşteriyi elde tutmanın nedenlerimizi kanıtlayacak ve belgeleyeceğiz.

● Müşterinin bizimle olan iş ilişkisini, gelişmiş sürekli izleme de dahil olmak üzere uygun risk azaltma önlemlerine tabi tutacağız.

Bir müşterinin veya bu müşteriyle olan iş ilişkimizin riskinin yüksek olduğunu değerlendirdiğimizde, ödeme hizmeti sağlayıcılarının müşteriyi elde tutmak için üst yönetimimizden onay almak da dahil olmak üzere gelişmiş CDD önlemleri almaları beklenir.

Yüz Yüze Olmayan İş İlişkileri veya Yüz Yüze Olmayan İşlemler için CDD Önlemleri*

Müşteri için bir hesap açmaksızın müşterilerle yüz yüze olmayan iş ilişkileri veya yüz yüze olmayan işlemlerle (yüz yüze olmayan iş bağlantıları) ilişkili belirli riskleri ele almak için ilke ve prosedürlerimiz olmalıdır.

Müşteriler ile iş ilişkisi kurarken ve devam eden durum tespiti yaparken ilke ve prosedürleri uygulayacağız.

Yüz yüze irtibatın olmadığı durumlarda, ödeme hizmeti sağlayıcıları, en az yüz yüze irtibat için gerekli olanlar kadar sıkı CDD önlemleri uygulayacaktır.

Bir ödeme hizmeti sağlayıcısının yüz yüze olmayan ilk iş temasını gerçekleştirdiği durumlarda, ödeme hizmeti sağlayıcısı, masrafları kendisine ait olmak üzere, kimliğe bürünme risklerini yönetmek için kullanılan teknik çözümlerinin etkinliği de dahil olmak üzere kendi ilke ve prosedürlerin etkinliğini değerlendirmek üzere bir dış denetçi veya bağımsız bir nitelikli danışmanı görevlendirecektir.

Yeni ilke ve prosedürlerin değerlendirmesini yapmak üzere bir dış denetçi veya bağımsız nitelikli bir danışman görevlendireceğiz ve değerlendirmenin raporunu, değişikliğin uygulanmasından sonraki en geç bir yıl içerisinde Kuruma sunacağız.

Bir Ödeme Hizmeti Sağlayıcısının Devralınması Sırasında Halihazırda Gerçekleştirilmekte Olan Tedbirlere Güvenilmesi

Biz ("devralan ödeme hizmeti sağlayıcısı") başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısının işini tamamen veya kısmen devraldığımız durumlarda, devralan ödeme hizmeti sağlayıcısının şunları gerçekleştirmiş olması durumları hariç olmak üzere, devralma sırasında işle birlikte devralınan müşterilere ilişkin önlemleri uygulayacağız:

● Tüm uygun müşteri kayıtlarını (CDD bilgileri dahil) aynı anda elde etmişse ve elde edilen bilgilerin doğruluğu veya yeterliliği konusunda hiçbir şüphesi veya endişesi yoksa.

● Devralan ödeme hizmeti sağlayıcısının şu anda devralmakta olduğu iş veya işin bir kısmı ile ilgili olarak devralan ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından alınan AML/CFT önlemlerinin yeterliliği konusunda herhangi bir soruyla sonuçlanmayan durum tespiti gerçekleştirmiş ve bu önlemleri uygun şekilde belgelendirmişse.

Hesap Sahibi Olmayanlar için Önlemler*

Bizimle başka bir şekilde iş ilişkisi olmayan herhangi bir müşteri için herhangi bir işlem gerçekleştirirsek şunları gerçekleştiririz:

● Müşteri, iş ilişkisi kurmak için ödeme hizmeti sağlayıcısına henüz başvurmuş gibi CDD önlemlerini uygularız.

● İşlemin niteliği ve tarihi, ilgili para biriminin türü ve miktarı, valör tarihi ve alacaklı veya lehtarın ayrıntıları dahil olmak üzere, işlemin yeniden yapılandırılmasına izin verecek şekilde ilgili işlemin yeterli ayrıntılarını kaydederiz.

Doğrulama Zamanlaması

Müşterinin, müşteri adına hareket etmek üzere atanan gerçek kişilerin ve müşterinin intifa hakkı sahiplerinin kimliğini aşağıdakilerden birinden önce doğrulayacağız:

● Ödeme hizmeti sağlayıcısının, müşteri ile bir iş ilişkileri kurması.

● Ödeme hizmeti sağlayıcısının, müşteri ile başka bir şekilde iş ilişkisi kurmadığı durumlarda müşteri için herhangi bir işlem gerçekleştirmesi.

● Ödeme hizmeti sağlayıcısının, müşteri ile başka bir şekilde iş ilişkisi kurmadığı durumlarda, müşteri için değer transferi yoluyla dijital varlıkları göndermesi veya alması.

Aşağıdaki koşulların geçerli olması halinde; müşterinin, müşteri adına hareket etmek üzere atanan gerçek kişilerin ve müşterinin intifa hakkı sahiplerinin kimliğini doğrulamadan bir müşteri ile iş ilişkisine girebiliriz:

● Doğrulamanın tamamlanmasının ertelenmesinin, ticari faaliyetlerin normal yürütülmesini kesintiye uğratmamak için gerekli olması durumunda.

● Kara para aklama ve terörizmin finansmanı risklerinin, ödeme hizmeti tarafından etkin bir şekilde yönetilebilmesi durumunda.

Müşterinin, müşteri adına hareket etmek üzere atanan gerçek kişilerin ve müşterinin intifa hakkı sahiplerinin kimliğini doğrulamadan önce bir müşteri ile iş ilişkisi kurmamız halinde aşağıdakileri taahhüt ederiz:

● Doğrulama öncesinde bu tür iş ilişkilerinin hangi koşullar altında kurulabileceğine ilişkin dahili risk yönetimi ilkeleri ve prosedürleri geliştirecek ve uygulayacağız.

● Söz konusu doğrulamayı makul olan en kısa sürede tamamlayacağız.

Önlemlerin Tamamlanmadığı Durumlarda

Önlemleri gerektiği gibi tamamlayamadığımız durumlarda, herhangi bir müşteriyle iş ilişkisine başlamayacak veya devam ettirmeyecek ya da herhangi bir müşteri için herhangi bir işlem gerçekleştirmeyeceğiz.

Tedbirleri tamamlayamadığımız durumlarda, ödeme hizmeti sağlayıcısı, koşulların bir STR başvurusu yapılmasını gerektirecek kadar şüpheli olup olmadığını değerlendirecektir.

Tedbirlerin tamamlanması, ödeme hizmeti sağlayıcısının 6, 7 ve 8. paragraflar kapsamındaki tüm gerekli CDD bilgilerini elde ettiği, taradığı ve doğruladığı (6.43 ve 6.44. paragraflar kapsamında anlatıldığı şekilde gecikmeli doğrulama da dahil olmak üzere) ve ödeme hizmeti sağlayıcısının söz konusu gerekli CDD bilgilerine ilişkin tüm sorulara tatmin edici yanıtlar aldığı durum anlamına gelir.

Ortak Hesaplar

Ortak hesaplar için, ortak hesap sahiplerinin tümü üzerinde, her biri ödeme hizmeti sağlayıcısının ayrı ayrı müşterisiymiş gibi CDD önlemleri uygulayacağız.

İnceleme

Müşterileri, müşteri adına hareket etmek üzere atanan gerçek kişileri, müşterilerin bağlantılı taraflarını ve müşterilerin intifa hak sahiplerini, ilgili kara para aklama ve terörizmin finansmanı bilgi kaynaklarının yanı sıra, müşteriler ile ilgili olarak herhangi bir kara para aklama veya terörizmin finansmanı riski olup olmadığını da belirlemek amacıyla Kurum tarafından sağlanan listeler ve bilgilerle inceleyeceğiz.

Aşağıdaki durumları ve kişileri tarayacağız:

● Bir müşteriyle iş ilişkisi kurduğumuzda (veya kurduktan sonra makul olarak mümkün olan en kısa sürede).

● Ödeme hizmeti sağlayıcısı ile başka bir şekilde iş ilişkisi kurmamış herhangi bir müşteri için herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce.

● Bizimle başka bir şekilde iş ilişkisi kurmamış bir müşteri için değer aktarımı yoluyla dijital varlıklar gönderme veya alma işlemi gerçekleştirmeden önce.

● Müşterilerimizle iş ilişkileri kurduktan sonra Periyodik olarak; ve

● Şu konularda herhangi bir değişiklik veya güncelleme olduğunda:

● Kurum tarafından ödeme hizmeti sağlayıcısına sağlanan listelere ve bilgilere; veya

● Bir müşteri adına hareket etmek üzere atanan gerçek kişiler, ilgili tarafları veya intifa hakkı sahiplerine.

Herhangi bir kara para aklama veya terörizmin finansmanı riski olup olmadığını belirlemek amacıyla tüm değer aktarımı düzenleyicilerini(gönderenleri) ve değer aktarımı lehtarlarını Kurum tarafından sağlanan listelere ve bilgilere göre inceleyeceğiz.

Tüm incelemelerin sonuçlarını belgeleyeceğiz.

E. Gelişmiş Müşteri Durum Tespiti Yaklaşımımız

Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler

Bir müşterinin, müşteri adına hareket etmek üzere atanan herhangi bir gerçek kişinin, müşterinin herhangi bir bağlantılı tarafının veya müşterinin herhangi bir intifa hakkı sahibinin siyasi nüfuz sahibi olan (PEP) bir kişi veya siyasi nüfuz sahibi bir kişinin aile üyesi veya yakın ortağı olup olmadığını belirlemek için tüm makul araçları kullanacağız.

Bir müşterinin veya bir müşterinin intifa hakkı sahibinin, tarafımızca bir PEP veya bir PEP'in aile üyesi veya yakın ortağı olarak belirlendiği durumlarda, normal CDD önlemlerimize ek olarak en azından aşağıdaki gelişmiş durum tespiti önlemlerini uygulayacağız:

● Müşteri ile iş ilişkileri kurmak ve sürdürmek için üst yönetimden onay almak.

● Makul yollarla, müşterinin ve müşterinin herhangi bir intifa hakkı sahibinin servet ve fon kaynağını tespit etmek.

● Müşteri ile iş ilişkileri sırasında, müşteri ile iş ilişkilerinin daha iyi izlenmesini sağlamak. Olağandışı görünen her türlü işlem için izleme derecesini ve niteliğini artıracağız.

Daha Yüksek Risk Kategorileri

Bir müşterinin kara para aklama veya terörizmin finansmanı açısından daha yüksek risk taşıdığı veya taşıyabileceği durumların bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri içerdiğini kabul ediyoruz:

● Bir müşterinin veya müşterinin herhangi bir intifa hak sahibinin FATF'nin karşı önlem çağrısında bulunduğu bir ülkeden veya yargı alanından olması durumunda, ödeme hizmeti sağlayıcısı bu tür bir müşteriyle olan iş ilişkilerini veya bu tür bir müşteriye yönelik işlemleri kara para aklama veya terörizmin finansmanı açısından daha yüksek bir risk teşkil ediyor olarak değerlendirecektir.

● Bir müşterinin veya müşterinin intifa hakkı sahibinin; ödeme hizmeti sağlayıcısının kendisi tarafından belirlendiği veya Kurum ya da diğer yabancı yetkili makamlar tarafından ödeme hizmeti sağlayıcılarına bildirildiği üzere, yetersiz AML/CFT önlemlerine sahip olduğu bilinen bir ülke veya yargı bölgesinden olması halinde, ödeme hizmeti sağlayıcısı, söz konusu müşterinin kara para aklama veya terörizm açısından daha yüksek bir risk teşkil edip etmediğini değerlendirecektir.

Kara para aklama veya terörizmin finansmanı açısından daha yüksek risk taşıyan veya Kurum tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanı açısından daha yüksek risk taşıdığı tarafımıza bildirilen müşteriler için gelişmiş CDD önlemleri uygularız.

F. Hamiline Yazılı Kıymetli Evraka Yaklaşımı ve Nakit Ödemelerin Kısıtlanması

Hamiline yazılı kıymetli evrak şeklinde herhangi bir para tutarı için ödeme yapmayız.

İşimizi sürdürürken herhangi bir miktarda nakit ödeme yapmayız.

G. Değer Aktarımına Yaklaşımımız (gerektiğinde uygulanmak üzere)*

Eğer emri veren kurum biz isek, bir değer aktarımını gerçekleştirmeden önce şunları gerçekleştiririz:

● Değer aktarım yapan kişiyi tanımlamak ve kimliğini doğrulamak için makul önlemleri almak (eğer bunu zaten yapmadıysak).

● Değer aktarımının tarihi, aktarılan dijital varlığın türü ve değeri ve valör tarihi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere değer aktarımının yeterli ayrıntılarını kaydetmek.

Emri veren bir kurum olmamız halinde, değer aktarımına eşlik eden veya bununla ilgili olan memoya (not) veya ödeme talimatlarına şunları dahil edeceğiz:

● Gönderen kişinin adı.

● Gönderenin hesap numarası (veya varsa benzersiz işlem referans numarası).

● Lehdarın adı.

● Lehdarın hesap numarası (veya varsa benzersiz işlem referans numarası).

Belirli Bir Eşiği Aşan Değer Transferleri

Emir veren bir kurum olduğumuz hallerde belirli bir eşiği aşan değer transferi için, değer transferine eşlik eden veya değer transferiyle ilgili olan memo/not veya ödeme talimatları ve aşağıdakilerden herhangi biri dahil olmak üzere, gönderen kaynağı belirtecek/belirleyecek ve kimliklerini doğrulayacağız:

● Gönderenin ikamet adresi; veya

● Gönderenin kayıtlı veya iş adresi (bu adresler farklılık gösteriyorsa asıl iş yeri adresi ile birlikte).

● Gönderenin benzersiz kimlik numarası; veya

● Değer aktarımının kuruluşu veya tescili ile birlikte gönderenin doğum tarihi ve yeri.

Tüm değer aktarımı düzenleyicisi(gönderen) ve değer aktarımı lehtar bilgilerini derhal ve güvenli bir şekilde lehtar kuruma sunacağız ve tüm böylesi bilgileri belgeleyeceğiz. Emir veren bir kurum olarak gereklilikleri yerine getiremediğimiz durumlarda, değer aktarımını gerçekleştirmeyeceğiz.

Lehtar kurum olmamız halinde; gerekli değer aktarımı düzenleyicisini(gönderen) veya gerekli değer aktarımı lehtar kurumu bulunmayan değer aktarımlarını tespit etmek için makul tedbirleri alacağız.

Lehtar kurum olarak transfer edilen dijital varlıklarını bir değer aktarımı lehtarına nakit veya nakit eşdeğeri olarak ödediğimiz değer aktarımları için; değer aktarımı lehtarının kimliğini belirleyecek ve doğrulayacağız (kimlikleri daha önceden zaten doğrulanmamışsa).

Gerekli değer aktarımı düzenleyicisi veya değer aktarımı lehtarı bilgilerinin eksik olduğu bir değer aktarımını gerçekleştirmeden önce her zaman bir inceleme yapacak ve takip önlemlerimizi belgelendireceğiz.*

Aracı kurum olmamız halinde, bir değer aktarımına ilişkin tüm bilgileri saklayacağız.

Bir aracı kurum olarak başka bir aracı kuruma veya lehtar kuruma bir değer aktarımı gerçekleştirdiğimiz durumlarda, değer aktarımına eşlik eden bilgileri derhal ve güvenli bir şekilde diğer aracı kuruma veya lehtar kuruma sağlayacağız.

Alıcı bir aracı kurum olmamız halinde, emri veren bir kurumdan veya başka bir aracı kurumdan alınan tüm bilgilerin kaydını en az beş yıl süreyle tutacağız.

Doğrudan işleme sırasında gerekli değer aktarımı düzenleyicisi (gönderen) veya değer aktarımı lehtarı bilgilerinden yoksun olan değer aktarımını belirlemek için makul önlemler alacağız.

H. Kayıt Tutma

En az 5 yıllık bir süre boyunca gerektiği şekilde uygun kayıtları tutacağız.

I. Kişisel Veriler*

Müşterilerimizin kişisel verilerini öngörülen şekilde koruyacağız.

J. Şüpheli İşlemlerin Raporlanması (STR’ler)

İlgili makamları bilgilendireceğiz ve yasaların gerektirdiği şekilde STR'leri sunacağız. Ayrıca, tüm bu işlemlere ve STR'lere ilişkin tüm kayıtları ve işlemleri muhafaza edeceğiz.

K. Uyum, Denetim ve Eğitim İlkelerimiz

Diğer önlemlerin yanı sıra, yönetim düzeyinde bir AML/CFT uyum görevlisi atayacağız, bağımsız denetim yeterliliklerini sürdüreceğiz ve çalışanlarımızı AML/CFT konularında düzenli olarak eğitmek için proaktif önlemler alacağız.

Kurum Çapında Kara Para Aklama/Terörizmin Finansmanı Risk Değerlendirmesi

Kurum çapında kara para aklama/terörizmin finansmanı risk değerlendirmesini üç aşamada gerçekleştireceğiz:

Aşama 1: Doğal Olarak Mevcut Olan Riskin Değerlendirilmesi

Şu konulardaki doğal riskleri değerlendireceğiz:

● Müşteriler veya kuruluşlar: İş yaptığımız müşterileri ve/veya kuruluşları değerlendireceğiz.

● Ürünler veya hizmetler: Kripto para OTC hizmetlerini kime sağladığımıza dikkat edeceğiz.

Bölgesel ölçek: Belirlenmiş kişi ve kuruluşlar listelerindeki müşterilerle iş yapmayacağız.

Aşama 2: Hafifletici Kontrollerin Değerlendirilmesi

Yukarıda belirtilenlerle ilgili olarak hafifletici kontrollerimizi değerlendireceğiz. Şüpheli olduğunu düşündüğümüz herhangi ve/veya tüm müşteri(ler)i izleyecek ve bunlar için gelişmiş durum tespiti uygulayacağız.

Aşama 3: Kalan Riskin Değerlendirilmesi

Hafifletici kontrollerimizi değerlendirdikten sonra kalan risklerimizi değerlendiririz.