left-back

Bitget'in AML/KYC İlkeleri

Bitget Global Kullanıcıları,

 

Lütfen Bitget'in AML/KYC Politikalarını dikkatlice okuyun.

 

BITGET'IN AML/KYC POLİTİKALARI VE PROSEDÜRLERİ

Bu Politika, Bitget'in kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı mücadele (“AML/KYC”) politika ve prosedürleriyle ilgilidir. Bu Politika yalnızca genel bilgi sağlama amaçlıdır ve hiçbir şekilde Bitget ve/veya başka herhangi bir kişi/kişiler (gerçek veya başka şekilde) için yasal olarak bağlayıcı değildir.

 

A. Bitget'in İlkeleri ve AML/KYC Çabalarına Yaklaşımı

Bitget, AML/KYC çabalarını desteklemeye kararlıdır, ilke olarak, diğer şeylerin yanı sıra aşağıdakileri taahhüt ederiz:

 1. Müşterilerimizle ilgilenirken gerekli özeni göstermek, müşterilerimiz adına hareket etmek üzere atanan gerçek kişiler;
 2. İşimizi yüksek etik standartlara uygun olarak yürütmek ve mümkün olduğu kadar kara para aklama veya terörizmin finansmanı ile bağlantılı veya bağlantılı olabilecek veya kolaylaştırabilecek herhangi bir iş ilişkisinin kurulmasına karşı önlem almak;
 3. Kara para aklama ve terörizmin finansmanı tehdidini önlemek için mümkün olan en geniş ölçüde yardımcı olacağız ve ilgili yasaların yetkilendirdiği kişilerle işbirliği yapacağız.

 

B. Bitget'in Risk Değerlendirmesi ve Risk Azaltma Yaklaşımı

Risk Değerlendirmesi

Müşterilerimizin çoğunluğunun perakende müşteriler olacağını ve bu Politikanın tarihi itibariyle esas olarak Cayman Adaları'nda faaliyet göstereceğimizi öngörüyoruz.

Bu bağlamda şunları yaparız:

a. belgelemek ve/veya aşağıdakilerle ilgili belgeleri toplamak:

1) müşterilerimizin kimlikleri;

2) müşterilerimizin bulunduğu ülkeler veya yargı bölgeleri; ve

b. Müşterilerimizin, bir müşterinin bağlantılı kişilerinin, bir müşteri adına hareket etmek üzere atanan gerçek kişilerin, bir müşterinin intifa hakkı sahiplerinin bilgimiz, becerimiz ve kabiliyetimiz dahilinde Listeyardımıyla değerlendirilmesini ve taranmasını sağlamak. Aşağıdakiler gibi kategorileri içeren Atanmış Kişiler ve Kuruluşlar:

 1. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti;
 2. Kongo Demokratik Cumhuriyeti;
 3. İran;
 4. Libya;
 5. Somali;
 6. Güney Sudan;
 7. Sudan;
 8. Yemen;
 9. BM 1267/1989 El Kaide Listesi;
 10. BM 1988 Taliban Listesi;
 11. Terörizm (Finansmanın Önlenmesi) Yasasının Birinci Takviminde (Kas. 325) tanımlanan kişiler.

 

Risk Azaltma

Tanımlanırsa, Belirlenmiş Kişi ve Kuruluşlar Listesinde tanımlanan kişilerle işlem yapmayacağız.

 

C. Yeni Ürünler, Uygulamalar ve Teknolojilere Yaklaşımımız

Aşağıdakilerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek kara para aklama ve terörizmin finansmanı risklerini belirleme ve değerlendirme konusunda uygun şekilde bilgilendirileceğiz:

 1. Yeni teslimat mekanizması dahil olmak üzere yeni ürünlerin ve yeni iş uygulamalarının geliştirilmesi;
 2. hem yeni hem de önceden var olan için yeni veya gelişen teknolojilerin kullanımı

Anonimliği destekleyen dijital tokenlar (güvenlik, ödeme ve/veya hizmet tokenları) gibi anonimliği destekleyen yeni teslimat mekanizması ve yeni veya gelişen teknolojiler dahil olmak üzere yeni ürünlere ve yeni iş uygulamalarına özellikle dikkat edeceğiz..

 

D. Müşteri Durum Tespitine Yaklaşımımız (“CDD”)

Anonim hesapları veya hayali isimlerdeki hesapları açmıyoruz, bakımını yapmıyor veya kabul etmiyoruz.

Bir müşterinin varlıklarının veya fonlarının uyuşturucu ticaretinden veya suç teşkil eden bir davranıştan elde edildiğine dair herhangi bir makul gerekçemiz olan bir müşteriyle iş ilişkisi kurmayız veya bu müşteri için herhangi bir işlem yapmayız. Bu tür işlemler için Şüpheli İşlem Raporu sunacak ve bir nüshasını ilgili Mali İstihbarat Birimine ileteceğiz..

Müşteri Durum Tespiti yapıyoruz:

 1. herhangi bir müşteri ile iş ilişkisi kurduğumuzda;
 2. İş ilişkisi kurmadığımız herhangi bir müşteri için herhangi bir işlem yaptığımızda;
 3. iş ilişkisi kurmadığımız herhangi bir müşteri için değer transferi yoluyla dijital ödeme tokenlarınıetkilediğimizde veya aldığımızda;
 4. Kara para aklama veya terörizmin finansmanı şüphemiz olduğunda;
 5. Herhangi bir bilginin doğruluğu veya yeterliliği konusunda şüphelerimiz olduğunda

Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele tedbirlerinden kaçınmak için, birbiriyle ilişkili veya bağlantılı, bağlantılı veya aksi halde tek bir işlemin kasıtlı olarak daha küçük işlemlere yeniden yapılandırılmasının sonucu olan veya olabilecek 2 veya daha fazla işlem olduğundan şüphelendiğimizde, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi ve Terörün Finansmanının Önlenmesi ilkelerine uyum amacıyla işlemleri tek bir işlem olarak ele alacak ve değerlerini bir araya getirecektir.

 

Müşterilerimizi Tanımlamak

Müşterilerimizin her birini tanımlayacağız.

Müşterilerimizi tanımlamak için, en azından:

 1. takma adlar dahil tam adları;
 2. benzersiz kimlik numaraları (kimlik kartı numarası, doğum belgesi numarası veya pasaport numarası gibi veya müşterinin gerçek kişi olmadığı durumlarda ticari sicil numaraları); veya
 3. Tescil adresi veya varsa tescilli iş adresi ve farklıysaasıl iş yeri;

VE

 1. doğum, kuruluş veya tescil tarihleri; ve
 2. uyruğu, kuruluş yeri veya tescili

Müşterinin bir tüzel kişi olması durumunda, yukarıda belirtilen ilgili bilgileri edinmenin yanı sıra, yasal şeklini, yapısını ve tüzel kişiyi veya yasal düzenlemeyi düzenleyen ve bağlayan yetkilerini belirleyeceğiz; ayrıca, her bir bağlı tarafın en azından aşağıdaki bilgilerini alarak, bağlı taraflarını (örneğin, yöneticileri, ortakları ve/veya yürütme yetkisine sahip kişiler) belirleyeceğiz.:

 1. takma adlar dahil tam ad; ve
 2. Bağlantılı tarafın kimlik kartı numarası, doğum belgesi numarası veya pasaport numarası gibi benzersiz kimlik numarası).

Müşterilerimizin Kimliklerinin Doğrulanması

Güvenilir, bağımsız kaynak veriler, belgeler veya bilgiler kullanarak müşterilerimizin kimliklerini doğrulayacağız. Müşterimizin bir tüzel kişi veya yasal düzenleme olması durumunda, güvenilir, bağımsız kaynak veri, belge veya bilgileri kullanarak müşteriyi düzenleyen ve bağlayan yasal şekli, varlık kanıtını, anayasayı ve yetkileri doğrulayacağız.

Faaliyet Konusunda Görevlendirilen Gerçek Kişilerin Kimliklerinin Belirlenmesi ve Doğrulanması

 Müşteri adına

Bir müşterinin bizimle iş ilişkileri kurmak için kendi adına hareket etmesi için 1 veya daha fazla gerçek kişiyi tayin etmesi veya müşterinin gerçek kişi olmaması durumunda:

 1. müşteri adına hareket eden veya hareket etmek üzere atanan her gerçek kişiyi tanımlayın:
 2. tam adı;
 3. benzersiz kimlik numarası;
 4. ikamet adresi;
 5. doğum tarihi;
 6. uyruk; ve'
 7. güvenilir, bağımsız kaynak veriler, belgeler kullanarak yukarıda belirtilen gerçek kişilerin kimliklerini doğrulamakveya;

Ayrıca, müşterilerimiz adına hareket etmek üzere atanan her bir gerçek kişinin gerekli yetkisini aşağıdaki bilgileri alarak doğrulayacağız.:

 1. müşterilerimiz tarafından bu tür gerçek kişilerin atanmasına izin veren uygun belgesel kanıtlar;
 2. her gerçek kişinin örnek imzası

Müşterinin bir Devlet kurumu olduğu durumlarda, yalnızca müşterinin iddia edildiği gibi bir Devlet kurumu olduğunu doğrulamak için gerekli olabilecek bilgileri alacağız.

Gerçek Hak Sahiplerin Belirlenmesi ve Doğrulanması

Bir müşteriyle ilgili olarak herhangi bir hak sahibi olup olmadığını soracağız.

Bir müşteriyle ilgili olarak 1 veya daha fazla gerçek hak sahibi varsa, ilgili bilgileri veya güvenilir, bağımsız kaynaklardan elde edilen verileri kullanarak gerçek hak sahiplerinin kimliklerini doğrulamak için gerçek hak sahiplerini belirleyeceğiz ve makul önlemleri alacağız.

müşteri tüzel kişi ise –

 1. tüzel kişiye nihai olarak sahip olan gerçek kişileri (tek başına veya birlikte hareket eden) belirlemek;
 2. Nihai olarak bir tüzel kişiye sahip olan gerçek kişilerin gerçek hak sahibiolup olmadığı veya tüzel kişiye nihai olarak hiçbir gerçek kişinin sahip olup olmadığı konusunda şüphe varsa, tüzel kişiyi nihai olarak kontrol eden gerçek kişileri (varsa) belirleyin; ve
 3. hiçbir gerçek kişinin tanımlanmadığı durumlarda, bu tür tüzel kişilerde yürütme yetkisine sahip gerçek kişileri belirleyin;

müşteri yasal bir düzenleme ise –

 1. tröstler için, yerleşimciyi, mütevelliyi, koruyucuyu (varsa), hak sahibleri, tröst üzerinde nihai mülkiyeti, nihai kontrolü veya nihai etkin kontrolü elinde bulunduran herhangi bir gerçek kişiyi tanımlayın; ve
 2. diğer yasal düzenlemeler için, eşdeğer pozisyonlardaki kişileri belirleyin.

Müşterimizin gerçek kişi olmadığı durumlarda, müşterilerimizin işinin niteliğini, mülkiyetini ve kontrol yapısını belirleyeceğiz.

Müşteriler için herhangi bir gerçek hak sahibi varsa, bizden talep edilecektir:

 1. borsada işlem gören bir kuruluş;
 2. düzenleyici açıklama gerekliliklerine tabi olan ve borsada işlem gören bir işletme; ve gerçek haksahiplerine ilişkin yeterli şeffaflığa ilişkin gereklilikler;
 3. bir finans kurumu;
 4. FATF tarafından belirlenen standartlarla uyumlu AML/CFT gerekliliklerine tabi olan ve bu şartlara uygunluğu denetlenen bir finans kurumu; veya
 5. yöneticilerin finansal kuruluşlar olduğu veya FATF tarafından belirlenen standartlarla uyumlu AML/CFT gerekliliklerine tabi olduğu ve bu şartlara uyumun denetlendiği bir yatırım aracı;

CDD bilgilerinin doğruluğu hakkında şüphemiz olmadıkça veya müşterilerimizin, müşteriyle olan iş ilişkilerimizin veya müşteri için yapılan işlemlerin kara para aklama veya terör finansmanı ile bağlantılı olabileceğinden şüphelenmedikçe.

Ayrıca kararlılığımızın dayanağını da belgeleyeceğiz.

Hesap Açılmadan Yapılan İş İlişkileri ve İşlemlerin Amacı ve Amaçlanan Niteliği Hakkında Bilgi*

İş ilişkileri kurmak veya açılmadan işlem yapmak için başvuruyu işlerken, müşteriden iş ilişkilerinin veya işlemin amacı ve amaçlanan doğası hakkında bilgi alacağız, anlayacağız ve uygun şekilde alacağız.

Hesap Açılmadan Yapılan İşlemlerin İncelenmesi *

Bir hesap açılmadan bir müşteri için bir veya daha fazla işlem gerçekleştirdiğimizde (“mevcut işlem”), mevcut işlemin müşteri, onun işi ve ilgili bilgilerimizle tutarlı olduğundan emin olmak için o müşteri tarafından gerçekleştirilen önceki işlemleri, risk profilini ve uygun olduğunda fonların kaynağını gözden geçireceğiz.

Bir müşteriyle iş ilişkileri kurduğumuzda, ödeme hizmeti sağlayıcısı, iş ilişkilerinin müşteriye, onun iş ve risk profiline ilişkin bilgilerimizle ve uygun olduğu hallerde gelir kaynağıyla.

Açık veya görünür hiçbir ekonomik veya yasal amacı olmayan bir hesap açılmadan gerçekleştirilen tüm karmaşık, olağandışı büyük veya olağandışı işlem modellerine özel dikkat göstereceğiz. Mümkün olduğu ölçüde, söz konusu işlemlerin arka planını ve amacını araştıracağız ve tespitlerini, gerektiğinde bu bilgileri ilgili makamların kullanımına sunmak amacıyla belgeleyeceğiz.

Hesap açılmadan gerçekleştirilen işlemlerin gözden geçirilmesi amacıyla, ödeme hizmeti sağlayıcısının boyutu ve karmaşıklığı ile orantılı olarak yeterli sistem ve süreçleri devreye sokacak ve uygulayacağız.:

 1. Müşteriler için hesap açılmadan yapılan işlemleri takip eder; ve
 2. bir hesap olmadan gerçekleştirilen şüpheli, karmaşık, olağandışı büyük veya olağandışı işlem kalıplarını tespit ederve bildiririz.

Bir müşteri için hesap açılmadan yapılan bir işlemin kara para aklama veya terörün finansmanı ile bağlantılı olduğuna dair makul şüpheler varsa ve işlemi gerçekleştirmeyi uygun gördüğümüz durumlarda, ödeme hizmeti sağlayıcısı işlemi gerçekleştirmek için gerekçelerini kanıtlayacak ve belgeleyecektir.

Devam Eden İzleme

Müşterilerimizle olan iş ilişkilerimizi sürekli olarak izleyeceğiz. Bir müşteriyle iş ilişkileri sırasında, müşterinin hesabının davranışını gözlemleyeceğiz ve işlemlerin müşteri, onun iş ve risk profili hakkındaki bilgilerimizle tutarlı olduğundan emin olmak için iş ilişkilerinin seyri boyunca gerçekleştirilen işlemleri ve uygun olduğunda, fonların kaynağı. inceleyeceğiz.

İşlemin, aşağıdakiler dışındaki bir kuruluşa dijital ödeme tokenını transferini veya dijital ödeme tokenınn alınmasını içerdiği durumlarda risk azaltma önlemlerimizi uygulayacağız:

 1. bir finans kurumu; veya
 2. FATF tarafından belirlenen standartlarla uyumlu AML/CFT gerekliliklerine tabi olan ve bu şartlara uygunluğu denetlenen bir finans kurumu.

İş ilişkileri süresince üstlenilen, görünür hiçbir ekonomik veya yasal amacı olmayan tüm karmaşık, olağandışı büyük veya olağandışı işlem modellerine özel dikkat göstereceğiz. Mümkün olduğu ölçüde, söz konusu işlemlerin arka planını ve amacını araştıracağız ve ihtiyaç duyulduğunda bu bilgileri ilgili makamların kullanımına sunmak amacıyla bulgularını belgeleyeceğiz.

Devam eden izleme amacıyla, ödeme hizmeti sağlayıcısının boyutu ve karmaşıklığı ile orantılı olarak yeterli sistem ve süreçleri devreye sokacak ve uygulayacağız:

 1. müşterilerle olan iş ilişkilerini izlemek; ve
 2. iş ilişkilerinin seyri boyunca gerçekleştirilen şüpheli, karmaşık, olağandışı büyük veya olağandışı işlem kalıplarını tespit etmek ve raporlamak.

Müşteriler, müşteriler adına hareket etmek üzere görevlendirilen gerçek kişiler, müşterilerin bağlı tarafları ve müşterilerin gerçek hak sahipleri hakkında elde edilen CDD veri, belge ve bilgilerinin güncel tutulmasını ve güncel tutulmasını sağlarız. Özellikle daha yüksek riskli müşteri kategorileri için mevcut CDD verilerinin, belgelerinin ve bilgilerinin gözden geçirilmesini üstleniriz.

Bir müşteriyle mevcut iş ilişkilerinin kara para aklama veya terörizmin finansmanı ile bağlantılı olduğuna dair makul şüphelerin bulunduğu ve müşteriyi elde tutmanın uygun olduğunu düşündüğümüz durumlarda:

 1. müşteriyi elde tutma nedenlerini kanıtlayacak ve belgeleyeceğiz; ve
 2. müşterinin bizimle olan iş ilişkileri, gelişmiş sürekli izleme dahil olmak üzere orantılı risk azaltma önlemlerine tabi olacaktır.

Müşteriyi veya müşteriyle olan iş ilişkisini daha yüksek risk olarak değerlendirdiğimizde, ödeme hizmeti sağlayıcısı, müşteriyi elde tutmak için üst düzey yönetimimizin onayını almayı içerecek olan gelişmiş CDD önlemleri uygulayacaktır.

Yüz Yüze Olmayan İş İlişkileri veya Hesap Açılmadan Yapılan Yüz Yüze Olmayan İşlemlere İlişkin CDD Tedbirleri *

Bir müşteriyle yüz yüze olmayan iş ilişkileriyle veya bir müşteri için hesap açılmadan gerçekleştirilen yüz yüze olmayan işlemlerle ("yüz yüze olmayan iş bağlantısı ") ilişkili belirli riskleri ele almak için politika ve prosedürler geliştireceğiz.

Bir müşteriyle iş ilişkileri kurarken ve devam eden durum tespiti yaparken politika ve prosedürleri uygulayacağız.

Yüz yüze iletişimin olmadığı durumlarda, ödeme hizmeti sağlayıcısı, en az yüz yüze iletişim olması durumunda gerçekleştirilmesi gereken önlemler kadar sıkı CDD önlemleri alacaktır.

Bir ödeme hizmeti sağlayıcısının yüz yüze olmayan ilk iş temasını gerçekleştirdiği durumda, ödeme hizmeti sağlayıcısı, politikaların ve prosedürlerin etkinliğini değerlendirmek için masrafları kendisine ait olmak üzere bir dış denetçi veya bağımsız nitelikli bir danışman atayacaktır, kimliğe bürünme risklerini yönetmek için kullanılan herhangi bir teknoloji çözümünün etkinliği dahil.

Yeni politika ve prosedürlerin bir değerlendirmesini yapmak üzere bir dış denetçi veya bağımsız nitelikli bir danışman atayacağız ve değerlendirme raporunu, politika ve prosedürlerdeki değişikliğin uygulanmasından sonra en geç bir yıl içinde Kuruma sunacağız.

Ödeme Hizmeti Sağlayıcı Edinerek Halihazırda Gerçekleştirilen Önlemlere Güvenme

Biz (“ödeme hizmeti sağlayıcısını edinen”) başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısının işini kısmen veya tamamen devraldığımızda, satın alma hizmetinin satın alındığı durumlar dışında, satın alma sırasında iş ile edinilen müşteriler üzerinde önlemleri alacağız. Sağlayıcı:

 1. aynı zamanda ilgili tüm müşteri kayıtlarını (CDD bilgileri dahil) edinir ve bu şekilde elde edilen bilgilerin doğruluğu veya yeterliliği hakkında hiçbir şüphesi veya endişesi yoktur; ve
 2. satın alan ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından iş veya işin bir kısmı ile ilgili olarak daha önce kabul edilen AML/CFT önlemlerinin yeterliliği konusunda satın alan ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafında herhangi bir şüphe uyandırmayan durum tespiti araştırmaları yürüttü.

 

Hesap Sahibi Olmayanlara Yönelik Önlemler *

Bizimle başka türlü iş ilişkisi olmayan herhangi bir müşteri için herhangi bir işlem üstlenirsek,:

 1. Müşteri, iş ilişkileri kurmak için ödeme hizmeti sağlayıcısına başvurmuş gibi CDD önlemlerini uygulanır; ve
 2. işlemin niteliği ve tarihi, ilgili para biriminin türü ve tutarı, değertarihi ve alacaklı veya hak sahibinin ayrıntıları da dahil olmak üzere, işlemin yeniden yapılandırılmasına izin verecek şekilde ilgili işlemin yeterli ayrıntılarını kaydedin.

 

Doğrulama Zamanı

Müşterinin kimliğinin, müşteri adına hareket etmek üzere atanan gerçek kişilerin ve müşterinin gerçek hak sahiplerinin kimlik doğrulamasını tamamlamadan önce:

 1. ödeme hizmeti sağlayıcısı müşteri ile iş ilişkileri kurar;
 2. ödeme hizmeti sağlayıcısı, müşterinin ödeme hizmeti sağlayıcısı ile başka bir şekilde iş ilişkisi kurmadığı durumlarda, müşteri adına herhangi bir işlemi üstlenir; veya
 3. Müşterinin ödeme hizmeti sağlayıcısı ile başka bir şekilde iş ilişkisi kurmadığı durumlarda, ödeme hizmeti sağlayıcısı, müşteri için değer transferi yoluyla dijital ödeme tokenlarını etkiler veya alır.

Sağlayıcımız, müşterinin, müşteri adına hareket etmekle görevlendirilen gerçek kişilerin ve müşterinin gerçek hak sahiplerinin kimlik doğrulamasını tamamlamadan önce bir müşteri ile iş ilişkisi kurabilir:

 1. ticari faaliyetlerin normal işleyişini kesintiye uğratmamak için doğrulamanın tamamlanmasının ertelenmesi esastır; ve
 2. kara para aklama ve terörizmin finansmanı riskleri ödeme hizmeti tarafından etkin bir şekilde yönetilebilir

Müşterinin, müşteri adına hareket etmek üzere atanan gerçek kişilerin ve müşterinin gerçek sahiplerinin kimliğini doğrulamadan önce bir müşteriyle iş ilişkisi kurduğumuzda:

 1. doğrulamadan önce bu tür iş ilişkilerinin kurulabileceği koşullara ilişkin dahili risk yönetimi politikaları ve prosedürleri geliştirmek ve uygulamak; ve
 2. bu doğrulamayı makul olan en kısa sürede tamamlamak

 

Önlemlerin Tamamlanmadığı Yerler

Tedbirleri gerektiği gibi tamamlayamadığımız durumlarda, hiçbir müşteri ile iş ilişkisine başlamayacağız veya devam etmeyeceğiz veya herhangi bir müşteri için herhangi bir işlem yapmayacağız.

Önlemleri tamamlayamadığımız durumlarda, ödeme hizmeti sağlayıcısı, bir STR'nin dosyalanmasını garanti etmek için koşulların şüpheli olup olmadığını değerlendirecektir.

Önlemlerin tamamlanması, ödeme hizmeti sağlayıcısının, 6.43 ve 6.44 paragraflarında izin verilen gecikmeli doğrulama dahil olmak üzere, 6., 7. ve 8. paragraflar kapsamında tüm gerekli CDD bilgilerini elde ettiği, taradığı ve doğruladığı ve ödeme hizmeti sağlayıcısının bu tür gerekli CDD bilgileriyle ilgili tüm sorulara tatmin edici yanıtlar aldığı durumlarda.

 

Ortak Hesaplar

Ortak hesap olması durumunda, tüm ortak hesap sahiplerine, her biri ayrı ayrı ödeme hizmeti sağlayıcısının müşterisiymiş gibi CDD önlemleri uygulayacağız.

 

Görüntüleme

Bir müşteriyi, müşteri adına hareket etmek üzere görevlendirilen gerçek kişileri, müşterinin bağlantılı taraflarını ve müşterinin gerçek hak sahiplerini ilgili karapara aklama ve terörün finansmanı bilgi kaynaklarına ve Kurum tarafından bu konuda sağlanan liste ve bilgilere karşı müşteri ile ilgili herhangi bir kara para aklama veya terör finansmanı riskinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla izleyeceğiz.

Kişileri Görüntüleyeceğiz:

 1. bir müşteri ile iş ilişkileri kurduğumuzda veya makul bir süre sonra mümkün olan en kısa sürede;
 2. ödeme hizmeti sağlayıcısıyla başka türlü iş ilişkisi kurmamış herhangi bir müşteri için herhangi bir işlem yapmadan önce;
 3. Bizimle başka türlü iş ilişkisi kurmamış bir müşteri için değer transferi yoluyla dijital ödeme tokenlarını etkilemeden veya almadan önce;
 4. müşterilerimizle iş ilişkileri kurduktan sonra periyodik olarak; ve
 5. herhangi bir değişiklik veya güncelleme olduğunda:
 6. Kurum tarafından ödeme hizmeti sağlayıcısına sağlanan listeler ve bilgiler; veya
 7. bir müşteri adına hareket etmek üzere atanan gerçek kişiler, bir müşterinin bağlantılı tarafları veya gerçek haksahipleri

 

Kara para aklama veya terörün finansmanı risklerinin olup olmadığını belirlemek amacıyla, tüm değer aktarımı yaratıcılarını ve değer aktarımı lehtarlarını Kurum tarafından sağlanan listelere ve bilgilere karşı izleyeceğiz.

 

Tüm taramaların sonuçlarını belgeleyeceğiz.

 

E. Gelişmiş Müşteri Durum Tespiti Yaklaşımımız

Politik Olarak Maruz Kalmış Kişiler 

Bir müşterinin, bir müşteri adına hareket etmek üzere atanan herhangi bir gerçek kişinin, müşterinin herhangi bir bağlantılı tarafının veya müşterinin herhangi bir gerçek hak sahibinin politik olarak maruz kalan bir kişi veya bir aile üyesi veya yakın bir ortak olup olmadığını belirlemek için tüm makul araçları kullanacağız..

 

CDD önlemlerinin yanı sıra, bir müşterinin veya müşterinin herhangi bir gerçek hak sahibinin tarafımızca politik olarak maruz kalan bir kişi veya bir aile üyesi veya politik olarak yakın bir ortak olarak belirlendiği durumlarda, en azından aşağıdaki gelişmiş durum tespiti önlemlerini uygulayacağız:

 1. Müşteri ile iş ilişkileri kurmak ve sürdürmek için üst yönetimden onay almak;
 2. Müşterinin ve müşterinin herhangi bir gerçek haksahibinin servet kaynağını ve fon kaynağını makul yollarla belirlemek; ve
 3. müşteri ile iş ilişkilerinin seyri sırasında, müşteri ile iş ilişkilerinin daha iyi izlenmesini sağlamak. Olağandışı görünen tüm işlemler için izleme derecesini ve niteliğini artıracağız.

 

Yüksek Riskli Kategoriler

Bir müşterinin kara para aklama veya terörizmin finansmanı için daha yüksek bir risk oluşturduğu veya sunabileceği koşulların aşağıdakileri içerdiğini ancak bunlarla sınırlı olmadığını biliyoruz.:

 1. Bir müşteri veya müşterinin herhangi bir gerçek lehdarı, FATF'nin karşı önlem alınmasını talep ettiği ilgili bir ülke veya yargı bölgesinden geliyorsa, ödeme hizmeti sağlayıcısı, bu tür bir müşteriyle olan herhangi bir ticari ilişkiyi veya işlemi kara para aklama veya terörizmin finansmanı için daha yüksek bir risk teşkil ediyor olarak değerlendirecektir; ve
 2. bir müşterinin veya müşterinin herhangi bir intifa hakkı sahibinin, ödeme hizmeti sağlayıcısının kendisi için belirlediği veya genel olarak Otorite veya diğer yabancı düzenleyici kurumlar tarafından ödeme hizmeti sağlayıcılarına bildirildiği şekilde, yetersiz AML/CFT önlemlerine sahip olduğu bilinen bir ülke veya yargı bölgesinden olması veya Yetkili makamlar, ödeme hizmeti sağlayıcısı, bu tür herhangi bir müşterinin kara para aklama veya terörizm için daha yüksek bir risk oluşturup oluşturmadığını değerlendirecektir.

Kara para aklama veya terörizmin finansmanı için daha yüksek risk arz eden müşteri veya Otoritenin kara para aklama ve terörün finansmanı için daha yüksek risk arz ettiğini bildirdiği herhangi bir müşteri için gelişmiş CDD uygulayacağız.

 

F. Hamiline Kıymetli Araç Yaklaşımımız ve Nakit Ödemenin Kısıtlanması

Hamiline yazılı bir kıymetli evrak şeklinde herhangi bir miktar para için herhangi bir ödeme yapmayacağız..

İşimizi sürdürürken herhangi bir miktarda nakit ödemeyeceğiz.

 

G. Değer Transferi Yaklaşımımız (gerektiğinde uygulanacak)*

Sipariş veren kurum bizsek, değer aktarımı yapmadan önce,:

 1. değer aktarımını gerçekleştiren kişiyi belirlerve kimliğini doğrulamak için makul önlemleri alırız(henüz yapmadıysak); ve
 2. değer aktarımı tarihi, aktarılan dijital ödemetokenınıntürü, değeri ve değer tarihi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere değer aktarımının yeterli ayrıntılarını kaydederiz. 

Bir sipariş veren kurumsak, değer aktarımına eşlik eden veya bununla ilgili mesaj veya ödeme talimatlarını dahil edeceğiz.:

 1. değer aktarımı yaratıcısının adı;
 2. değer aktarımını gerçekleştiren kişinin hesap numarası (veya varsa benzersiz işlem referans numarası);
 3. değer aktarımı yararlanıcısının adı ve
 4. değer transferi lehtarının hesap numarası (veya varsa benzersiz işlem referans numarası).

 

Belirli bir eşiği aşan Değer Aktarımları

Belirli bir eşiği aşan değer aktarımı için ve biz bir sipariş veren kurumsak, değer aktarımını gerçekleştiren kişiyi belirleyecek ve kimliğini doğrulayacak, değer aktarım bilgilerine eşlik eden veya bunlarla ilgili mesaja veya ödeme talimatlarına ve aşağıdakilerden herhangi birine dahil edeceğiz :

 1. değer aktarımı yaratıcısı-
 2. ikamet adresi veya
 3. tescilli veya iş adresi ve farklıysa asıl iş yeri;
 4. değer aktarımını gerçekleştirenin benzersiz kimlik numarası; veya
 5. değer aktarımının doğum, kuruluş veya tescil tarihi ve yeri

 

Tüm değer aktarımı yaratıcısı ve değer aktarımı yararlanıcısı bilgilerini derhal ve güvenli bir şekilde yararlanıcı kuruma sunacağız ve tüm bu bilgileri belgeleyeceğiz. Sipariş veren kurum sıfatıyla şartlara uyamadığımız durumlarda değer aktarımını gerçekleştirmeyiz..

Yararlanıcı kurum bizsek, gerekli değer aktarımı yaratıcısı veya gerekli değer aktarımı yararlanıcı kurumu olmayan değer aktarımlarını belirlemek için makul önlemleri alacağız.

Yararlanıcı kurum olarak transfer edilen dijital ödeme token(lar)ını nakit veya değer transferi lehtarına eşdeğer nakit olarak ödediğimiz değer transferleri için, değer transferi lehtarının kimliğini belirleyecek ve doğrulayacağız (kimlik daha önce doğrulanmadıysa).

Gerekli değer aktarımı yaratıcısı veya değer aktarımı lehdarı bilgilerinin bulunmadığı bir değer aktarımını gerçekleştirmeden önce her zaman bir inceleme yapacak ve takip eylemimizi belgeleyeceğiz.*

Aracı kurum olmamız durumunda, bir değer aktarımına ilişkin tüm bilgileri saklayacağız.

Aracı kurum olarak başka bir aracı kurum veya lehdar kuruluşa değer aktarımı yaptığımızda, değer aktarımına ilişkin bilgileri o diğer aracı kurum veya lehdar kuruma derhal ve güvenli bir şekilde ileteceğiz.

Alıcı aracı kurum ise, sipariş veren kurum veya başka bir aracı kurumdan alınan tüm bilgiler için en az beş yıl süreyle kayıt tutacağız.

Doğrudan işleme sırasında gerekli değer aktarımı yaratıcısı veya değer aktarımı lehdarı bilgilerine sahip olmayan değer aktarımlarını belirlemek için makul önlemleri alacağız.

 

H. Kayıt Tutma

En az 5 yıllık bir süre boyunca gerektiği gibi uygun kayıtları tutacağız.

 

I. Kişisel Veri* 

Müşterilerimizin kişisel verilerini öngörülen şekilde koruyacağız. 

 

J. Şüpheli İşlem Bildirimi (“STR”)

İlgili makamları bilgilendireceğiz ve yasaların gerektirdiği şekilde ŞİB Raporları sunacağız. Ayrıca, bu tür tüm işlemlere ilişkin tüm kayıtları ve işlemleri ve ŞİB Raporlarını saklayacağız..

 

K. Uyum, Denetim ve Eğitim Politikalarımız

Diğer şeylerin yanı sıra, Yönetim Düzeyinde bir AML/CFT Uyum Görevlisi atayacağız, bağımsız bir denetim işlevi sürdüreceğiz ve çalışanlarımızı ve çalışanlarımızı AML/CFT konularında düzenli olarak eğitmek için proaktif önlemler alacağız.

 

I. İşletme çapında kara para aklama/terör finansmanı risk değerlendirmesi 

Kara para aklama/terör finansmanı risk değerlendirmesini 3 aşamada uygulayacağız ve işletme çapında:

Aşama : Yapısal riskin değerlendirilmesi

Kendimizle ilgili doğal riski değerlendireceğiz:

 1. müşteri veya kuruluş: müşterilerimiz ve/veya iş yaptığımız kuruluşlarla ilgili bir değerlendirme yapacağız;
 2. ürün veya hizmetler: kripto para birimi OTC hizmetlerimizde kime hizmet ettiğimize dikkat edeceğiz ve buna dikkat edeceğiz;
 3. Coğrafi düzey: Belirlenmiş Kişiler ve Kuruluşlar Listesindeki müşterilerle ilgilenmeyeceğiz.

Aşama 2: Azaltıcı kontrolün değerlendirilmesi

Azaltıcı kontrollerimizi yukarıda belirtilenlerle ilgili olarak değerlendireceğiz, şüpheli bulduğumuz herhangi bir ve/veya tüm müşteri(ler) önce izlenecek, ardından gelişmiş durum tespiti yapılacaktır.

Aşama 3: Kalan riskin değerlendirilmesi

Azaltıcı kontrollerimizi değerlendirdikten sonra kalan risklerimizi değerlendireceğiz.

 

 

Bitget Ekibi

 

[Bize Ulaşın]

Müşteri Hizmetleri: [email protected]

Pazarlama İşbirliği: [email protected]

Kantitatif Piyasa Yapıcı İşbirliği:  [email protected]

 

[Resmi Kanal]

Resmi Türkçe Telegram Grubu

Resmi Türkiye Twitter

Resmi Türkiye Youtube Kanalı

Resmi Türkiye Instagram