Ürün Haberleri

Bitget Launchpad Yatırma Kuralları

Global Bitgetliler,
Bitget Launchpad etkinliklerine katılan kullanıcılar; bilet adetleri ve dağıtılacak tokenleri aşağıdaki formüle göre hesaplayabilirler:
Dağıtılan Biletler = Net Yatırmanız / Tüm Kullanıcıların Net Yatırması * Toplam Etkinlik Biletleri
Dağıtılan Tokenler = Dağıtılan Biletler * Bilet Başına Tokenler
Dağıtılan bilet sayısı her zaman aşağı yuvarlanır. Eğer bir kullanıcıya 1,9 bilet dağıtılacaksa; 1 bilet dağıtılacak demektir. Eğer bir kullanıcıya 0,5 bilet dağıtılacaksa; 0 bilet dağıtılacak demektir.
Kullanıcılara, bireysel sınırdan fazla bilet dağıtılamaz.
Örneğin:
Launchpad etkinliğinde satılan token sayısının 1.000.000 XYZ olduğunu ve ödül havuzunun 20 biletten oluştuğunu varsayalım. Bu da, her biletin 50.000 XYZ tokeni temsil ettiğini gösterir. Yatırma etkinliğine toplamda 7 kullanıcının katıldığını varsayalım. A kullanıcısı 10.000 USDT değerinde kripto yatırırken, kalan 6 kullanıcı, 30.000 USDT değerinde kripto yatırıyor. A kullanıcısına 10.000 USDT /40.000 USDT* 20 bilet = 5 bilet (5*50.000 XYZ = 250.000 XYZ) dağıtılması beklenir.
Bilet ve tokenlerin dağılımı aşağıdaki tabloda (Tablo 1) gösterilmiştir.
Kullanıcı Net Yatırma (USDT) Yatırma Oranı Dağıtılan Biletler Dağıtılan XYZ Tokenleri
Kullanıcı A 10,000 0,25 5 250,000
Kullanıcı B 9,000 0,225 4 200,000
Kullanıcı C 8,000 0,2 4 200,000
Kullanıcı D 5,000 0,125 2 100,000
Kullanıcı E 4,000 0,1 2 100,000
Kullanıcı F 2,000 0,05 1 50,000
Kullanıcı G 2,000 0,05 1 50,000
Geçersiz Bilet(ler) - - 1 50,000
Toplam 40,000 1 20 1.000.000
S: Neden geçersiz bilet var?
C. Dağıtılan bilet sayısı her zaman aşağı yuvarlanır.
Dağıtılan bilet sayısı her zaman aşağı yuvarlanır. Eğer bir kullanıcıya 1,9 bilet dağıtılacaksa; 1 bilet dağıtılacak demektir. Eğer bir kullanıcıya 0,5 bilet dağıtılacaksa; 0 bilet dağıtılacak demektir.
Bireysel Sınır
Riski yönetmek için, Bitget Launchpad etkinlikleri için bireysel sınır koymaktadır. Kullanıcılar sınırı geçtiklerinde, fazlalık tokenleri, sınıra ulaşmamış diğer kullanıcılara dağıtılacaktır.
Yukarıdaki XYZ projesini örnek olarak kullanarak (tablo 1), projenin bireysel sınırı 4 ise ve A kullanıcısı bu sınıra ulaştıysa, fazlalık orijinal token sayısından çıkarılacak ve yeniden dağıtılacaktır. Fazlalık tokenler Tablo-2 de görülebilir.
Biletler ve tokenler, bireysel üst sınır kuralına göre ayarlandıktan sonra yeniden dağıtılır (tablo 2).
Kullanıcı Net Yatırma (USDT) Yatırma Oranı Dağıtılan Biletler (Bireysel Sınırdan Sonra) Dağıtılan XYZ Tokenleri (Bireysel Sınırdan Sonra)
Kullanıcı A 10,000 0,25 4 200,000
Kullanıcı B 9,000 0,225 4 200,000
Kullanıcı C 8,000 0,2 4 200,000
Kullanıcı D 5,000 0,125 2 100,000
Kullanıcı E 4,000 0,1 2 100,000
Kullanıcı F 2,000 0,05 1 50,000
Kullanıcı G 2,000 0,05 1 50,000
Fazlalık - - 1 50,000
Geçersiz Bilet(ler) - - 1 50,000
Toplam 40,000 1 20 1.000.000
Tablo-2’de, A kullanıcısının fazlalık tokenleri 50.000 XYZ’dir. Bu tokenler, bireysel sınırlarına ulaşmamış diğer kullanıcıların yatırım yüzdesine göre yeniden dağıtılacaktır.
Biletler ve tokenler aşağıdaki (Tablo 3) şekilde tekrar dağıtılırlar:
Kullanıcı Net Yatırma (USDT) Yatırma Oranı Dağıtılan Biletler (Son) Dağıtılan XYZ Tokenleri (Son)
Kullanıcı A 10,000 0,25 4 200,000
Kullanıcı B 9,000 0,225 4 200,000
Kullanıcı C 8,000 0,2 4 200,000
Kullanıcı D 5,000 0,125 3 150,000
Kullanıcı E 4,000 0,1 2 100,000
Kullanıcı F 2,000 0,05 1 50,000
Kullanıcı G 2,000 0,05 1 50,000
Geçersiz Bilet(ler) - - 1 50,000
Toplam 40,000 1 20 1.000.000
D kullanıcısını örnek alırsak, (Tablo 1 ve Tablo 3’ü karşılaştırın), eğer bireysel sınır olmasaydı; 2 bilet ve 100.000 XYZ token verilecekti. Bireysel sınırla; D kullanıcısı 3 bilet ve 150.000 XYZ token alıyor.