left-back

OCO Emir Kılavuzu

Değerli Bitget Global Kullanıcıları,

OCO (Biri Diğerini İptal Eder) Emri Nedir?

OCO, biri-diğerini-iptal-eder emridir. Kullanıcılar aynı anda iki emir verebilir, yani bir limit emri ve bir stop limit emri (bir koşul tetiklendiğinde verilen bir emir). Bir emir gerçekleşirse (tamamen veya kısmen), diğer emir otomatik olarak iptal edilir.

Not: Bir emri manuel olarak iptal ederseniz, diğer emir otomatik olarak iptal edilecektir.

Limit Emri: Fiyat belirtilen değere ulaştığında, emir tamamen veya kısmen gerçekleştirilir.

Stop limit emri: Belirli bir koşul tetiklendiğinde, emir belirlenen bir fiyat ve miktara göre verilir.

OCO emri nasıl verilir

Spot Borsa sayfasına gidin, OCO'ya tıklayın ve ardından bir OCO alış emri veya satış emri oluşturun.

Limit fiyatı: Fiyat belirtilen değere ulaştığında, emir tamamen veya kısmen gerçekleştirilir.

Tetik fiyatı: Bu, bir stop limit emrinin tetikleme koşulunu ifade eder. Fiyat tetiklendiğinde, stop limit emri verilecektir.

OCO emirleri verilirken, limit emrin fiyatı mevcut fiyatın altında ve tetik fiyatı mevcut fiyatın üzerinde ayarlanmalıdır. Not: Stop limit emrinin fiyatı tetik fiyatının üstünde veya altında belirlenebilir. Özetlemek gerekirse: Limit fiyat < mevcut fiyat < tetik fiyatı.

Örneğin:

Mevcut fiyat 10.000 USDT'dir. Bir kullanıcı limit fiyatı 9.000 USDT, tetik fiyatı 10.500 USDT ve alış fiyatını 10.500 USDT olarak belirliyor. OCO emrini verdikten sonra fiyat 10.500 USDT'ye yükselir. Sonuç olarak, sistem 9.000 USDT fiyatına dayalı limit emrini iptal edecek ve 10.500 USDT fiyatına dayalı bir alış emri verecektir. OCO emri verildikten sonra fiyat 9.000 USDT'ye düşerse, limit emri kısmen veya tamamen yerine getirilecek ve stop limit emri iptal edilecektir.

Bir OCO satış emri verirken, limit emrin fiyatı mevcut fiyatın üzerinde ve tetikleme fiyatı mevcut fiyatın altında ayarlanmalıdır. Not: Bu senaryoda, stop limit emrinin fiyatı tetik fiyatının üstünde veya altında belirlenebilir. Sonuç olarak: Limit fiyat < mevcut fiyat < tetik fiyatı.

Kullanım Durumları

Bir trader BTC fiyatının yükselmeye devam edeceğine inanıyor ve bir emir vermek istiyor, ancak daha düşük bir fiyattan satın almak istiyor. Bu mümkün değilse, fiyatın düşmesini bekleyebilir ya da bir OCO emri verip bir tetikleme fiyatı belirleyebilir.

Örneğin: BTC'nin mevcut fiyatı 10.000 USDT'dir, ancak trader 9.000 USDT'den alım yapmak istiyor. Fiyat 9.000 USDT'ye düşmezse, trader fiyat yükselmeye devam ederken 10.500 USDT'lik bir fiyattan alım yapmaya istekli olabilir. Sonuç olarak, trader şu şekilde bir ayarlama yapabilir:

Limit fiyatı: 9.000 USDT

Tetik fiyatı: 10.500 USDT

Açılış fiyatı: 10.500 USDT

Miktar: 1

OCO emri verildikten sonra, fiyat 9.000 USDT'ye düşerse, 9.000 USDT fiyatına dayalı limit emri tamamen veya kısmen gerçekleştirilecek ve 10.500 fiyatına dayalı stop limit emri iptal edilecektir. Fiyat 10.500 USDT'ye yükselirse, 9.000 USDT fiyatına dayalı limit emri iptal edilecek ve 10.500 USDT fiyatına dayalı 1 BTC'lik bir alım emri gerçekleştirilecektir.

Bitget Ekibi
8 Şubat 2023