facebook
อาชีพที่ Bitget
Trade smarter
คุณค่าของเรา

เราเชื่อมั่นในโลกอนาคตที่มีความเท่าเทียมและยุติธรรมมากขึ้นซึ่งขับเคลื่อนด้วยวิวัฒนาการคริปโต

เราเสริมความแข็งแกร่งให้กับอนาคตของการเงินด้วยการรับประกันถึงธุรกรรมดิจิทัลที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และชาญฉลาด

value-list__0

ผู้ใช้ต้องมาก่อนเสมอ

เราใส่ใจความคิดเห็นของผู้ใช้ทุกคนอย่างแท้จริง

value-list__1

ซื่อสัตย์และจริงใจ

เราให้ความสำคัญกับการสร้างความไว้วางใจโดยยึดมั่นในมาตรฐานด้านความรับผิดชอบและจริยธรรมอยู่เสมอ

value-list__2

สื่อสารอย่างเปิดเผย

เราสื่อสารอย่างโปร่งใสและทันต่อสถานการณ์ แบ่งปันทุกเรื่องราวทั้งดี ร้าย และไม่น่าฟังนัก

value-list__3

มุ่งเน้นสู่ผลลัพธ์

การเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นเอง ดังนั้นเราจึงดำเนินการอย่างตั้งใจเพื่อสรรสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมา

60 1500 + 20 ล้าน
สัญชาติ พนักงาน ผู้ใช้ทั่วโลก
เลือกทีมของคุณ
ใน Bitget การทำงานและความสนใจส่วนตัวนั้นผสมผสานกันอย่างลงตัว เราสนับสนุนให้สมาชิกในทีมเลือกขอบเขตงานที่สนใจและดึงศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของตน
ทำงานกับเรา
เติบโตไปกับ Bitget
ลงทุนกับความสามารถของคุณ
คำแนะนำและข้อเสนอแนะ
ทำไมถึงต้องทำงานที่นี่
เรามอบผลประโยชน์ด้านการแข่งขันที่สูงและพื้นที่แห่งการพัฒนาที่สิ้นสุดในอุตสาหกรรมเพื่อช่วยให้คุณก้าวหน้าและเติบโต และทำให้อาชีพของคุณโดดเด่นยิ่งขึ้น
เงินเดือนที่ไม่น้อยไปกว่าบริษัทอื่น
โบนัสโปรเจ็กต์
ประกันสุขภาพ
สิทธิประโยชน์ช่วงเทศกาล
การทำงานที่ไหนก็ได้
เวลาที่ยืดหยุ่น
วันหยุดที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท/การชดเชยการทำงานนอกเวลาทำงานปกติ
การฝึกอบรมเป็นประจำ
คลาสเรียนภาษาฟรี
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
เราจ้างงานอย่างไร
การตอบกลับที่รวดเร็ว ประสิทธิภาพสูง กระบวนการสัมภาษณ์โดยเฉลี่ยแล้วใช้เวลา 2~3 สัปดาห์กับการสัมภาษณ์ 4 ราย
การตรวจสอบใบสมัคร การสัมภาษณ์ ข้อเสนอ การดูแลบุคลากรใหม่
ดาวน์โหลดแอป
ดาวน์โหลดแอป