BannerBG

ฝากเลย!

ฝากและลิสต์โทเค็นบน Bitget ได้อย่างง่ายดาย!

โปรเจกต์ในอดีต

DFC

DFC

แนวคิดหลักและภารกิจของ DF Capital คือการเป็นชุมชนอันดับหนึ่งใน TON เพื่อสร้างผลการทำงานร่วมกันภายในชุมชนผ่านการเผยแพร่ให้แพร่หลายและสร้างช่องทาง บริการ และผลิตภัณฑ์ที่ขาดหายไป นอกเหนือจากบล็อกเชน TON แล้ว ทีมงานยังได้เปิดตัวโทเค็น DFC ซึ่งจะเชื่อมโยงผู้เข

CoinIcon
การลิสต์สำเร็จแล้ว
รางวัลพื้นฐาน
รางวัลพื้นฐาน

รับ 3.268 DFC เมื่อมียอดฝากสุทธิรายการเดียว 16.34 DFC

1,000

ส่วนแบ่งทั้งหมด

1,000

ส่วนแบ่งที่แจกจ่ายทั้งหมด

-

DFC

การฝากรายการเดียวสูงสุดของฉัน

-

DFC

รางวัลของฉัน

XPLA

XPLA

XPLA เป็นบล็อกเชน Layer-1 ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับคอนเทนต์สื่อดิจิทัล โดยครอบคลุมคอนเทนต์ดิจิทัลที่หลากหลาย รวมถึงเกม Web3, แพลตฟอร์มเกมบล็อกเชน, ตลาด NFT และ Metaverse โดยมีจุดประสงค์คือ 'สำรวจและเล่น (Explore & Play)' ด้วยโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชน

CoinIcon
การลิสต์สำเร็จแล้ว
21,579XPLAPool รางวัลเพิ่มเติม
43,159XPLAPool รางวัลเพิ่มเติม
รางวัลพื้นฐาน
รางวัลพื้นฐาน

รับ 86 XPLA เมื่อมียอดฝากสุทธิรายการเดียว 216 XPLA

500

ส่วนแบ่งทั้งหมด

500

ส่วนแบ่งที่แจกจ่ายทั้งหมด

-

XPLA

การฝากรายการเดียวสูงสุดของฉัน

-

XPLA

รางวัลของฉัน

Pool รางวัลเพิ่มเติม
Pool รางวัลเพิ่มเติม

ยิ่งมีผู้ใช้ที่มีการฝากที่เข้าเกณฑ์มาก Pool รางวัลเพิ่มเติมก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้น

21,579

XPLA

Pool รางวัลทั้งหมด

307,847.85978449

XPLA

ยอดฝากสุทธิทั้งหมด

-

XPLA

ยอดฝากสุทธิของฉัน

-

XPLA

รางวัลของฉัน

ข้อบังคับ:

1. ระหว่างระยะเวลาฝาก ระบบจะบันทึกยอดฝากรายการเดียวของผู้ใช้ที่ครบตามข้อกำหนดการฝากขั้นต่ำไว้ว่าเป็นการฝากที่เข้าเกณฑ์

2. โปรเจกต์ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับจำนวนผู้ใช้ที่ทำการฝากที่เข้าเกณฑ์จะได้รับการลิสต์บน Bitget

3. ระบบจะนับว่าการฝากแบบ On-Chain รายการเดียวไปยังบัญชี Bitget หลายๆ บัญชีเป็นการฝากที่เข้าเกณฑ์รายการเดียว

4. ผู้ใช้ที่มีการโกงหรือทำกิจกรรมฉ้อโกงจะถูกตัดสิทธิ์จากโปรโมชัน

5. เมื่อระยะเวลาการฝากสิ้นสุดลง Bitget จะใช้เวลา - นาทีในการคำนวณผลการฝากของผู้ใช้ และประกาศการจัดสรร

6. ในช่วงระยะเวลาฝาก ผู้ใช้ที่มียอดฝากสุทธิทั้งหมดตรงตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลพื้นฐาน

ทั้งนี้ Bitget ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรโมชันหรือปรับเปลี่ยนกฎของโปรโมชันในข้อใดก็ได้