facebook

การปฏิบัติตามข้อกำหนดและความรับผิดชอบ

เราดำเนินการคุ้มครองสินทรัพย์ของคุณและรับผิดชอบอย่างจริงจังมูลค่าของพวกเราทำให้เราตัดสินใจให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและธำรงคุณประโยชน์ต่อสังคมไว้อย่างยิ่งนาน

การดำเนินงานของเราเป็นไปอย่างโปร่งใสและมากด้วยความเชี่ยวชาญก้าวทันมาตรฐานด้านสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ตามมาตรฐานโลกที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราทำงานร่วมกับผู้เผยแพร่โฆษณามากมายที่ทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของเราถูกต้องและแม่นยำ ตลอดจนแพลตฟอร์มของเรามีความปลอดภัยเราให้บริการและจัดหาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แก่ผู้ใช้ของเราที่ต้องการความน่าเชื่อถือและความมั่นคงด้านการเป็นผู้นำอุสาหกรรมของเรา

account-share
แชร์
compliance-banner
กรอบแนวทางการกำกับกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กรของเรา
framework-img-1
ระบุ
framework-img-2
ประเมิน
framework-img-3
ดำเนินการ
framework-img-4
วัดประเมิน
1. การบริหารจัดการด้านการกำกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ขององค์กร
2. การยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC)
3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบล็อกเชน
4. ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

เทรดอย่างมั่นคงและปลอดภัย

ลงทะเบียนเลยตอนนี้
ดาวน์โหลดแอป
ดาวน์โหลดแอป