facebook

Bitget API

เทรดเร็วกว่าและยืดหยุ่นกว่าด้วย API
ดูเอกสาร

วิธีเชื่อมต่อกับ Bitget API

Bitget API ทำให้นักพัฒนาสามารถทำการเทรดด้วยโปรแกรม รับข้อมูล และเชื่อมต่อระหว่างบริการ Copy Trading และการเผยแพร่โฆษณา P2P ได้

คำถามที่พบบ่อย เพิ่มเติม

1. วิธีสร้าง API Key
2. API ใช้ได้ฟรีหรือไม่
3. Websocket และ REST ต่างกันอย่างไร และควรจะเลือกแบบใดดี
4. สัญลักษณ์ API คำนึงถึงตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่หรือไม่
ดาวน์โหลดแอป
ดาวน์โหลดแอป