facebook

Förvaring av tillgångar och avräkning utanför börsen

Bitget förbättrar säkerheten och handelseffektiviteten för globala kryptoanvändare.

Produktens fördelar

Minska den finansiella risken

Säker förvaring hos tredje part

Snabb handel

Eliminera förseningar och minska gasavgifterna

Avräkning utanför börsen

Säker och effektiv avräkning

Förbättra tillgångarnas effektivitet

Återinvestera vinster efter avräkning

Introduktion till produkten

1. Tradingteamet säkrar tillgångarna i depåportföljer.
2. Tillgångarna är säkert låsta i en depåplånbok, som speglas 1:1 med börsen genom säker hantering.
3. Tradingteamet börjar handla normalt på börsen.
4. Förvaringsplattformen initierar avräkningen och börsen verifierar nettoavräkningsbeloppet.
1. Tradingteamet säkrar tillgångarna i depåportföljer.
2. Tillgångarna är säkert låsta i en depåplånbok, som speglas 1:1 med börsen genom säker hantering.
3. Tradingteamet börjar handla normalt på börsen.
4. Förvaringsplattformen initierar avräkningen och börsen verifierar nettoavräkningsbeloppet.
*Avräknade tillgångar returneras automatiskt till handelslagets tredjepartsdepå eller Bitget-konto.

Betrodda förvaringsinstitut från tredje part

Copper ClearLoop

Institutionella kunders tillgångar förvaras på Copper-depåkonton.
Utnyttja Bitgets ekosystem och öppna ett Copper-konto.

Cobo SuperLoop

Institutionella kunder kan fullt ut kontrollera sina tillgångar
med SuperLoops MPC-baserade kollaborativa förvaring

Vanliga frågor

1. Har Bitget-depåkonton stöd för underkonton?
2. Vad erbjuder Bitget-depåer och finns det några begränsningar?
3. Gäller VIP-transaktionsavgifter för användare av förvaringstjänsten?
4. Tar Bitget ut några avgifter för depåkonton?
5. Hur ansöker jag om förvaring av tillgångar?
Ladda ner appen
Ladda ner appen
Svenska
USDUSD