Bitget App
Trade smarter
Kupuj kryptowalutyRynkiHandelKontrakty futuresCopyBotyEarn
Prognoza ceny XMax (XMX)

Prognoza ceny XMax (XMX)

Aktualna cena XMX:

$0.{4}1004
+0.09%24h--YTDtooltip_icon_0

Prognoza ceny XMax: 2024-2050

Rzeczywiste
Prognoza

Obliczone na podstawie powyższego modelu przewidywania cen XMax,

Oczekuje się, że w 2040 r. cena XMax zmieni się o +10.00%. Ponadto spodziewa się, że do końca 2040 r. cena XMax osiągnie poziom --, a skumulowany ROI wyniesie --.

Oczekuje się, że w 2050 r. cena XMax zmieni się o +15.00%. Ponadto spodziewa się, że do końca 2050 r. cena XMax osiągnie poziom --, a skumulowany ROI wyniesie --.

Oblicz swój zysk dla XMax

Jeśli wydasz $o wartości XMax już teraz i trzymać je do
2027
*Prognozowany zysk jest obliczany na podstawie podanego wzrostu ceny i nie powinien być interpretowany jako porada finansowa.

Prognozowana cena XMax oparta na wzorcu wzrostu XMax

2025202620272028
Jeśli XMax będzie rósł w tempie 1% średniego wzrostu XMax rocznie $0.{4}1014$0.{4}1024$0.{4}1034$0.{4}1045
Jeśli XMax będzie rósł w tempie 2% średniego wzrostu XMax rocznie $0.{4}1024$0.{4}1045$0.{4}1065$0.{4}1087
Jeśli XMax będzie rósł w tempie 5% średniego wzrostu XMax rocznie $0.{4}1054$0.{4}1107$0.{4}1162$0.{4}1220
Jeśli XMax będzie rósł w tempie 10% średniego wzrostu XMax rocznie $0.{4}1104$0.{4}1215$0.{4}1336$0.{4}1470
Jeśli XMax będzie rósł w tempie 20% średniego wzrostu XMax rocznie $0.{4}1205$0.{4}1446$0.{4}1735$0.{4}2082
Jeśli XMax będzie rósł w tempie 50% średniego wzrostu XMax rocznie $0.{4}1506$0.{4}2259$0.{4}3389$0.{4}5083
Jeśli XMax będzie rósł w tempie 100% średniego wzrostu XMax rocznie $0.{4}2008$0.{4}4016$0.{4}8032$0.0001606

Nastroje użytkowników

Jak jest Twój sentyment dla XMX?
Podaj swój sentyment, aby zobaczyć konsensus rynkowy
novote
Bardzo byczy
Byczy
Neutralny
Niedźwiedzi
Bardzo niedźwiedzi

Kup XMX na Bitget w 3 prostych krokach

Załóż darmowe konto na Bitget
Załóż darmowe konto na Bitget
Zarejestruj się na Bitget, podając swój adres e-mail/numer telefonu komórkowego i utwórz silne hasło, aby zabezpieczyć swoje konto.
Zweryfikuj swoje konto
Zweryfikuj swoje konto
Zweryfikuj swoją tożsamość, wprowadzając swoje dane osobowe i przesyłając zdjęcie ważnego dokumentu tożsamości.
Kup XMX (XMX)
Kup XMX (XMX)
Użyj różnych opcji płatności, aby kupić XMX na Bitget. Pokażemy ci, jak to zrobić.

Popularne monety

Zobacz więcej

Treści te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowią oferty ani zachęty do złożenia oferty, ani też rekomendacji Bitget do kupna, sprzedaży lub posiadania jakichkolwiek papierów wartościowych, produktów finansowych lub instrumentów, o których mowa w treści, i nie stanowią porady inwestycyjnej, finansowej, handlowej ani żadnej innej porady. Prezentowane dane mogą odzwierciedlać ceny aktywów będących przedmiotem obrotu na giełdzie Bitget, a także na innych giełdach kryptowalut i platformach danych rynkowych. Giełda może pobierać opłaty za przetwarzanie transakcji kryptowalutowych, które mogą nie być odzwierciedlone w wyświetlanych cenach wymiany walut. Bitget nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub opóźnienia w treści ani za jakiekolwiek działania podjęte w oparciu o tę treść.