Bitget App
Trade smarter
Kupuj kryptowalutyRynkiHandelKontrakty futuresCopyBotyEarn
Prognoza ceny Web3Met (W3M)

Prognoza ceny Web3Met (W3M)

Aktualna cena W3M:

$0.{6}1001
+0.02%24h-99.98%YTDtooltip_icon_0

Oczekuje się, że cena W3M osiągnie $0.{4}6120 w $0.{4}6120 roku.

W oparciu o historyczny model przewidywania wyników cenowych Web3Met, przewiduje się, że cena Web3Met osiągnie $0.{4}6120 w 2025 roku.

Bieżąca cena Web3Met wynosi $0.{6}1001. W porównaniu do początku 2024, ROI dla Web3Met wynosi -99.98%. Oczekuje się, że cena Web3Met osiągnie $0.{4}6120 do końca 2025, a skumulowany ROI wyniesie +61055.70% do 2025. Oczekuje się, że cena Web3Met osiągnie $0.{4}7940 do końca 2030 przy skumulowanym ROI wynoszącym +79249.08% do 2030.

Web3Met: historia cen i wyniki ROI

Rok1-Jan31-DecYOY
2022$0.001085$0.0004490-58.63%

Prognoza ceny Web3Met: 2024-2050

Rzeczywiste
Prognoza

Obliczone na podstawie powyższego modelu przewidywania cen Web3Met,

Oczekuje się, że w 2024 cena Web3Met zmieni się o -89.98%. Ponadto spodziewa się, że do końca 2024 cena Web3Met osiągnie poziom $0.{4}4500, a skumulowany ROI wyniesie +44867.42%.

Oczekuje się, że w 2025 cena Web3Met zmieni się o +36.00%. Ponadto spodziewa się, że do końca 2025 cena Web3Met osiągnie poziom $0.{4}6120, a skumulowany ROI wyniesie +61055.70%.

Oczekuje się, że w 2026 cena Web3Met zmieni się o -8.00%. Ponadto spodziewa się, że do końca 2026 cena Web3Met osiągnie poziom $0.{4}5630, a skumulowany ROI wyniesie +56163.24%.

Oczekuje się, że w 2027 cena Web3Met zmieni się o +9.00%. Ponadto spodziewa się, że do końca 2027 cena Web3Met osiągnie poziom $0.{4}6137, a skumulowany ROI wyniesie +61226.93%.

Oczekuje się, że w 2028 cena Web3Met zmieni się o +18.00%. Ponadto spodziewa się, że do końca 2028 cena Web3Met osiągnie poziom $0.{4}7242, a skumulowany ROI wyniesie +72265.78%.

Oczekuje się, że w 2029 cena Web3Met zmieni się o +29.00%. Ponadto spodziewa się, że do końca 2029 cena Web3Met osiągnie poziom $0.{4}9342, a skumulowany ROI wyniesie +93251.86%.

Oczekuje się, że w 2030 cena Web3Met zmieni się o -15.00%. Ponadto spodziewa się, że do końca 2030 cena Web3Met osiągnie poziom $0.{4}7940, a skumulowany ROI wyniesie +79249.08%.

Oczekuje się, że w 2040 r. cena Web3Met zmieni się o +10.00%. Ponadto spodziewa się, że do końca 2040 r. cena Web3Met osiągnie poziom $0.{6}4598, a skumulowany ROI wyniesie +359.50%.

Oczekuje się, że w 2050 r. cena Web3Met zmieni się o +15.00%. Ponadto spodziewa się, że do końca 2050 r. cena Web3Met osiągnie poziom $0.{5}3788, a skumulowany ROI wyniesie +3685.68%.

Oblicz swój zysk dla Web3Met

Jeśli wydasz $o wartości Web3Met już teraz i trzymać je do
2027
*Prognozowany zysk jest obliczany na podstawie podanego wzrostu ceny i nie powinien być interpretowany jako porada finansowa.

Prognozowana cena Web3Met oparta na wzorcu wzrostu Web3Met

2025202620272028
Jeśli Web3Met będzie rósł w tempie 1% średniego wzrostu Web3Met rocznie $0.{6}1011$0.{6}1021$0.{6}1031$0.{6}1041
Jeśli Web3Met będzie rósł w tempie 2% średniego wzrostu Web3Met rocznie $0.{6}1021$0.{6}1041$0.{6}1062$0.{6}1083
Jeśli Web3Met będzie rósł w tempie 5% średniego wzrostu Web3Met rocznie $0.{6}1051$0.{6}1103$0.{6}1158$0.{6}1216
Jeśli Web3Met będzie rósł w tempie 10% średniego wzrostu Web3Met rocznie $0.{6}1101$0.{6}1211$0.{6}1332$0.{6}1465
Jeśli Web3Met będzie rósł w tempie 20% średniego wzrostu Web3Met rocznie $0.{6}1201$0.{6}1441$0.{6}1729$0.{6}2075
Jeśli Web3Met będzie rósł w tempie 50% średniego wzrostu Web3Met rocznie $0.{6}1501$0.{6}2252$0.{6}3377$0.{6}5066
Jeśli Web3Met będzie rósł w tempie 100% średniego wzrostu Web3Met rocznie $0.{6}2001$0.{6}4003$0.{6}8006$0.{5}1601

Nastroje użytkowników

Jak jest Twój sentyment dla W3M?
Podaj swój sentyment, aby zobaczyć konsensus rynkowy
novote
Bardzo byczy
Byczy
Neutralny
Niedźwiedzi
Bardzo niedźwiedzi

Kup W3M na Bitget w 3 prostych krokach

Załóż darmowe konto na Bitget
Załóż darmowe konto na Bitget
Zarejestruj się na Bitget, podając swój adres e-mail/numer telefonu komórkowego i utwórz silne hasło, aby zabezpieczyć swoje konto.
Zweryfikuj swoje konto
Zweryfikuj swoje konto
Zweryfikuj swoją tożsamość, wprowadzając swoje dane osobowe i przesyłając zdjęcie ważnego dokumentu tożsamości.
Kup W3M (W3M)
Kup W3M (W3M)
Użyj różnych opcji płatności, aby kupić W3M na Bitget. Pokażemy ci, jak to zrobić.

Popularne monety

Zobacz więcej

Treści te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowią oferty ani zachęty do złożenia oferty, ani też rekomendacji Bitget do kupna, sprzedaży lub posiadania jakichkolwiek papierów wartościowych, produktów finansowych lub instrumentów, o których mowa w treści, i nie stanowią porady inwestycyjnej, finansowej, handlowej ani żadnej innej porady. Prezentowane dane mogą odzwierciedlać ceny aktywów będących przedmiotem obrotu na giełdzie Bitget, a także na innych giełdach kryptowalut i platformach danych rynkowych. Giełda może pobierać opłaty za przetwarzanie transakcji kryptowalutowych, które mogą nie być odzwierciedlone w wyświetlanych cenach wymiany walut. Bitget nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub opóźnienia w treści ani za jakiekolwiek działania podjęte w oparciu o tę treść.