BannerBG

Bitget Super Airdrop

Posiadaj BGB, aby otrzymać airdropy nowych tokenów.

Jak wziąć udział

Szczegóły
 • Kup i trzymaj BGB

  Zakup i posiadanie 4000 BGB przez 15 kolejnych dni uprawnia do odebrania airdropów.

 • Przydział losów

  Losy są przydzielane użytkownikom na podstawie średniego stanu posiadania BGB na ich kontach spot, a zwycięskie są wybierane losowo.

 • Airdropy tokenów

  Airdropy są dystrybuowane do użytkowników zgodnie z ich zwycięskimi losami w okresie airdropu tokenów.

 • Wyświetlanie wyników

  Szczegółowe dane można znaleźć w historii airdropów.

Historia airdropów

Regulamin

1. Aby kwalifikować się do nagród, uczestnicy muszą osiągnąć średni stan posiadania (Minimalna ilość posiadanych BGB) w wysokości 4000 BGB przez 15 kolejnych dni, o godz. 17:59:59 (UTC+2), jeden dzień przed wprowadzeniem nowej monety na rynek. Jeśli w którymkolwiek z tych 15 dni stan posiadania BGB użytkownika spadnie poniżej 4000 BGB, nie będzie on już kwalifikował się do otrzymania Super Airdropu.

2. Bitget obliczy dzienny średni stan posiadania BGB przez użytkownika w 15-dniowym okresie snapshotu (całkowita ilość BGB w ciągu 15 dni ÷ 15 dni).

3. Nagrody użytkownika = liczba jego zwycięskich losów ÷ łączna liczba zwycięskich losów × pula nagród. Nagrody dla jednego użytkownika za pojedyncze airdropy nie mogą przekroczyć ogłoszonego limitu.

4. Projekty znajdujące się w Launchpad, Launchpool i CandyBomb nie są objęte promocją Super Airdrop.

5. Obliczane są tylko BGB na kontach spot.

6. Market makerzy, konta brokerskie i subkonta nie kwalifikują się.

Uwagi:

1. Codzienny wolumen posiadania BGB: średni godzinowy wolumen posiadania oparty na 24 snapshotach wykonywanych co godzinę przez cały dzień.

2. Aby uzyskać więcej szczegółów, przeczytaj Jak Bitget oblicza średnią ilość posiadanych tokenów BGB?

3. Bitget opublikuje nowe ogłoszenie, jeśli promocja lub jej warunki zostaną zmienione. Najaktualniejsze informacje można znaleźć w najnowszym ogłoszeniu.

4. Regulamin zawiera przegląd głównych zasad promocji Super Airdrop. Więcej informacji można znaleźć w Super Airdrop Bitget: Posiadaj BGB, aby otrzymać darmowe losy na airdropy.