Bitget App
Trade smarter
Kupuj kryptowalutyRynkiHandelKontrakty futuresCopyBotyEarn
Samouczki produktoweZarządzanie finansamiPrzewodnik dla początkujących
Śmiałe przewidywania, gwałtowne zyski - Samouczek Bitget Range Sniper

Śmiałe przewidywania, gwałtowne zyski - Samouczek Bitget Range Sniper

Początkujący
2023-05-11 | 5m

Handel kryptowalutami może przypominać poruszanie się po polu minowym: jeden błędny ruch i Twoje oszczędności mogą pójść z dymem. Ale co jeśli istniałby sposób, aby rozbroić materiały wybuchowe, bezpiecznie poruszać się po świecie kryptowalut i jednocześnie cieszyć się wysokimi zyskami? Range Sniper jest odpowiedzią. Ten produkt Bitget pomaga Ci pewnie poruszać się po zmiennym rynku kryptowalut.

Czym jest Range Sniper?

Bitget Range Sniper to produkt finansowy bez gwarancji kapitału, który pozwala inwestorom spekulować na zmianach cen instrumentów bazowych z gwarantowanym podstawowym zwrotem. Oferuje on rozliczenie w dwóch kryptowalutach. Range Sniper posiada podobne APR do naszego innego produktu - Shark Fin. Oferuje jednak wyższy zwrot dla tych, którzy są wystarczająco odważni, aby podjąć większe ryzyko i utrzymuje większe bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy rynek porusza się wbrew Twoim przewidywaniom.

Subskrybuj teraz

Jak działa Ranger Sniper?

Oferujemy dwa rodzaje produktów Range Sniper: bycze i niedźwiedzie.

Nasze bycze produkty Range Sniper pozwalają Ci czerpać większe zyski z wzrostu wartości instrumentu bazowego w określonym przedziale cenowym. Dla przykładu, nasz Bullish-USDT/BTC-Range Sniper jest dostępny z zakresem cenowym od 28 000 do 31 000 USD i APR od 20% do 382,94%. Załóżmy, że subskrybujesz ten produkt kwotą 14 000 USDT, a okres inwestycji wynosi 7 dni.

Po subskrypcji za pomocą USDT, w momencie rozliczenia:

Śmiałe przewidywania, gwałtowne zyski - Samouczek Bitget Range Sniper image 0

Przypadek 1: Jeśli BTC spadnie poniżej lub na 28 000 USD, zarobisz nasze gwarantowane 20% APR i zostaniesz rozliczony w BTC.

Wzór na obliczenie zarobku = kwota inwestycji / dolna granica przedziału cenowego * [1 + (okres inwestycji/365) * podstawowy APR]

(14 000 / 28 000) * (1 + 20% * 7/365) ≈ 0,501917 BTC

Przypadek 2: Jeśli BTC jest notowany między 28 000 a 31 000 dolarów, powiedzmy na poziomie 30 000 dolarów, w tym przypadku zostaniesz rozliczony w USDT z dodatkowym APR, który skaluje się proporcjonalnie do różnicy między ceną rozliczeniową BTC a 28 000 dolarów. Największe całkowite APR wyniesie 382,94% przy kursie 31 000 dolarów.

Ostateczny APR = APR podstawowy + (cena rozliczeniowa - dolna granica zakresu cenowego) / (górna granica zakresu cenowego - dolna granica) * (maksymalny APR - podstawowy APR)

20% + (30 000 - 28 000) / (31 000 - 28 000) * (382,94% - 20%) = 261,96%

Wzór na obliczenie zarobku = Wzór na zarobek = kwota inwestycji * [1 + (okres inwestycji/365) * ostateczny APR]

14 000 * (1 + 261,96% * 7/365) = 14 703,34 USDT

Przypadek 3: Jeśli BTC przekroczy 31 000 USD, zarobisz nasze gwarantowane 20% APR .

Wzór na obliczenie zarobku = kwota inwestycji * [1 + (okres inwestycji/365) * podstawowy APR]

14 000 * (1 + 20% * 7/365) = 14 053,69 USDT

Nasze niedźwiedzie produkty Range Sniper działają w ten sam sposób, ale APR idzie w przeciwnym kierunku niż w przypadku produktów byczych. Powiedzmy, że subskrybujesz nasz produkt Bearish-BTC-Range Sniper za pomocą 1 BTC z okresem inwestycyjnym 7 dni, a produkt jest dostarczany w zakresie cenowym od 26 000 do 29 000 USD i APR od 10% do 387,09%.

W momencie rozliczenia:

Śmiałe przewidywania, gwałtowne zyski - Samouczek Bitget Range Sniper image 1

Przypadek 1: Jeśli BTC spadnie poniżej lub na 26 000 USD, zarobisz nasze gwarantowane 10% APR i zostaniesz rozliczony w BTC.

Wzór na obliczenie zarobku: Kwota inwestycji * [1 + (okres inwestycji / 365) * podstawowy APR]

1 * (1 + 10% * 7/365) ≈ 1,001917 BTC

Przypadek 2: Jeśli BTC jest notowany w przedziale od 26 000 do 29 000 USD, powiedzmy przy 27 000 USD, zostaniesz rozliczony w BTC z dodatkowym APR, który skaluje się proporcjonalnie do różnicy między ceną rozliczeniową BTC a 29 000 USD. Najwyższy łączny APR wynosi 387,09% przy cenie powyżej 26 000 USD.

Wzór na APR: Ostateczny APR = maksymalny APR - (cena rozliczeniowa - dolna granica zakresu cenowego) / (górna granica zakresu cenowego - dolna granica zakresu cenowego) * (maksymalny APR - podstawowy APR)

387,09% - (27 000 - 26 000) / (29 000 - 26 000) * (387,09% - 10%) = 261,4%

Wzór na obliczenie zarobku: Kwota inwestycji * [1 + (okres inwestycji / 365) * ostateczny APR]

1 * (1 + 261,4% * 7/365) = 1,050131 BTC

Przypadek 3: Jeśli BTC przekroczy 29 000 USD, zarobisz nasze gwarantowane 10% APR i zostaniesz rozliczony w USDT.

Wzór na obliczenie zarobku: Kwota inwestycji * górna granica przedziału cenowego * [1 + (okres inwestycji / 365) * podstawowy APR]

1 * 29 000 * (1 + 10% * 7/365) = 29 055,61 USDT

Samouczek obsługi Range Sniper

Aby zasubskrybować nasze produkty Range Sniper, zarejestruj się lub zaloguj na swoje konto Bitget.

Kliknij na „Range Sniper” w zakładce „Earn” umieszczonej w górnym menu lub kliknij w ten link.

Śmiałe przewidywania, gwałtowne zyski - Samouczek Bitget Range Sniper image 2

Przejrzyj naszą bogatą listę produktów Range Sniper i kliknij „Subskrybuj teraz” aby wybrać jeden z nich.

Śmiałe przewidywania, gwałtowne zyski - Samouczek Bitget Range Sniper image 3

Sprawdź wszystkie informacje wyświetlane w wyskakującym oknie, wprowadź kwotę subskrypcji, zaznacz pole i kliknij „Potwierdź”.

Śmiałe przewidywania, gwałtowne zyski - Samouczek Bitget Range Sniper image 4

Możesz sprawdzić swoje bieżące i przeszłe subskrypcje poprzez ten link, lub w zakładce „Range Sniper” na koncie Earn.

Zanim zasubskrybujesz

Bitget Range Sniper czerpie zyski z niestabilności rynku i zabezpiecza Twoje ciężko zarobione aktywa dzięki gwarantowanemu APR. Inwestorzy decydują się zablokować swoje aktywa do czasu rozliczenia i otrzymają swój kapitał wraz z odsetkami 24 godziny po rozliczeniu.

Jednakże, jako produkt finansowy bez gwarancji kapitału, Range Sniper jest z natury bardziej ryzykowny niż nasze produkty z gwarancją kapitału, takie jak Shark Fin czy Smart Trend. Radzimy, aby dokładnie oszacować swoją tolerancję na ryzyko i wdrożyć solidne metody ograniczania ryzyka. Bitget zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu cenowego każdego produktu zanim zacznie on zarabiać na odsetkach.

Zarejestruj się teraz, aby rozpocząć odkrywanie naszej obfitej puli produktów finansowych w Bitget!

Śmiałe przewidywania, gwałtowne zyski - Samouczek Bitget Range Sniper image 5