Rules
Anyayahan ang mga kaibigan na gumuhit ng 1,000,000 mga trending token.
100% win

Maaaring mag-iba ang mga promosyon ayon sa rehiyon. Sumangguni sa ipinapakitang nilalaman pagkatapos mag-log in para sa tumpak na impormasyon.

stop
lottery_button_bg
Kumpletuhin ang mga sumusunod na gawain upang manalo ng mga entry sa lucky draw at mga token tulad ng . Ang kabuuang prize pool ay hanggang USDT.
task_img2
Anyayahan ang isang kaibigan na mag-sign up at ipakumpleto sa kanila ang isang gawain sa trading.tip
Mga entry sa lucky draw: 1
footer_logo